Дата на обновяване:01.11.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 За меда от рапица
д.с.н. В.В.КАЛИНИХИН,
ГНУ „Красноярский НИИ животноводства Росселььозакадемии”


Медът от рапица се характеризира с повишено съдържание на сухо вещество и глюкоза. Той не е пригоден за зимно подхранване на пчелите и за добавка в хлебните сладкарски изделия.

За да се удовлетворят потребностите от въглехидрати, са необходими алтернативни енергийни ресурси, в частност биогориво. В Сибир за негов източник може да служи такава високо маслодайна култура като рапицата. В близките години в Краснодарския край за тази цел посевите с рапица ще бъдат увеличени до 30 хил. ха.
При своевременно опрашване от пчелите, добивите и зимоустойчивостта на тази култура могат да се повишат с 15 – 20%. Рапицата се характеризира с бързо, дружно цъфтене с продължителност 30 – 35 денонощия. Съцветията с форма на длан с пръсти от 30 – 40 малки жълти цветчета служат за пчелите като източник на нектар и прашец. В Сибир от 1 ха рапица получават средно 400 кг мед, а от гречиха (елда) и еспарзета – по 100 – 150 кг/ха. По – голяма медова продуктивност се наблюдава само при: синяка – 600 кг/ха, галега обикновена – 900, липа – 1000 кг/ха. Отдаването на прашец при рапицата е много високо. Прашецът е малък, но много лепкав. Теглото на прашеца обикновено е 15 мг, а от гречиха (елда) само 8 мг.
Информацията за меда от рапица е много противоречива. В лабораторията по пчеларство в ГНУ „Красноярский НИИ животноводства Росселььозакадемии” са изследвали качествата на този мед. Току що изцентрофугираният мед от рапица беше с лимонов цвят със зеленикав оттенък, без пяна и мехурчета въздух, гъст, стипчив, лепкав. Миризмата се оказа приятна и не свойствена на другите сортове мед, вкусът – остро – сладък. По тегло този мед беше с 5-7% по – тежък от този на гречиха (елда) и от полифлорния. Отличаваше се с повишено съдържание на сухи вещества (87%) и по – малка концентрация на влага по отношение на другите медове (13%).
Количеството на глюкозата съставляваше 45% от всички захари, което е с 10% повече от аналогичните показатели на меда от гречиха (елда) и на меда от синяк. Фруктоза е намерена с 12% по – малко от колкото в меда от гречиха (елда), еспарзета и в меда от синяк.
Обикновено кристализацията на меда започва от повърхността, постепенно се придвижва до дъното на съда. В меда от рапица тя се извършва бързо, по целия обем, по типа на сланино образните твърди кристали, които не се различават от човешко око. Даденият мед кристализира в течение на 3 – 5 дни, в питите – за 15 – 20 дни (медът от другите сортове както е известно, в питите не кристализира с такава скорост).
Повишеното ниво на глюкоза и пониженото ниво на фруктоза не по най – добрия начин влияят на здравето на пчелите. Медът от рапица, заложен за зимуване, бързо преминава в твърдо състояние. Пчелите не могат да го извличат от килийките и измират от глад. Такива пити по – нататък трябва да се обработват с пара, за да се освободят от меда от рапица. По такъв начин се потвърди, че за зимуване такъв мед е непригоден. Но, ако нектара от рапицата, пчелите го взимат при късен цъфтеж (в средата на август), то не следва да се опасяваме от указания проблем, тъй като храната за зимата пчелите я запасяват в кошера още от месеците юни – юли от други медоноси.
Обаче възниква друга сложност. Рапицата активно цъфти през есента при температура 5 … 10 С, отделяйки при това повече нектар и прашец, отколкото в топлия, летен сезон. Предчувствайки обилната паша, пчелите летят на рапица, но поради хладното време и големината на нектарната и прашецовата тежест, болшинството не долитат до кошера, загивайки в полето. На тези на които им се удаде да долетят до своето жилище обикновено са омазани с жълт прашец, а техните крила са покрити със сладък нектар от рапица и залепват за тялото. Продължителността на живота на пчелите, работещи на рапица, е с 5 – 7 дни по – къс, отколкото на другите медоносни култури.
Медът от рапица не се приема с желание в сладкарските предприятия и хлебозаводи. Причината се заключава в това, че хлебните изделия произведени в сладкарските предприятия започват да се втвърдяват още на втория ден поради бързата кристализация на меда от рапица. Купажирането (смесването) на този мед с бавно кристализируеми сортове не дава положителни резултати. Поради повишеното съдържание на глюкоза, медът от рапица следва да се ограничава в рациона на болните от диабет.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2012/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by