Дата на обновяване:27.12.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

 

Microchip анонсировала Arduino-совместимые платы сhipKIT и микроконтроллеры PIC32 с USB загрузчиком  (Microchip анонсира Arduino-совместими платки сhipKIT и микроконтролери PIC32 с USB вход)

В состав платформы chipKIT вошли еще две Arduino-совместимые платы на микроконтроллерах семейства PIC32, разработанные компаниями Digilent, FUBAR Labs и Schmalz Haus. Доступны микроконтроллеры PIC32 с предустановленным USB загрузчиком

Компания Microchip сообщила о расширении экосистемы Arduino-совместимой отладочной платформы chipKIT – в состав вошла группа плат от партнеров компании Digilent, Fair Use Building and Research (FUBAR) Labs и Schmalz Haus, предназначенных специально для прототипирования устройств и систем. Компания Digilent разработала плату chipKIT DP32, FUBAR Labs в сотрудничестве с Schmalz Haus представила chipKIT Fubarino Mini. Обе платы выполнены на 32-разрядных микроконтроллерах семейства PIC32 в корпусах SOIC или SPDIP с малым количеством выводов (стоит заметить, что такое корпусное исполнение раньше было характерно для 8-разрядных микроконтроллеров). Эти особенности представленных отладочных плат позволят всем категориям пользователей, – радиолюбителям, студентам и инженерам, – оценить возможности микроконтроллеров PIC32 и получить базовую платформу для прототипирования устройств и систем.

Отладочная плата Digilent chipKIT DP32 – это первая Arduino-совместимая плата для быстрого прототипирования устройств от компании Digilent. На плате установлен микроконтроллер PIC32MX250F128B, она содержит базовые средства ввода/вывода, интерфейсные компоненты и макетное поле.

 

Основные характеристики Digilent chipKIT DP32:

 • Arduino-совместимая отладочная плата;
 • установлен микроконтроллер PIC32MX250F128B:
  • рабочая частота до 50 МГц;
  • 128 Кбайт Flash-память, 32 Кбайт SRAM;
  • напряжение питания до 15 В;
 • пользователю доступны до 19 линий ввода/вывода, 9 входных аналоговых каналов;
 • установлен потенциометр, четыре пользовательских светодиода, две кнопки;
 • макетное поле;
 • порт USB;
 • конфигурирование основных параметров платы с помощью перемычек.

Компактная Arduino-совместимая отладочная плата chipKIT Fubarino Mini выполнена в 33-выводном форм-факторе и содержит микроконтроллер PIC32MX250F128D-5I/ML в корпусе для поверхностного монтажа, порт USB, пользовательские кнопки и интерфейс внутрисхемного программирования и отладки.

Основные характеристики chipKIT Fubarino Mini:

 • Arduino-совместимая отладочная плата в компактном 33-выводном форм-факторе;
 • установлен микроконтроллер PIC32MX250F128D-5I/ML, работающий на частоте 48 МГц;
 • поддержка в интегрированной среде разработки MPIDE;
 • доступны 33 линии ввода/вывода;
 • место для установки кварцевого резонатора 32 кГц;
 • интерфейс и порт USB для питания платы, программирования и передачи данных;
 • кнопка сброса и пользовательская кнопка;
 • предустановленный chipKIT USB загрузчик, не требуется дополнительное оборудование для программирования микроконтроллера;
 • отдельный коннектор интерфейса внутрисхемного программирования.

Одновременно с анонсом отладочных плат компания Microchip выпускает серию 32-разрядных микроконтроллеров PIC32 в корпусах PDIP с предустановленным chipKIT USB загрузчиком. Данная серия микроконтроллеров предназначена для пользователей, который желают разрабатывать приложения на микроконтроллерах без приобретения отладочной платформы.

Отладочная плата Digilent chipKIT DP32 (TDGL019) на сайте компании Microchip предлагается по цене 23.99$, плата chipKIT Fubarino Mini (TCHIP011) – по цене 19.95$. Микроконтроллеры серии PIC32MX250F128B в PDIP корпусе с предустановленным загрузчиком доступны для заказа в единичных количествах по цене 5.95$.

microchip.com

rlocman.ru

 

На английском языке: Microchip Announces Arduino Compatible chipKIT Boards With Prototyping-Friendly 32-bit MCU Packages

Microchip Announces Arduino Compatible chipKIT Boards With Prototyping-Friendly 32-bit MCU Packages

chipKIT Platform Expands With Prototyping-Friendly PIC32-based Boards From Digilent, FUBAR Labs and Schmalz Haus; PIC32 MCUs With chipKIT USB Bootloader Also Available

Microchip Technology Inc. announced from the Bay Area Maker Faire in San Mateo, Calif. the expansion of its Arduino compatible chipKIT platform ecosystem, with new tools from partners Digilent, Inc., the Fair Use Building and Research (FUBAR) Labs, and Schmalz Haus LLC.  These new tools are based on Microchip’s 32-bit PIC32 microcontrollers (MCUs) in prototyping-friendly, low pin count SOIC or SPDIP packages, which were previously more common in 8-bit MCUs, for the Arduino community.  This enables all users—including hobbyists, students and professionals—to benefit from the PIC32’s high performance, memory and integrated peripherals while using the basic hobbyist prototyping equipment that is found in most home workshops.

Digilent’s chipKIT DP32 board features basic I/O and interface components, expanding the 32-bit chipKIT ecosystem while providing a low-cost, Arduino-compatible development platform with a great out-of-the-box user experience.

 

Features:

 • Microchip PIC32MX250F128B microcontroller (40/50 MHz 32-bit MIPS, 128K Flash, 32K SRAM)
 • 15V maximum input voltage
 • 19 available I/O pins
 • 9 analog inputs
 • 1 Potentiometer connected to an analog input
 • Four user LEDs
 • Two user push button
 • Prototyping area
 • Mounting Hole compatible with Hammond 1591XXSSBK project box

The chipKIT Fubarino Mini board, from the partnership between FUBAR Labs and Schmalz Haus, also provides a great option for Arduino-compatible development with 32-bit PIC32 MCUs, using a prototyping-friendly board form factor.

Features

 • PIC32MX250F128D-50I/ML microcontroller, which includes 128KB Flash and 32K RAM
 • Supported as development target from within MPIDE
 • Max 33 I/O pins (normally 27)
 • Pads for 32 KHz crystal
 • CPU runs at 48MHz
 • USB connector for power, programming, and connection to PC (serial, mass storage, etc.)
 • Two buttons: RESET for resetting the board, and PRG for getting into bootloader mode and user application use
 • USB bootloader pre-programmed at the factory – no other hardware needed to program board
 • Separate ICSP connector – for hardware programming/debugging with PICKit3 or other ICSP programmer (not needed for use with MPIDE environment)

For those users who wish to build applications without a development board, Microchip is also making the prototyping-friendly PIC32 MCUs in PDIP packages available with the preprogrammed chipKIT USB Bootloader.  Specifically, the preprogrammed PIC32MX250F128B is available in a 28-pin package.  The advanced features on this 32-bit microcontroller include 40 MHz performance, 128 KB Flash and 32 KB RAM, along with integrated peripherals for touch sensing, graphics, audio processing, USB and advanced-control applications.

Pricing & Availability

The chipKIT Fubarino Mini (TCHIP011) from FUBAR Labs and Schmalz Haus is available today for $19.95 each.  It can be purchased from microchipDIRECT. Digilent’s chipKIT DP32 board (TDGL019) is priced at $23.99 each.  It is expected to be available on May 17 at microchipDIRECT, and in June from Digilent’s e-Commerce site.

The 32-bit PIC32MX250F128B MCU preprogrammed with the chipKIT USB Bootloader (TCHIP-USB-MX250F128B) is expected to be available on May 24, starting at $5.95 each, in single-unit quantities, from microchipDIRECT.

 

microchip.com

rlocman.ru

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by