Дата на обновяване:22.11.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Сравнение трех популярных платформ разработки: Arduino Uno, BeagleBone, RaspberryPi (Сравнение на трите популярни платформи за разработки: Arduino Uno, BeagleBone, RaspberryPi)

Сегодня существует множество замечательных многофункциональных отладочных платформ, которые могут использоваться для разработки цифровых приложений на микроконтроллерах, и этот сегмент рынка постоянно развивается. На портале Радиолоцман уже публиковалась статья обзорного характера на данную тему – «Сравнение популярных отладочных платформ», в которой дан краткий обзор платформ Arduino Uno, Arduino Due, MBED, Discovery, Raspberry PI. Теперь на портале Make появилась не менее интересная статья, в которой сравниваются характеристики трех популярных платформ для разработки устройств на микроконтроллерах и даются рекомендации по выбору платформы разработки для конкретной сферы приложений. Материал будет полезен как радиолюбителям и разработчикам, стоящим перед выбором следующей отладочной платформы, так и всем, кто интересуется микроконтроллерами.
Сейчас мы рассмотрим три платформы для разработки встраиваемых приложений: Arduino Uno, BeagleBone, RaspberryPi, сравним их и дадим рекомендации по выбору подходящей для вашего следующего проекта (Рисунок 1). В общем случае, для профессионалов можно порекомендовать все три.

Рисунок 1. Слева на право: Arduino Uno, BeagleBone, Raspberry Pi.


Эти три модели были выбраны для сравнения не случайно: все они реально доступны, выполнены в комактном форм-факторе и могут использоваться для создания различных цифровых устройств. Прежде чем мы перейдем к сравнению, представим краткое описание каждой из них.
Плату Arduino Uno с некоторых пор можно считать основным компонентом в сообществе радиолюбителей (Рисунок 2). Сейчас платы Arduino доступны в различных форм-факторах, с различным набором периферии. Большая их часть выполненыа на 8-разрядном микроконтроллере компании Atmel. А не так давно была анонсирована плата Arduino Due на мощном ARM микроконтроллере с ядром Cortex-M3. Для нашего обзора была выбрана Arduino Uno в качестве представителя платформы Arduino. Для нее доступны простая среда разработки и большая база знаний и наработок, что говорит о возможности создания достаточно функциональных приложений.

Рисунок 2. Плата Arduino Uno.


Плата Raspberry Pi является новичком в «игре» – это одноплатный компьютер, позиционирующийся на рынке как дешевое решение для начинающих разработчиков встраиваемых систем (Рисунок 3). Несмотря на скромный вид и низкую стоимость (около 35$), вы получаете реальный компьютер, который может стать основой для множества проектов.

Рисунок 3. Одноплатный компьютер Raspberry Pi.


BeagleBone является, пожалуй, наименее известной из всех трех платформ, но ее возможности заслуживают внимания создателей встраиваемых приложений. Это мощный Linux-компьютер компактных размеров, который поддерживает работу с ОС Android и Ubuntu (Рисунок 4).

Рисунок 4. Linux-компьютер BeagleBone.


Сравнение трех платформ для разработки.
Все три платы имеют определенный функционал и набор периферии, которые делают их ценными для разработчиков и проектировщиков микроконтроллерных систем. Ниже мы постарались сравнить их по некоторым важным параметрам (Таблица 1). Можно заметить, что именно отличия плат делают каждую из них идеальной для разработки определенного типа приложений.


Таблица 1. Сравнение характеристик плат Arduino Uno, BeagleBone, RaspberryPi.

Arduino и Raspberry Pi – недорогие платы стоимостью до 40$. BeagleBone предлагается по цене почти трех Arduino Uno. Однако Arduino в 40 раз медленнее и имеет в 128,000 раз меньше оперативной памяти, чем два оставшихся участника. Уже на данном этапе вы можете видеть важные отличия. Arduino и Raspberry Pi – дешевые платы, а Raspberry Pi и BeagleBone – гораздо более мощные.
Кажется, что Raspberry Pi выглядит на данный момент оптимальным решением, но это не совсем так: для работы вам потребуется отдельно приобрести карту памяти SD, а это еще 5 – 10$ к стоимости самой платы. Также, несмотря на одинаковую тактовую частоту, по тестам BeagleBone работает вдвое быстрее Raspberry Pi. И как бы парадоксально это не звучало, Arduino является оптимальным выбором, по крайней мере, для новичков. Основной причиной этому является операционная система Linux, под управлением которой работают платы Raspberry Pi и BeagleBone. Это «причудливое» ПО превращает платы в крошечные компьютеры, которые способны выполнять несколько программ одновременно и могут программироваться на различных языках. Разработка же приложений на Arduino очень проста из-за отсутствия многозадачности и программирования на языке низкого уровня Си++.
Заметим интересную особенность Raspberry Pi и BeagleBone: возможность запускать программные приложения с карты памяти (SD-карта для Raspberry Pi, microSD – для BeagleBone). Это означает, что вы можете иметь различные конфигурации ОС, приложения, сборки и образы ОС на разных картах памяти, и выбор того или иного проекта осуществляется просто заменой карты памяти. Таким же образом можно сменить операционную систему.


Выбор платформы для разработки
Для новичков, мы рекомендуем Arduino.
На сегодняшний день сообщество Arduino - это множество пользователей, огромное количество учебных материалов, готовых решений и проектов, которые можно использовать в своих приложениях. Кроме того, Arduino предлагает самый простой способ взаимодействия с внешней периферией.
Изначально платформа Arduino разрабатывалась с целью обеспечения простого подключения различных датчиков и исполнительных механизмов к микроконтроллеру без дополнительных внешних схем, поэтому для разработки простых приложений и устройств не потребуется глубоких познаний в электронике. Если вы прежде не использовали Arduino, то стоит приобрести и попробовать. Это будет действительно большой опыт, который пригодится при создании серьезных и сложных проектов.
Для компактных устройств мы рекомендуем платформу Arduino. Все три тестируемые модели плат для разработки являются малогабаритными. Единственный отрицательный момент присущ Raspberry Pi – установленная в слот карта памяти SD делает плату больше остальных участников теста (Рисунок 8).
Как мы заметили выше, существует очень много вариаций плат Arduino (Рисунок 5), но у всех есть две общие черты: используется определенный микроконтроллер компании Atmel и программный загрузчик (bootloader) Arduino, который реализует базовые функции платы. Для компактных устройств (возможно, не требующих применения печатной платы) вы можете приобрести этот дешевый микроконтроллер и запрограммировать в него загрузчик с помощью любого программатора AVR микроконтроллеров.

Рисунок 5. Представители аппаратной платформы Arduino имеют различные размеры и форм-фактор.


Для разработки приложений, требующих подключения к сети Интернет, мы рекомендуем BeagleBone или Raspberry Pi. Оба устройства работают под управлением ОС Linux, имеют порты Ethernet и USB (Рисунок 6). Посредством USB можно подключать модули беспроводной передачи данных и, таким образом, реализовать функции беспроводной передачи данных и подключение к сети Интернет (Рисунок 7). К тому же, ОС Linux имеет множество встроенных программных компонентов, предоставляющих расширенные сетевые функции.

Рисунок 6. Arduino Uno, BeagleBone, RaspberryPi. Порт Ethernet имеется только у BeagleBone и RaspberryPi.


 

Рисунок 7. Миниатюрные адаптеры Wi-Fi могут подключаться непосредственно к платам BeagleBone и RaspberryPi. ОС Linux поддерживает данные типы устройств.


На платформе Arduino тоже можно реализовать приложения с поддержкой обмена данными по Ethernet с помощью плат расширения, именуемых Shield, однако сетевая функциональность таких приложений будет очень ограничена. Приобретение отдельных плат расширения также потребует дополнительных финансовых затрат.


Для приложений и систем взаимодействующих с внешними датчиками и исполнительными механизмами мы рекомендуем Arduino или BeagleBoard. Любой вариант аппаратной платформы Arduino подразумевает простое подключения внешних сенсоров и взаимодействие с ними. Для радиолюбителей доступно нескольких вариантов плат с напряжением питания 3.3 В и 5 В, что упрощает подключение внешней периферии. Напряжение питания платы BeagleBone составляет 3.3 В, поэтому в случае подключения некоторых типов внешних устройств необходимо использовать дополнительные резисторы или схемы согласования логических уровней. И Arduino, и BeagleBone имеют интерфейс аналого-цифрового преобразователя (разрешение АЦП, встроенного в микроконтроллер на плате BeagleBoard, несколько выше), что говорит о возможности подключения различных аналоговых датчиков.
С учетом сказанного, важно отметить, что многие современные датчики снабжены цифровыми интерфейсами I2C или SPI. Все три платы поддерживают этот тип последовательного интерфейса и реализовать взаимодействие с ним можно довольно легко.


Для устройств с батарейным питанием мы рекомендуем Arduino. Такое решение связано с тем, что Arduino имеет наименьшее энергопотребление, однако с точки зрения соотношения вычислительной мощности на Ватт BeagleBoard является явным лидером. Тем не менее, преимущество Arduino в том, что ее работоспособность сохраняется в широком диапазоне питающего напряжения. Таким образом, в качестве источника питания платы можно использовать различные типы элементов питания, работосопособность микроконтроллера сохраняется даже в случае, когда элементы питания израсходовали свой ресурс.


Для приложений с графическим пользовательским интерфейсом рекомендуется использовать Raspberry Pi. Одноплатный компьютер Raspberry Pi действительно можно выделить в отдельную категорию, поскольку плата снабжена выходом HDMI (Рисунок 8). Это означает, что вы можете подключить к плате мышь и клавиатуру, а саму плату подключить непосредственно к телевизору. Таким образом, вы получаете полнофункциональный компьютер, который идеально подходит для применения в торговых терминалах и киосках. Мы ради интереса в ходе тестирования установили на Raspberry Pi программные инструменты разработки для Arduino, написали небольшую программу и запрограммировали плату Arduino через интерфейс Raspberry Pi.


Рисунок 8. Одноплатный компьютер размером с кредитную карту может подключаться непосредственно к телевизору.


Заключение
Arduino – это достаточно функциональная и гибкая платформа разработки встраиваемых приложений с огромными возможностями для взаимодействия с внешним миром. Она прекрасно подойдет для изучения микроконтроллеров и может служить основой для небольших проектов. Raspberry Pi будет оптимальным выбором для приложений, требующих наличия дисплея, графического пользовательского интерфейса и подключения к Интернет.
В платформе BeagleBone идеально совмещена гибкость Arduino, производительность процессора платы Rapberry Pi и ОС Linux (и на самом деле, производительность выше, чем у Raspberry Pi). Имея достаточное количество входов/выходов, BeagleBone обеспечивает простое подключение к сети и позволяет реализовать web-сервер.
makezine.com
На английском языке: Arduino Uno vs BeagleBone vs Raspberry Pi


Arduino Uno vs BeagleBone vs Raspberry Pi

There are so many great platforms for creating digitally enabled devices that its gotten hard to figure out which one to use. For example, we are currently building a hydroponic garden project and had to choose a controller to run the pumps, read the sensors etc. We were surprised at the number of choices that were available to us. It can be a little confusing for the beginner. To help, we’ve taken three of the popular models and compared them so that you can choose the right tool for your next project. Spoiler: we recommend all three.
Figure 1. Left to right: Arduino Uno, BeagleBone, Raspberry Pi.
The three models (all of which we use here at Digital Diner) are the Arduino, Raspberry Pi and BeagleBone. We chose these three because they are all readily available, affordable, about the same size (just larger than 2″ × 3″) and can all be used for creating wonderful digital gadgets. Before we get to the comparison, here is a brief introduction to each one.
Figure 2. The Arduino Uno.
The Arduino Uno is a staple for the maker community (Figure 2). Arduinos come in various sizes and flavors, but we chose the Arduino Uno as an example of the prototypical Arduino. It has an easy to use development environment, an avid user base and is designed to be easy to interface all sorts of hardware to.
The Raspberry Pi is the newcomer to the game (Figure 3). It isn’t really an embedded computer. It is actually a very inexpensive full-on desktop computer. It is barebones, but at $35 for a real computer, its worthy of note, and it is a great platform for lots of Maker projects.
Figure 3. The Raspbery Pi.
The BeagleBone is the perhaps the least known of these platforms, but an incredibly capable board worthy of consideration for many projects. It is a powerful Linux computer that fits inside an Altoid’s mint container (Figure 4).
Figure 4. The BeagleBone.
All three boards features that make them valuable to the hobbyist. Below is a chart I put together outlining the features of the three for comparison. If you aren’t familiar with what all these mean, that is fine. However, there are a few differences that make each of these gadgets shine in their own types of applications.
Comparing the three platforms.
First, the Arduino and Raspberry Pi and very inexpensive at under $40. The BeagleBone comes in at nearly the cost of three Arduino Unos. Also worthy of note is that the clock speed on the Arduino is about 40 times slower than the other two and it has 128,000 (!) times less RAM. Already, you can see the differences starting to come out. The Arduino and Raspberry Pi are inexpensive and the Raspberry Pi and BeagleBone are much more powerful. Seems like the Raspberry Pi is looking really good at this point, however, it’s never that simple. First, its price isn’t quite as good as it seems because to run the Raspberry Pi you need to supply your own SD Card which will run you another $5-10 in cost (Figure 5).
Figure 5. Comparing the three platforms.
Also, despite the clock speed similarities, in our tests the BeagleBone ran about twice as fast as the Raspberry Pi. And perhaps most counterintuitive, the Arduino was right in the mix as far as performance goes as well, at least for a beginner. The reason for this is that the Raspberry Pi and BeagleBone both run the Linux operating system. This fancy software makes these systems into tiny computers which are capable of running multiple programs at the same time and being programmed in many different languages. The Arduino is very simple in design. It can run one program at a time and it programmed in low level C++.
An interesting feature of the BeagleBone and the Raspberry Pi is that they run off of a flash memory card (SD Card in the case of Raspberry Pi and MicroSD Card in the case of BeagleBone). What this means is that you can give these boards a brain transplant just by swapping the memory card. You can have multiple configurations and setups on different cards and when you swap cards, you’ll be right where you left off with that particular project. Since both of these boards are fairly sophisticated, it even means that you can easily change operating systems just by creating different cards to swap in.
Choosing a Platform
So why would you choose one platform over the other?
For the beginner, we recommend the Arduino. It has the largest community of users, the most tutorials and sample projects and is simplest to interface to external hardware. There are more ways to learn about Arduino for beginners than you can shake a soldering iron at.
The boards are designed to easily interface with a wide variety of sensors and effectors without and external circuitry, so you don’t need to know much about electronics at all to get started. If you haven’t played with these before, get one (they’re inexpensive) and try it. It can be a really great experience.
For applications minimizing size we recommend the Arduino. All three devices are similar in size, although the Raspberry Pi SD Memory card sticks out a bit making it slightly larger overall (Figure 9). There are so many different flavors of Arduinos it is ridiculous (Figure 6). Basically, what makes an Arduino an Arduino is a particular microprocessor and a little bit of software. It uses a very small, inexpensive, embedded system on a chip microprocessor from a company named Atmel. For advanced projects that need to be really small, you can buy these chips for a dollar or two and put the Arduino bootloader (a program that makes the Arduino give the Arduino its basic functions) on the chip and viola, you have an Arduino. We have done this for a few projects and it can make for a very tiny little gadget when you don’t even have a circuit board.
Figure 6. A variety of different Arduino sizes and form factors.

The Arduino Uno, BeagleBone and Raspberry Pi. Note the Ethernet ports on the BeagleBone and Raspberry Pi.
For applications that connect to the internet we recommend the BeagleBone or Raspberry Pi. Both these devices are real linux computers. They both include Ethernet interfaces and USB, so you can connect them to the network relatively painlessly (Figure 7). Via USB, you can connect them to wireless modules that let then connect to the internet without wires (Figure 8). Also, the Linux operating system has many components built-in that provide rather advanced networking capabilities.
Figure 7. The Arduino Uno, BeagleBone and Raspberry Pi. Note the Ethernet ports on the BeagleBone and Raspberry Pi.

Figure 8. A very small USB WiFi adapter plugs right in to the BeagleBone or Raspberry Pi, and the Linux operating system can support these types of devices.
The Arduino supports plug-in peripherals called “shields” that include the ability to connect to Ethernet, but the access to the networking functions is fairly limited. Plus by the time you buy the Ethernet shield you might as well just get one of the more advanced boards.
For applications that interface to external sensors we recommend the Arduino and the BeagleBone. The Arduino makes it the easiest of any of the boards to interface to external sensors. There are different versions of the board that operate at different voltages (3.3v vs 5v) to make it easier to connect to external devices. The BeagleBone only operates with 3.3v devices and will require a resistor or other external circuitry to interface to some devices. Both the Arduino and BeagleBone have analog to digital interfaces that let you easily connect components that output varying voltages. The BeagleBone has slightly higher resolution analog to digital converters which can be useful for more demanding applications.
With that said, it is important note that many things that you would want to connect to, including little sensors, have digital interfaces called I2C or SPI. All three boards support these types of devices and can talk to them fairly easily.
For battery powered applications, we recommend the Arduino. The Arduino uses the least power of the bunch, although, in terms of computer power per watt, the BeagleBone is the clear winner. However, the Arduino has an edge here since it can work with a wide range of input voltages. This allows it to run from a variety of different types of batteries and keep working as the battery loses juice. The Arduino uses the least power of the bunch, although, in terms of computer power per watt, the BeagleBone is the clear winner. However, the Arduino has an edge here since it can work with a wide range of input voltages. This allows it to run from a variety of different types of batteries and keep working as the battery loses juice.
For applications that use a graphical user interface, we recommend the Raspberry Pi. The Raspberry Pi is really in a category by itself because it has an HDMI output (Figure 9). That means you can plug in a mouse and keyboard and connect it directly to your TV. At that point you have a fully functional computer with graphical user interface. This makes the Raspberry Pi ideal for use as a low cost web browsing device of for creating kiosk-type projects where you may have a display that people interact with. In fact, just for fun, we installed the Arduino development tools on the Raspberry Pi and we were able to write a small program and download it to an Arduino from the Raspberry Pi. It’s not a very fast computer, but it really is a computer.
Figure 9. A credit-card sized computer that plugs right into your TV. It has many of the capabilities of a traditional PC and can be used for word-processing, spreadsheet, and games.
Summary
The Arduino is a flexible platform with great ability to interface to most anything. It is a great platform to learn first and perfect for many smaller projects. The Raspberry Pi is good for projects that require a display or network connectivity. It has incredible price/performance capabilities.
The BeagleBone is a great combination of some of the interfacing flexibility of the Arduino with the fast processor and full Linux environment of the Raspberry Pi (more so in fact). So, for example, to monitor our hydroponic garden, we will likely use the BeagleBone since it has good input/output features and can easily connect to the network, so we can have it run a web server to make its readings available to us.
All three of these are staples of our projects here at Digital Diner. Of course, there are other platforms out there, for example, we monitor our tomato garden using Sun SPOTs, but these three will cover most people’s needs until you get fairly advanced.


makezine.com

rlocman.ru

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by