Дата на обновяване:20.12.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Отладочная плата Digilent Cerebot MX7cK (TDGL010)(Совместимость с Arduino совместимой средой разработки chipKIT IDE)латка Digilent Cerebot MX7cK (TDGL010)(Съвместимост с Arduino совместимата среда за разработка chipKIT IDE))

 


Cerebot MX7cK – полнофункциональная, высокоинтегрированная отладочная плата на базе 32-разрядного микроконтроллера PIC32MX795F512L, которая предназначена для разработки встраиваемых систем управления и контроля, коммуникационных приложений. Идеальна для студентов и образовательных учреждений. Плата помимо коннекторв для подключения плат расширения имеет 10/100 Ethernet порт, два USB OTG порта, два порта CAN с соответствующими драйверами и интегрированный программатор/отладчик, совместимый с
MPLAB IDE.
Отличительной особенностью платы является ее совместимость с Arduino-совместимой интегрированной средой разработки chipKIT IDE (мультиплатформенная интегрированная среда разработки MPIDE). Такое решение позволяет использовать множество готовых проектов для Arduino.
Плата предоставляет 52 линии ввода/вывода (10 из которых могут использоваться как аналоговые входы), которые поддерживают периферийные функции, включая порты UART, I2C, SPI, а также пять ШИМ выходов и пять входов внешних прерываний. Питание плата может получать от порта USB или от внешнего источника.
Отличительные особенности:
• полнофункциональная высокоинтегрированная отладочная плата:
• установлен микроконтроллер PIC32MX795F512L:
o высокопроизводительное 32-битное ядро, рабочая частота до 80 МГц;
o 512 КБайт Flash, 128 КБайт RAM;
o встроенный контроллер USB 2.0 OTG со специализированным каналом DMA;
o встроенный контроллер Ethernet;
o два CAN контроллера;
o коммуникации: до 4-х каналов SPI, 6 каналов UART, 4 канала I2C;
o пять 16-битных таймеров/счетчиков;
o 16-канальный 10-битный АЦП;
• интегрированный программатор/отладчик совместимый с MPLAB IDE;
• два порта USB;
• дополнительный порт USB на базе моста USB-UART;
• порт 10/100 Ethernet;
• драйверы и порты CAN интерфейса (2 коннектора);
• два коннектора шины I2C;
• установлена дополнительная EEPROM с интерфейсом I2C;
• шесть коннекторов для подключения плат расширения и периферийных модулей Pmod;
• питание от USB или от внешнего источника, схема регулятора напряжения;
• совместимость с chipKIT MPIDE, совместимость со многими Arduino примерами и ресурсами;
• полная программная поддержка.


Комплектация:
1. Отладочная плата


Принципиальная схема отладочной платы


На англ. языке: Development Board Digilent Cerebot MX7cK
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман


Development Board Digilent Cerebot MX7cK
The Cerebot MX7cK is a microcontroller development board based on the Microchip PIC32MX795F512L, a member of the 32-bit PIC32 microcontroller family. It is compatible with Digilent’s line of Pmod™ peripheral modules, and is suitable for use with the Microchip MPLAB® IDE tools. The Cerebot MX7cK is also compatible for use with the chipKIT™ MPIDE development environment. ChipKIT and MPIDE is a PIC32 based system compatible with many existing Arduino™ code examples, reference materials and other resources.
The Cerebot MX7cK is designed to be easy to use and suitable for use by anyone from beginners to advanced users for experimenting with embedded control and network communications application. A built in programming/debugging circuit compatible with the Microchip MPLAB® IDE is provided, so no additional hardware is required for use with MPLAB. The kit contains everything needed to start developing embedded applications using either the MPLAB® IDE or the MPIDE.
The Cerebot MX7cK provides 52 I/O pins that support a number of peripheral functions, such as UART, SPI and I2C ports as well as five pulse width modulated outputs and five external interrupt inputs. Its network and communications features also include a 10/100 Ethernet interface, Full Speed USB 2.0 OTG interface, and dual CAN network interfaces. Ten of the I/O pins can be used as analog inputs in addition to their use as digital inputs and outputs.
Features:
• Microchip PIC32 32-bit MIPS processor (PIC32MX795F512L)
o 512KB internal program flash memory
o 128KB internal SRAM memory
o USB 2.0 compliant full-speed On-The-Go (OTG) controller with dedicated DMA channel
o 10/100 Ethernet controller
o Two CAN network controllers
o Up to four serial peripheral interfaces (SPI)
o Up to six UART serial interfaces
o Up to four I2C serial interfaces
o Five 16-bit timer/counters
o Five timer capture inputs
o Five compare/PWM outputs
o Sixteen 10-bit analog inputs
o Two analog comparators
• Designed for use with the chipKIT MPIDE development environment, a PIC32-based system compatible with many existing Arduino code examples, reference materials and other resources.
• Provides the Arduino community with access to a 32-bit PIC microprocessor as well as our library of Pmod peripheral modules.
• Can also be programmed with the MPLAB IDE
The Cerebot MX7cK can be powered in various ways via USB, or using an external AC-DC power adapter.
http://www.rlocman.ru/i/File/2012/01/31/Cerebot_MX7cK_sch.pdf

 

rlocman.ru

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by