Дата на обновяване:15.11.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Голям восъчен молец
Р.Т.Клочко, С.Н.Лугановский, А.А.Котова
ГНУ ВНИИВСГЭ гр. Москва


Големият восъчен молец G. mellonella се отнася към групата люспокрили. Цикълът на неговото развитие включва следните стадии: яйце, личинка (гъсеница), какавида, възрастна особа (имаго).
Ущърбът се нанася от личинката, която усърдно се храни, разрушавайки питите, повреждайки пчеларското оборудване, довеждайки в непригодно състояние, различни отпадци и продукти от пчеларството (малки парчета от пчелни пити и т.н.), запасите от прашец, съхранявани в нехерметична опаковка.
Стадият на какавидата, която води неподвижен начин на живот , не нанася никакъв ущърб; тя може да бъде намерена на повредените гнездови пити и на тези, които съдържат мед и перга, на изградените пити, в прашеца, в магазинните надставки, в корпусите от кошери и другите съставни части на кошерите, които се съхраняват на склад. Възрастните особи не се хранят.
Излязлата от какавидата самка прогризва пашкула и се оказва вътре в кошера. По времето на вечерния полумрак самката, привлечена от позивите на самеца, който излъчва ултразвуков сигнал и разпространява полов феромон, излиза от кошера за съешаване.
Под прикритието на нощта оплодената самка предприема опит да проникне в кошер с пчели. Там тя снася в голямо количество яйца – купчинки по 50 – 100 броя в цепнатини и кухини. След няколко дни от яйцата излизат личинки, при това температурата на външната среда играе съществена роля. При температура от 29 до 35 С, личинките излизат от отложените яйца след 3-5 дни след като са били снессени, а при 18 С – след 30 дни. Появилите се от яйцата личинки тръгват да търсят пити, които се намират в същия този кошер, в който полово зрялата самка е снесла яйца, или в съседните кошери, но най – напред на тях им е необходимо да се нахранят с мед.
Личинката, излязла от яйцето има кремаво – бял цвят, който с времето се изменя от светло – сив до тъмно сив.
Личинките на големия восъчен молец се хранят с всичко, което се намира вътре в кошера (нектар, мед, перга, прашец, пчелен восък), близо до това място в което те са излезли от снесените яйца. Личинките предпочитат да се хранят със стари (потъмнели) пити, на които има мед и перга.
Като заключение – личинката на големия восъчен молец нападат рамките с пити, като правят в тях ходове постлани с подобни на конци отделяния от предачните жлези, изяждайки всичко на своя път. Наличието на отделяния подобни на конци, даже и да е незначително, може да блокира излизането на раждащите се млади пчели от килийките на питите. По такъв начин именно в личинково състояние, големият восъчен молец нанася голяма вреда на питите, които могат напълно да бъдат повредени. При оптимални температурни условия личинките последователно преминават през седем стадия, при това продължителността на всеки е 2-3 дни. При температура 30 – 36 С гъсеницата на големия восъчен молец расте около месец, а след това какавидира.
Ниските температури отрицателно се отразяват на развитието на личинките. Продължителността на пълния цикъл на развитие може да се разтегне повече отколкото на 6 месеца. Колкото е по – дълъг цикълът на развитие, толкова е по – малък размера на възрастните особи, които излизат от какавидите.
Обикновено след достигането на последния стадии по възраст (предкакавидна фаза), личинката напуска мястото на храненето си, за да започне да преде своя пашкул, който е необходим за нейното какавидиране.
Впоследствие личинките си избират цепнатини и ъгли в кошера или на пчелните пити за предене на пашкулите, за да се превърнат в какавиди.
Пашкулите изглеждат все едно, че са покрити с тънък слой памук, малко или много гладки, от 12 до 20 мм дължина и приблизително 5 – 7 мм в диаметър. При оптимални условия личинките предат своя пашкул на 18 – 19 ден след излизането от яйцата.
При температура 30 – 36С 2 седмици след какавидирането от какавидата излиза възрастна особа. Самците и самките се отличават по размер. Самката може да бъде до 20 мм в дължина, самците са с малко по – малки.
Размерът и външния вид като цвят на възрастните особи от двата пола силно зависят от условията на хранене на личинките.
При наличието в кошера на голям восъчен молец се наблюдава негативно въздействие на пчелните семейства. В много региони нападението на големия восъчен молец е в периода на силна жега, недостиг на вода, отсъствие на паша или при наличие на различни болести (главно вароатозата) способства за слитането на пчелите от кошерите.
В поразените от молци семейства често се наблюдава заболяването (галлериоз – руско найменование – забел. при превода), симптомите на която се явяват наличието в питите със запечатано пчелно и търтеево пило на изядени и изгризани капачета на килийките с пилото.
При внимателно разглеждане на поразените пити се виждат значително количество пашкули с какавиди на восъчния молец и ходове в питите с личинки; забелязват се така също наличие на подобни на пайжина образувания от нишки, отделени от личинките на молеца, които пречат на преминалите всички цикли от развитието си пчели и търтеи да излязат от своите килийки.
Следва да се запомни, че:
- наличието на слаби пчелни семейства или с лошо осеменени майки може да доведе до масово размножаване на големия восъчен молец на пчелина;
- не трябва да се оставят на пчелина кошери със загинали семейства или кошери от които е имало слитания на семейства, тъй като те способстват за масовото развитие на личинките на молеца, което се съпровожда с тяхното разселване в съседните кошери;
- ако на пчелина има в наличност пчелно семейство, поразено с голям восъчен молец, то и в другите семейства могат да присъстват неговите личинки;
- рамките за пчелни пити, разделителните дъски, кошерните дъна, корпусите, използвани за формиране на нови пчелни семейства, не трябва да имат признаци за нападения на тях от големия восъчен молец, иначе семейството може да слети от кошера на сформираното семейство;
- пчеларското оборудване и пчеларските суровини, които се съхраняват без надеждна защита, са подложени на нападението на големия восъчен молец;
Идеалният обект за развитието на големия восъчен молец могат да бъдат съдържащите мед и перга пчелни пити. За да се избегнат неговото развитие и разпространение, е достатъчно да се прилага комплекс от необходимите мерки.
Кошерите, от които е станало слитане на пчелните семейства, или кошери, в които по една или друга причина е станала гибел на пчелите, стават огнища на крупна популация на големия восъчен молец.
Присъствието на нишки, които са подобни на пайжина и ходове в пчелните пити сигнализират за наличие на негови личинки.
Най – доброто средство за предотвратяване на развитието на молеца – това е отглеждането на силни пчелни семейства на съкратени гнезда, поддържане на чистота в кошерите, на пчелинаи в склада за пити. Кошерите трябва да са изправни без цепнатини. Следва ежегодно да се сменят не по – малко от 30% от старите пити на наново построени, повредените трябва да се отстраняват. Пчелните пити не се препоръчва да се съхраняват в кошери. Питите с храна или без тях ги съхраняват в специални помещения или в отделни шкафове (чекмеджета). Суровините от восък, добре утъпкан и стопен, го складират в плътно затворени обеми за кратковременно съхраняване. При използване на уловители за кърлежи, дъната се почистват на всеки 7-10 дни, а отпадъците се изгарят. Около кошерите изкопават неголеми канавки, които се запълват с вода. Това препятства пълзенето на личинките от един кошер към друг.
Вентилацията на магазинните надставки с празни пити – това е метод за контрол на числеността на големия восъчен молец, който се използва с приложение към рамките, съхранявани в склада за пити.
В пчелните стопанства, разположени в зоните с умерен климат, може да се съхраняват под открит навес магазинни надставки, във всяка от които са поставени по 9 – 10 пчелни пити. Магазинните надставки и рамките в тях трябва да се разположат по такъв начин, че тяхното разместване да осигурява максимум вентилационни тунели. Ориентацията на тунелите трябва да съответства на направлението север – юг, което позволява на потока хладен въздух безпрепятствено да проникне между пчелните пити.
При съдържание във въздуха на 73,4% въглероден двуокис и 20,9% азот, загиват всички личинки на големия восъчен молец.
Сернистият газ убива предкакавидите, личинки и пеперуди на восъчния молец, но слабо действа на яйцата и какавидите в пашкулите. Примерно 50 г сяра я навлажняват със дървесен спирт и ги поставят на дъното на празен корпус. Сярата я запалват, отгоре поставят 5-6 корпуса и затварят с капак. Не трябва да се допуска прегряване или възпламеняване на на питите и восъка. Това може да доведе до пожар. SO2 e отровен газ. Може да се използват сернистите (шашки – кубче пресована маса от материал), които се произвеждат за борба с насекомите в хранилищата на зеленчуци.
Тимол в доза 0,25 г на рамка с пчели нанасят на горните планки. При това държат експозицията 5-10 денонощия. Обработките са двукратни. На рамките в кошерите може да се постави тимол в торбички 10х10, 15х15 см) от марля в 2-3 слоя или капронова тъкан по 10 – 15 г на семейство. При температура по – голяма от 26 С, тимолът от кошерите се отстранява.
Оцетна киселина (80%) използват за дезинфекция на поразените пити в доза 200 мл при плътност на разположението на 100 гнездови пити на 1 куб. м. При експозиция от 3 денонощия. Може да се обработва в сандъци или в кошери използвани за тази цел. За целта в корпуса на кошера, запълнен с пити, отгоре поставят слой памук или вехто парче намокрено в оцетна киселина. Кошерът плътно го затварят с капак и отгоре го покриват с полиамидно покритие, краищата на което го закопават около кошера. В такъв вид питите ги държат при 16 – 18 С не по – малко от 3 денонощия, след това проветряват. След 10 – 12 дни обработката се повтаря.
Достатъчно широко се използва метода на разполагане между рамките с питите на парадихлорбензол. Тази процедура пречи на възрастните самки на големия восъчен молец да се обоснове на рамките с вече изградени пити. Парадихлорбензолът го използват в доза 150 г на 1 куб. м (таблетката съдържа 8 г). Препаратът го разполагат на питите за целия период на тяхното съхраняване при плътно затворени капаци на сандъците. Обаче парахидробензолът не убива яйцата на големия восъчен молец, и освен това, това вещество попада във восъка във вид на остатъчни количества и те могат да попаднат в меда.
За отблъскване на молците в хранилищата на пити поместват сухи треви, например мащерка. По данни на А.М.Платонова и А.Б.Вагина, ефективно в борбата с восъчния молец се явява опръскването на питите с настойка от мащерка със съотношение 100 г мащерка на 1 л вода. Използват така също и примамка от медо пергова смес, в която добавят не много дрожди и вода. Сместа се разлива в чинии и те се оставят на пчелина за през нощта. Пеперудите на молеца влизат в разлятата смес и потъват в нея. Сутринта примамката я премахват до следващата вечер.
Сумирайки горе изложеното, може да се направи заключение, че борбата с восъчния молец на пчелините трябва да бъде надеждна и своевременна.

Източник: Сп. «Пчеловодство» 2012/2
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by