Дата на обновяване:01.11.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Варианти за измерване на температура и влажност чрез Arduino Информацията е от сайтовете Arduino.cc - ИГРИЩЕТО, Amperka.ru, Robotev.com, mk90.blogspot.com

 


Измерване на температура чрез Arduino и TCN75A
TCN75A е цифров сензор за измерване на температура от – 40 до 125ºC. Сензорът е разпространен върху брейкаут борд на Microbot.it, който включва всички допълнителни компоненти, необходими за оптималната работа на сензора.
Комуникацията със сензора се ощестява по TWI шина, съвместима с протокола I2C. Това позволява по една линия да бъдат управлявани до 8 сензора. По подразбиране адреса на сензора е 1001000, като най-младшите 3 бита могат да се задават чрез джъмпери върху брейкаут борда.

Кодът който трябва да се зареди на Arduino, така също и други подробности за включването на температурния датчик TCN75A на сайта Ардуино Игрището, раздел Комбиниране.
Измерване на температура и влажност чрез Arduino и SHT15
SHT15 е сензор за измерване на температура и влажност. Може да се намери запоен върху брейкаут борд, който го прави лесен за използване с бредборд. Комуникацията със сензора се осъщестява по две линии, но I2C протокола не може да се използва т.е. наличните Arduino библиотеки за комуникация не вършат работа.
Захранва се напрежение от 2.4 до 5.5V и е готов за работа 11ms след захранването му. Комуникацията започва след превключване на линиите DATA и SCK в следната последователност:
 

Кодът който трябва да се зареди на Arduino, така също и други подробности за включването на температурния и влажностен датчик SHT15 на сайта Ардуино Игрището, раздел Комбиниране.Измерване на температура и влажност чрез Arduino и DHT22
DHT22 е сензор за измерване на температура и относителна влажност. Захранва се с напрежение от 3.3 до 6V и е готов за работа една секунда след захранването му.
Комуникацията със сензора се осъществява по One Wire интерфейс и започва след подаване на начален сигнал от микроконтролер. Сензорът потвърждава получаването му и отговаря с четири байта данни за относителната влажността и температурата и един контролен байт.
Началният сигнал микроконтролерът подава като свали на LOW (ниско ниво) линията за комуникация и я задръжи така за повече от 1 милисекунда. За да получи отговор от сензора, трябва да върне линията на HIGH (високо ниво) и да изчака от 20 до 40 микросекунди. Сензорът ще отговори, като я свали на LOW за 80 микросекунди и я върне пак на HIGH за още 80 микросекунди.

Кодът който трябва да се зареди на Arduino, така също и други подробности за включването на температурния и влажностен датчик DHT22 на сайта Ардуино Игрището, раздел Комбиниране .

 

ChipKIT: измерение температуры и относительной влажности с использованием датчика  DHT11 (ChipKIT (съвместима с Arduino платформа): измерване на температура и относителна влажност с исползването на датчика  DHT11)

 

Логгер температуры и относительной влажности на chipKIT (Устройство за измерване на относителна влажност и на температура с chipKIT)

 

Датчики температуры и влажности DHT11 и DHT22 - подключение к плате Arduino в качестве примера (Датчици за температура и влажност DHT11 и DHT22 - включването и към платка Arduino в качеството на пример)


Измерване на температура чрез Arduino и MLX90614
MLX90614ESF-BAA е инфрачервен сензор за безконтактно измерване на температура. Освен за измерване на стайна температура може да се използва и за засичане на обекти. Моделът -BAA работи на 3V, но издържа напрежение до 3.6V. Информация за измерената температура се връща чрез ШИМ или по I2C.

 Кодът който трябва да се зареди на Arduino, така също и други подробности за включването на температурния инфрачервен датчик MLX90614 на сайта Ардуино Игрището, раздел Комбиниране.


Измерване на температура чрез Arduino и TMP102
TMP102 е сензор за измерване на температура от -40 до 125 градуса.Сензорът е с много ниска консумация и има много малки размери. Продава се запоен върху брейкаут борд, съдържащ всички необходими компоненти за оптималната му работа. Комуникацията с микроконтролер се осъществява по I2C и може се да използва наличната в Arduino библиотека Wire.
На една линия могат да бъдат свързани до 4 сензора с различни адреси. Адресът се определя от нивото на пин ADD0.

 Кодът който трябва да се зареди на Arduino, така също и други подробности за включването на температурния  датчик TMP102 на сайта Ардуино Игрището, раздел Комбиниране.

 

Simple Temperature Data Logger (LT_M8)

Външният вид на термодатчика LM335 e същият както и на DS18B20 (виж по - долу)


LT_M8 е проект за създаване на устройство за измерване и запис на температура и/или други аналогови величини. Целта на проекта е всичко да се реализира по лесен и удобен начин, с минимум компоненти и допълнителен софтуер.
1. Хардуер
1.1. Списък на необходимите компоненти:
• Arduino + захранване – 1 бр.;
• USB кабел за връзка на Arduino с персонален компютър;
• Резистор 1 kΩ – 2 бр.;
• Резистор 2.2 kΩ – 2 бр.;
• Резистор 10 kΩ – 2 бр.;
• Бутон с нормално отворен контакт – 2 бр;
• Температурен сензор LM335Z – 2 бр.;
• I2C EEPROM 24LC256 – 2 бр;
• Универсална платка – 1 бр.

 

 Кодът който трябва да се зареди на Arduino, така също и други подробности за включването на температурния  датчик LM335 на сайта Ардуино Игрището, раздел Галерия.

 

 

 

Температурни и влажностни датчици от сайта Amperka.ru

Датчик температуры DS18B20+


Датчик температуры DS18B20+ позволяет определять температуру окружающего воздуха в диапазоне от -55°C до +125°C и получать данные в виде цифрового сигнала с 12-битным разрешением по 1-Wire протоколу.
Используя 1-Wire протокол, для подключения целой армии датчиков к управляющей электронике можно обойтись всего 2 проводами: земли и сигнала. В этом случае применяется так называемое «паразитное питание», при котором датчик получает энергию прямо с линии сигнала. Каждый датчик имеет уникальный прошитый на производстве 64-битный код, который может использоваться микроконтроллером для общения с конкретным сенсором на общей шине. Код отдельного сенсора может быть считан отдельной командой.
В постоянной памяти DS18B20 можно сохранить граничные значения температуры, при выходе из которых сенсор будет переходить в режим тревоги. На общей шине из многих сенсоров микроконтроллер может за раз узнать, какие из них перешли в этот режим. Таким образом становится легко определить проблемный участок в контролируемой среде.
Разрешение показаний настраивается и может составлять от 9 до 12 бит. Меньше разрешение — выше скорость преобразования.
Благодаря своим возможностям, DS18B20 часто используется в системах «умного» дома, террариума и т.д. Вам достаточно всего двух проводов для организации комплексного контроля температуры в большом количестве точек.• Захранване: 3V - 5.5V
• Консумация на ток: 1mA - 1.5mA
• Измерване на температура: от -55°C до 125°C, с точност ± 0.5°C

http://bildr.org/2011/07/ds18b20-arduino/

http://mbed.org/users/snatch59/notebook/onewirecrc/

http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf


Герметичный датчик температуры DS18B20

Amperka.ru

Вам необходимо измерить температуру в неблагоприятной для микросхем среде? Воспользуйтесь герметичным датчиком температуры.
Этот датчик поможет вам измерить температуру воды в аквариуме или в чайнике. Можно использовать его для измерения температуры на улице и при этом не бояться, что датчик зальёт дождём. Дачники оценят возможность измерять температуру почвы в теплице и на участке. А при отсутствии медицинского термометра этот датчик способен выручить если есть необходимости оценить температуру собственного тела.

Этот датчик температуры основан на популярной микросхеме DS18B20. Он позволяет определить температуру окружающей среды в диапазоне от -55°C до +125°C и получать данные в виде цифрового сигнала с 12-битным разрешением по 1-Wire протоколу. Этот протокол позволит подключить огромное количество таких датчиков, используя всего 1 цифровой порт контроллера, и всего 2 провода для всех датчиков: земли и сигнала. В этом случае применяется так называемое «паразитное питание», при котором датчик получает энергию прямо с линии сигнала. Каждый датчик имеет уникальный прошитый на производстве 64-битный код, который может использоваться микроконтроллером для общения с конкретным сенсором на общей шине. Код отдельного сенсора может быть считан отдельной командой.
В постоянной памяти DS18B20 можно сохранить граничные значения температуры, при выходе из которых сенсор будет переходить в режим тревоги. На общей шине из многих сенсоров микроконтроллер может за раз узнать, какие из них перешли в этот режим. Таким образом становится легко определить проблемный участок в контролируемой среде.
Разрешение показаний настраивается и может составлять от 9 до 12 бит. Меньше разрешение — выше скорость преобразования.
Подключение
Герметичный датчик на основе микросхемы DS18B20 можно подключить двумя способами:
o По трём проводам: питание (красный), земля (чёрный) и сигнал (белый).
o По двум проводам: земля и сигнал. В этом случае датчик изредка может давать неверные показания, которые легко исключить из конечного результата фильтрацией.
Независимо от способа подключения, сигнальный провод необходимо соединить с питанием через резистор 4,7 кОм. При подключении только одного датчика, подойдёт и резистор на 10 кОм.
Для подключения датчика к Arduino или к макетной плате удобно будет использовать нажимной клеммник.
Для подключения 1-Wire устройств к Arduino существует готовая библиотека, а для работы именно с DS18B20 существует библиотека-надстройка от Майлса Бёртона.
Характеристики
o Диапазон измеряемых температур: -55…+125°C
o Точность: ±0,5°C (в пределах -10…+85°C)
o Время получения данных: 750 мс при 12-битном разрешении; 94 мс при 9-битном разрешении
o Напряжение питания: 3–5,5 В
o Потребляемый ток при бездействии: 750 нА
o Потребляемый ток при опросе: 1 мА

http://amperka.ru/collection/sensors/product/sealed-temperature-sensor-ds18b20

Сензор за температура - DS18B20, водоустойчив

http://erelement.com/sensors/DS18B20-cable

 


 

Датчик температуры и влажности DHT11

Amperka.ru

 


Сенсор DHT11 для измерения температуры и относительной влажности окружающего воздуха — отлично откалиброванный, стабильный и энергоэффективный датчик.
Датчик подключается к управляющей электронике через 3 провода. При подключении к Arduino будет крайне удобно использовать Troyka Shield. Шлейф для подключения включён в комплект.
Данные и температуры, и влажности поставляются по сигнальному проводу в виде цифрового сигнала. Это позволяет передавать данные на расстояние до 20 м. Сенсор работает по собственному протоколу. Полная инструкция по его подключению и использованию с Arduino приведена на нашей вики.
Характеристики
o Напряжение питания: 5 В
o Диапазон температур: 0 – 50 °С
o Погрешность температуры: ±2 °С
o Диапазон влажности: 20 – 90%
o Погрешность влажности: ±5%

Датчик температуры и влажности SHT1x


Сенсор SHT1x для измерения температуры и относительной влажности окружающего воздуха — точный, компактный, отлично откалиброванный, стабильный и энергоэффективный датчик.
Датчик подключается к управляющей электронике через 2 шлейфа по 3 провода. При подключении к Arduino будет крайне удобно использовать Troyka Shield. Шлейфы для подключения включёны в комплект.
Данные и температуры, и влажности поставляются по сигнальным проводам в виде синхронного цифрового сигнала. Это позволяет передавать данные на расстояние до 20 м. Сенсор работает по собственному протоколу. Инструкция по его подключению и использованию вместе с библиотекой для Arduino приведены на сайте производителя.
Характеристики
o Диапазон температур: -40 – 128 °С
o Погрешность температуры: ±0,3 °С (при 25° C)
o Диапазон влажности: 0 – 100%
o Погрешность влажности: ±2% (при влажности 10&ndash90%)
o Время реакции: не более 4 с
o Номинальный потребляемый ток: 6 мкА

 

Датчик температуры TMP36GT9Z

 

Аналоговый датчик температуры TMP36GT9Z (Analog Devices),  в корпусе TO-92. Изменяет напряжение на выходе прямо пропорционально температуре, с коэффициентом +10 mV/°C, для чтения необходим АЦП.


Основные технические характеристики:

§                            Интерфейс: аналоговый;

§                            Точность измерения, не хуже: 1°С

§                            Напряжение питания: 2,7..5,5 В

§                            Диапазон измеряемых температур: -40°C .. +125 °C;

§                            Максимальная температура: +150 °C;

§                            Корпус: TO-92

Датчик имеет прямую калибровку по шкале Цельсия, не требует дополнительной настройки и калибровки для получения точности ±1°C при +25°C и ±2°C в диапазоне −40°C to +125°C. 

Ключевые особенности: мало потребляет (50 мкА), вследствии чего мало греется; не чувствителен к большой емкости линии.

http://mk90.blogspot.com/2009/07/arduino.html

 

Аналоговый термометр (Troyka-модуль) c TMP36

Amperka.ru


Нужен самый простой способ измерить температуру окружающей среды? Воспользуйтесь термометром из линейки Troyka-модулей. С ним очень просто работать, вам не придётся возиться с пайкой и мелкими компонентами на макетке — всё уже готово.
Этот датчик температуры можно использовать для измерения температуры воздуха. Если предварительно позаботиться о электрической изоляции модуля, то можно его использовать для измерения температуры воды или масла.
Модуль выполнен на основе микросхемы TMP36. Он работает в диапазоне температур от -40 °C до +125 °C.
Модуль из серии Troyka Module можно красиво разместить на лицевой панели вашего устройства, прикрутив его винтами М3.
Подключение
Выходным результатом работы сенсора является аналоговый сигнал, с уровнем напряжения прямо пропорциональным температуре, с шагом 10 мВ/°C. Благодаря этому перевести считанный сигнал в градусы на микроконтроллере крайне просто.
Датчик подключается к управляющей электронике через 3 провода. При подключении к Arduino будет крайне удобно использовать Troyka Shield. Шлейф для подключения включён в комплект.
Также модуль физически совместим с breadboard’ом.
Характеристики
o Диапазон измеряемой температуры: от -40 °C до +125 °C
o Точность: ±1 °C при температуре 25 °C, ±3 °C на всём диапазоне измерения.
o Напряжение питания: от 2,7 В до 5,5 В
o Потребляемый ток: 50 мА
Ссылки
o Datasheet микросхемы TMP36

http://amperka.ru/collection/sensors/product/troyka-temperature-sensor

 

Сензор за температура MCP9808 - цифров I2CМодулът е изграден от температурен сензор Microchip MCP9808 – datasheet. Има цифров интерфейс и измерва температура в диапазон от -45°C до +125°C с точност ±0.25°C и прецизност 0,0625°C.

MCP9808 е монтиран върху платка с размери 21mm x 13mm, с два монтажни отвора и разстояние между пиновете 2,54mm. Захранва се с напрежение 2,7V - 5,5V и консумира до 200uA. Изходният интерфейс на модула позволява конфигуриране с различни адреси, осигурявайки комуникация с микроконтролер на до 8 сензора по един I2C интерфейс.

На Adafruit Learning е осигурено подробно ръководство, библиотеки и примерни проекти за използване на модула с Ардуино.

Характеристики:
•Размери: 21mm x 13mm
•Тегло (без конектори): 1 гр
•Захранване: 2,7V – 5,5V
•Работно напрежение: 2,7V – 5,5V
•Измерва температура от -45°C до +125°C
•Точност: ±0.25°C
•Резолюция: 0,0625°C
•Интерфейс: цифров I2C с до 8 адреса

http://erelement.com/sensors/MCP9808-temp-sensor

 

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by