Дата на обновяване:10.05.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Придаване на майки и … болестите на пчелните семейства
А.В. Матющенко ФГУП „Майкопское”


ФГУП „ППХ „Майкопское”” се специализира на производството на чистопороден материал – пакети с пчели и оплодени майки. Ръководството, специалистите и пчеларите на стопанството влагат немалко усилия в работата свързана със селекцията, запазването и възпроизвеждането на племенния материал. Голямо внимание се отделя на качеството на произвежданите оплодени майки. Този важен критерии се осигурява със щателно спазване на технологията на отглеждане на майки, а така също и на контролното им претегляне в отдела свързан с реализацията им преди изпращането им към клиентите. Независимо от това, ние нееднократно се сблъскваме с негативни отзиви от нашите купувачи. При това се случва така, че на една и съща партия майки, произведени в един и същи пчелин идват и добри и лоши отзиви от различни пчелари. Негативните отзиви най – често се основават на това, че някои пчелни семейства лошо или въобще не приемат майките, произведени в нашето стопанство.
В този случай изводът, който се прави е еднозначен: ако пчелите не приемат майката, значи, тя е с лошо качество. При това пчеларите в своите разсъждения са склонни да приписват на пчелите разум, който е способен да оцени – да се приеме тази майка или да не се приеме. Обаче е известно, че поведението на пчелите е рефлекторно, а не разумно, и затова те не могат да приемат решение на основата на разумния избор. Освен това съществуват фактори, които са способни да изкривят рефлекторната верига в поведението на пчелите и да ги заставят да действат неадекватно, т.е враждебно към придаваната майка, която им е крайно необходима, тъй като семейството е в състояние на осиротяване. Често такъв фактор в семейството се явява протичащата в пчелното семейство нозематоза. Това коварно заболяване в днешно време е широко разпространено. Коварството на тази болест се заключава в това, че в активният (летният) период, нозематозата често преминава скрито, като външно се изразява само в някаква раздразнителност на пчелите, което и предизвиква трудности с придаване на майката. При изследване на пчели от такива семейства може да се намерят 20 – 30 спори нозема в зрителното поле на микроскопа. В края на лятото – началото на есента, тъй като заболяването се усилва и пчелите могат да се отнасят враждебно към собствените си майки. В такива пчелни семейства се наблюдават от 50 и повече спори нозема в полето на зрение на микроскопа. Ако пчеларят не е предприел никакви мерки по ликвидиране на заболяването, то продължава да се усилва и могат да възникнат случаи на слитания на пчели. Пчелите, които са крайно раздразнени под действието на заболяването, необосновано сменят своите майки, а след това по тази причина убиват неоплодените майки, които не са могли да се съешат с търтеите поради тяхното отсъствие. След това пчелното семейство, останало без майка и пило, излита от кошера, нерядко оставяйки непипнат медът в гнездото. Зад граница, където това явление има масов характер, слитането на пчелите наричат „колапс на пчелното семейство”. В особено тежки случаи пчелите могат да излитат и с майката, като оставят гнездото с пилото и с меда.
Зимуването на болните пчелни семейства става неблагополучно: семействата отслабват, забелязват се диарични петна, нерядко настъпва гибел. В такива случаи може да се преброят 200 и повече спори на ноземата в зрителното поле на микроскопа. Най – ефективното средство за борба с нозематозата се явява фумагилинът, но за съжаление, този крайно необходим за Русия препарат отдавна отсъства. Освен нозематозата в пчелите често се срещат и други чревни заболявания: колибактериоза, гафниоза, салмонелоза, които се съпровождат със симптоми, които приличат на тези на нозематозата, и нерядко протичат съвместно с тях. Възбудителите на тези заболявания обитават в почвата, водата, върху растенията. Посещавайки медоносите и донасяйки в кошера нектар, прашец и вода, пчелите неволно способстват за натрупването на болестотворни микроорганизми в гнездото. При достигане до определено ниво на концентрация на възбудителя, може да възникне заболяване, което поради тясното съседство между кошерите на пчелина се предава на другите пчелни семейства. За разпространяването на тези заболявания способстват и домашните животни, които ядейки трева и използвайки вода за пиене, натрупват в своите организми възбудители и създават огнища за заразяване за пчелите.
Нозематозата и другите чревни заболявания най – често протичат в скрита форма. Основна форма на проявяване на такива заболявания се явява същественото понижение на продуктивността на пчелина. Освен това може да възникне злобливост на пчелите и лошо отношение към придаваните майки. Тези симптоми се усилват към края на сезона, тогава могат да възникнат и нападения, които се съпътстват с разграбване на някои пчелни семейства. Понижаването на продуктивността, пчеларите не я забелязват, защото в много случаи това вече е станало „нормално”. На другите симптоми се намират множество други обяснения, а в лошото приемане на майките, пчеларите виждат само тяхното ниско качество. Пчеларите следва по – внимателно да следят за състоянието на своите пчелини, за да не повторят печалният опит на задграничните колеги, които са довели своите пчелини до състоянието на „колапс”. Преди всичко трябва да се следи за поведението на пчелите и за състоянието на пилото. При най – малкото отклонение от нормата – веднага да се обръщат към специалистите. През пролетта и през есента задължително да подлагат своите пчелини на лабораторни изследвания. Особено актуално е това през есента, тъй като основна причина за отслабването и гибелта на пчелните семейства през зимата се явяват нозематозата и други чревни заболявания.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2012/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by