Дата на обновяване:06.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА БАШКИРСКИЯ МЕД

 

Истинският Башкирски мед по своите целебни и вкусови качества, а така също по уникалния състав от микроелементи няма аналози в света и е отбелязан с голямо количество медали на международни изложби в (Париж, Берлин, Ерфурт и т.н.).
Башкирският мед се цени за своите свойства, които се определят от природно – климатическите условия на Башкортостан, неговата богата и своеобразна растителност. Повече от една трета от територията на републиката се покриват от гори, които в такъв значителен мащаб няма практически от Алтай до Карпатите. Особеност на башкирските гори е в това, че  те съсредоточават най – обширните в страната площи с медоносна растителност.
Башкирският мед е най – великото лекарство създадено от природата. Учени от много страни изучават състава на Башкирският мед, но изкуствено да създадат подобно лекарство засега не се удава. Уникалността на Башкирския мед се състои в многообразието му от целебни свойства. Той се събира от растения, които се явяват природна национална суровина. Освен обикновените видове лекарствени растения (руското наименование – шиповник, душица, зверобой, пустырник, валериана, шалфей, одуванчик, подорожник, ромашка и т.н.), в Башкортостан растат много редки видове (руското наименование – типчак, горицвет весенний, тимофеевка степная, полынь шелковистая, прострел раскрытый, ковыль волосатик, оносма простая, чабрец, овсец пустинный, василистник, астра альпийская).
Башкортостан – единственото място на Земята, къддето се е запазило бортевото пчеларство (добиване на див, горски мед).
По една от версийте, названието на башкирския народ произлиза от тюркските думи „баш” (глава) и „корт” (пчела). В Бирското старинно гробище, възрастта на който е примерно 1500 години, между многото съдове е намерено пълно снаряжение на бортник – човек, който добива горски мед. Скалните рисунки, които са намерени в пещерите на Бурзянския район, свидетелстват за това, че мед в тези места са добивали още първобитните хора.
Ботничеството е развито при башкирите още от дълбока древност. Борт са наричали всяко старо дърво, хралупата на което е заселено с диви пчели. Башкирите намирали дърветата с хралупи в които имало пчели и вземали меда. Обаче, още от древни времена, те започнали да изработват и изкуствени борт-и. Това се прави така. В гората избират стари дървета, обикновено борове или дървета с листа. На избраното дърво се поставя тамга – знак. След това преминават към изработването в него на хралупа. Тя се прави обикновено на височина примерно12 метра от земята. Как хората се качват толкова високо? На височина около метър от земята, на дървото с брадва се правят две засечки, за да може на тях да се опрат пръстите на краката. Имайки след това плосък, около 5м дълъг, кожен или от лико ремък с примки на краищата, бортника стъпва на първите две засечки и обхваща с този ремък дървото и себе си в кръста. Завързва ремъка и се опира с гръб към него, той прави нова засечка в дървото, малко по – високо от първите две. Опира се в него с крак, по – нагоре прави още една засечка и пренася на нея другия крак. Правейки засечки и повдигйки нагоре ремъка, бортника се повдига все по – нагоре и по – нагоре. Като достигне необходимата височина, той прикрепва към дървото специална подставка за крака. Стъпва на тази подставка, той на нивото на пояса си се завързва с ремък и започва отначало с брадва да издълбава хралупата. Издълбаната хралупа се обработва след това с тесла и с нож – щервач (стъргач). След това в него се укрепват две – три напречни пръчици и входният отвор се затваря с дървени парчета. В парчетата между тях се пробиват няколко отвора – вход в борт-а за пчелите. Такива гнезда – кошери се заселват от дивите пчели.
Примерно от половината на юли, бортниците оглеждат своите борт-и и събират меда. Породата на дивите башкирски пчели са я нарекли бурзянка. Тя издържа каквито и да са отрицателни температури. Като измиращ вид, тя е внесена в „Червената книга”. Генофондът на тази уникална пчела се охранява в специаният резерват в който се отглеждат такива пчели „Шульган – Таш”.
В звездното градче използват знаменития башкирски мед в предполетната програма на специалистите. Башкирският мед е влизал в ежедневният рацион на хранене на членовете на орбиталната станция „Мир”.

Превод от Интернет:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by