Дата на обновяване:18.10.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Глобалното затопляне и пчелите
дсн И.Н. Мадебейкин, кбн И.И.Мадебейкин
ФГБУ ВПО „Чувашска държавна селскостопанска академия, г. Чебоскары


Приведени са сведения за глобалното затопляне на климата, в резултат на което облачността на нашата планета забележимо се повиши. Увеличението на броя на облачните дни, отрицателно се отразява на летателната дейност на пчелите.

За последните 150 години климатът на нашата планета става все по – топъл. Преди 100 години средната температура на приземния въздух беше около 13,7 С, сега е почти 14,4 С [5]. От началото на 1970 – те години средната температура на планетата започна да расте – със скорост 0,2 С за 10 години. Най – топли бяха 1995 – 2010 години. При това Северното полушарие се нагрява с по – голяма скорост, отколкото Южното. Стопяват се ледовете в Арктика, Антарктида и ледниците в Хималайските и други високи планини. Леденото покритие на Арктика се съкращава със скорост 9% за всеки 10 години. Учените са пресметнали, че ако стопяването на ледовете продължи със същата скорост, то Северният Ледовит океан ще се освободи от леда в края на лятото на 2060 г. [4].
Започвайки от 1961 г. топенето на ледовете ежегодно повишава нивото на Световния океан с 1,8 мм [5]. Макар, че в някои региони на планетата се наблюдават признаци на захлаждане, но като цяло по данните на повече от 6 000 метереологични станции на света, разположени в различни точки на земното кълбо, нашият климат се намира в режим на затопляне [1].
Повишаването на температурата над повърхността на моретата и океаните способства за усилване на испаренията, което от своя страна довежда до образуването на голямо количество облаци и валежи. Установено е, че във всяко следващо десетилетие, атмосферата задържа с 1,2% повече вода, отколкото в предходното [6]. Американските астрономи са установили, че още през 2005 г. в сравнение с 1985 – 2000 години, облачността на планетата се е повишила с 3%.
Болшинството биолози смятат, че затоплянето на климата може да окаже благоприятно влияние на запазването на определени видове, но общото въздействие довежда до съкращаването на биоразнообразието на земята, тъй като по – топлата планета по – силно е подложена на засушаване и наводнения [4].
Нашите изследвания показаха, че в продължение на последните 50 години в горите на Чувашската република напълно е изчезнала липата едролистна, почти е изчезнало лютичето подобно на лале, водната лилия – бяла, крушовката кръглолистна, валерианата лекарствена и много други.
Големи изменения се случиха в света на животните, в това число и в света на медоносните пчели и други насекоми, които опрашват. В последните години на нашите поля напълно загинаха прекрасните опрашвачи на люцерна – листорезите (Megachile centuncularis). Много рядко се се срещат виолетовата пчела – дърводелец и други.
Видовият състав на земните пчели се съкрати повече от два пъти, а техният общ брой се е намалил 15 пъти.
Малко по – добре стои работата с медоносните пчели. Обаче състоянието на пчеларството на републиката може да се оцени като удовлетворително, и то с голямо преувеличение. Половин век по – рано във всички категории стопанства имаше около 90 000 пчелни семейства, а сега те не са повече от 58 000. Медоносната база на пчелите беше значително по – богата: липите заемаха 60 000 хА, гречихата (елда) -15 – 20 000 хА, с слънчогледът – 28 – 30 000 хА. Сега площите с дадените посевни култури са почти равни на нула. Силно са оредели липите.
Нашите 35 годишни систематични наблюдения свидетелстват за големите изменения, които се извършват в света на медоносните пчели. Както се вижда от данните на таблицата от 1988 година, броят на летните дни рязко се е съкратил. В летните месеци на тази година значително се увеличиха броят на облачните дни, нещо, което е тясно свързано с потенциала на планетата.
Както показват Г.Груза и Э.Ранькова, в северното полулълбо 1988 година беше най – топлата, температурата на приземния въздух тук се повиши с цели 0,7 С в сравнение със средната стойност на базовия период – 1961 – 1990 гг. [2]. Следва да се отбележи, че лятото на 2010 г. се оказа още по – топло [3].
В процентно отношение в седмата петилетка (виж таблицата) в сравнение с петата, броят на благоприятните за летене дни се съкрати почти с 12%. През отделните години, например през 2008 г., този показател се понижи с 21,3%, или почти с 24 дни в сравнение с базовия (127,4 денонощия).
За да може задължително да стане ясно, какви дни се смятат като благоприятни за летене, накратко да изложим методиката за тяхното определяне. В средната лента по картата на Русия при отглеждане на породата средно руска пчела, който и да е слънчев ден може да се смята за благоприятен за летене, ако температурата на въздуха се поддържа на нивото 11,5 – 37 С и няма силен вятър (20 м/с и повече), дъжд и гъста мъгла. Освен това в облачни и дъждовни периоди от активния сезон в течение на определен период от време (0,25; 0,30; 0,5; 0,75 от деня), пчелите съвсем не излитат от кошерите. Всичко това се вкарва в корекцията при пресмятането на окончателното количество благоприятни за летене дни.
По такъв начин, може смело да се утвърждава, че глобалното затопляне на климата продължава и набира сила. Пчелите показват на човека какви глобални изменения се извършват на планетата, обаче за това са нужни мнгогодишни наблюдения. Както се вижда от данните на таблицата, през 2008 г. пчелите са могли да излитат и да събират нектар и прашец само 103,5 дни, а през 2010 г. – 134,2 дни. Ако се съди по указаните години, може да се помисли, че е настъпил края на глобалното затопляне, и се е започнало нормално слънцестоене. На практика това не е така. По – точен отговор на поставения въпрос може да се даде само на основата на 5- и 10- годишни изследвания. Значи, само средният показател на следващата петилетка (2012 – 2016 гг.) ще позволи по – точно да се предскаже, какъв ше бъде климатът в бъдещето.
Не е трудно да се досетим, че поради нестабилността на климатичните и на времето условия, показателите за летателната дейност на медоносните пчели и други насекоми- опрашвачи в съседни на нас региони, отдалечени във всички от нас направления с 50 – 100 км и повече, по отделните години ще бъдат различни. При това по месеци различието особено ще бъде голямо. Обаче в който и да е случай само средните показатели на многогодишните данни ще дадат сведения за обективния ход на климатичните и времеви вариации, свързани със слънчевата дейност.


От данните за таблицата се вижда, че в средната лента по картата на Русия, пчелите активно летят през юни, юли и август. През април и особенно през октомври техният летеж особено се снижава поради захлаждане, нараства броят на облачните и дъждовни дни. Не са по – малко важни май и септември. През май и особено през юни става интензивно нарастване на пчелните семейства, затова оптимално топлите дни през май позволяват на стопаните на пчелините да създадат силни семейства.
Обаче решаваща роля играе юли, тъй като 90 – 95% от медосбора пчеларите го получават през този месец. Колкото повече летателни дни има през юли, толкова по – голям е медосбора. Например през 2010 и 2011 гг. през юли пчелите интензивно са летяли 31 и 24,5 дни съответно (виж таблицата). През тези години медосборът от едно семейство на нашия пчелин съставляваше 45,8 и 25,1 кг съответно. Безусловно, пчеларят придава голямо значение на наличието на летателни дни, което влияе на продуктивността на пчелите. Затова на съвременния етап, при глобалното затопляне, отрицателно влияещо на летателната дейност и на продуктивността на пчелите, трябва да се прави всичко възможно, така, че пчелните семейства да растат, да се развиват, да се размножават, да събират много мед, прашец и прополис. С тази цел всеки пчелар трябва да създаде обилен и пълноценен конвейр от цветя и нектар, който се състои от медоноси, които ежедневно цъфтят от ранна пролет и до дълбока есен.
Всички интересуващи ви въпроси можете да зададете, като посетите нашия сайт www.madebeykin.com

ЛИТЕРАТУРА
1. Бердицкий А.И., Коршунов А.А., Хандожко Л.Л., Шаймардинов М.З. Гидрометеорологическая уязвимость и устойчивое развитие России / Материалы Междунар. конф. по проблемам гидрометеорологической безопасности.- М., 2007.
2. Груза Г., Раныкова Э. Климат России: потепление продолжается // Наука и жизнь.- 2003.- N11.
3. Елдышев Ю.Н. Природные бедствия и погода – десятилетия и года // Экология и жизнь.-2003.- N11.
4. Логинов В.В. Глобальные и региональные изменения климата: причины и следствия.- Минск: Тетрасистема, 2008.
5. Сильвер Дж. Глобальное потепление без тайн.- М.: ЭКСМО, 2009.
6. Шерстюков Б.Г. Влияние условий облачности на приземную температуру воздуха в различных регионах России и государств бывшего СССР // Тр. ВНИИГМИ – МЦД.- 1996. – Вып. 161.
Източник: Сп. „Пчеловодство” 2012/8
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by