Дата на обновяване:08.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ВЛАГООБМЕНЪТ В ХРАЛУПАТА И ДРУГИ ЕКОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ НА ЗАСЕЛВАНЕТО НА БОРТИ-ТЕ,  ИЗРАБОТЕНИ В ЕСТЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ НА ПЧЕЛИТЕ

М.Н. Косарев, Р. Асылгужин - сътрудници в резервата „Шульган Таш”

Р. Асылгужин, бортевик с 20 годишен стаж на работа, наблюдавайки за пчелите е забелязъл, че най – често роевете избират хралупи в сухите дървета. Обаче в тях може
да се случат неблагоприятни условия – изгнила част, дървени отпадъци на прах, които събират влагата. Идеалното жилище за пчелите представлява сухо, чисто и без изгнили части и отпадъци в хралупата дърво. Условията в хралупата на живото дърво се определят от видовете особености на дървесината, в частност, разположението на провеждащите влагата пътища. Най – благоприятните за жилище на пчелите хралупи са породата дървета с решетъчна дървесина. Като цяло в живото растящо дърво влагата е в повече и гибел на семействата се наблюдава в тях значително по – често.
Известно е мнението между пчеларите любители, че гибелта на дървото довежда до гибелта на живеещите в него пчели, това няма основание. В колодата (борт без корени), поставена на една височина с борта и притежаваща еднакви габарити, въздухът е малко по – сух.
Екологичните фактори, които, които влияят на  заселяемостта на борти-те, изработени в естествените условия на обитаване са достатъчно много. Това е и състоянието на бортевото дърво, височината на хралупата в него над повърхността на земята, нейният обем, площ на сечението в определена част на гнездото, разстоянието от горната част на борт-а до прилетния вход.
Изучаването на условията на обитаването на пчелите в 123 борта, изработени в стволове на борове показа следното:
По степен на заселеност борти-те може да се разделят на на 4 категории: 1 – добре заселвани (на всяко заселване се пада по 1 – 3 години негово отсъствие); 2 – средно заселвани (на всяко заселване се падат 4 – 7 години негово отсъствие); 3 – лошо заселвани (на всяко заселване се падат 8 – 25 години негово отсъствие); 4 – не е имало заселване в тях през последните 18 – 25 години.
В първата група са влезли 26 борт-и, във втората – 35, в третата – 42, в четвъртата – 20.
Процентното съотношение на борти-те в изсъхналите и растящите дървета, избрани от пчелите във всички категории жилища, беше примерно еднакво (35 – 37% към 63 – 65%), средно 36 и 64% съответно.
Много по – съществено влияе на избора на пчелите разположението на входа над земята. В групата с добре заселваните борт-и преобладават хралупите с входове, разположени на височина 4,1 – 7,0 м. В бортите от втората и третата група 3,1 – 7 м. Коефициентът на корелация между отдалечеността на прилетния вход от земята и заселяемостта на борти-те е много висок (r = 0,93) и указва на важното значение на този фактор. Следва да се отбележи, че болшинството от наличните в резервата борт-и са разположени на височина от 4 до 7 м, над 7 м се срещат значително рядко. Важна характеристика на бортевите дървета е дебелината на ствола, тъй като той определя обема на гнездото на пчелите. При изготвянето на борти-те използват преимуществено дървета с дължина на окръжността на ствола 240 – 280 см.
Установена е тясна зависимост (r = 0,96) на заселването от диаметъра на дървото на нивото на входния отвор. Най – много се търсят дърветата, диаметърът на ствола на които се колебае от 65 до 80 см.
Пчелите се заселват в борт, като отчитат нейния обем. Борти-те с малък обем (31 – 45 куб. дм.) те избират по – рядко, отколкото с обем от 46 куб.дм. и до 90 куб. дм. Най – много предпочитаните от пчелите жилища са с обем от 46 до 60 куб. дм. (35 – 51%). Именно в групите на добре и средно заселвани борт-и, тяхната част е най – голяма (46 и 51% съответно).
На продължителността на живота в борт-ите голямо влияние оказват дебелината на стените на борти-те, ориентацията на входа по направленията на света, разстоянието до вода и т.н. Сред бортите от първите три категории 14 останаха заселени не повече от година (не презимуваха), 76 – от 2 до 7 години и само в 13 от тях, пчелите живяха не по – малко от 8 години.
Превод от сп. "Пчеловодство" 2005g./ N9:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by