Дата на обновяване:12.04.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Изсушаване на пчелен прашец с инфрачервени лъчи
Волончук С.К., Чекрыга Г.П., Кузнецова Т.Т., Трещук И.Г.


В току що събраният пчелен прашец присъства 20 – 30% влага. При наличието в прашеца на хранителни вещества, в това число лесно усвоявани захари, се създават благоприятни условия за развитието на различни видове микроорганизми, особено на микромицети, затова него го подлагат на изсушаване (обезводняване) до влажността 8…10% предвидени от ГОСТ 28887-90.
Съществуват различни начини за изсушаване на прашеца. Единно в тях е изискването  при това –температурата на нагряването на прашеца не трябва да превишава 37 – 40 С, иначе се разрушават отделни хормони, ферменти, витамини. Това не само снижава хранителната ценност на продукта, но и влошава неговото биологически активно действие на организма на човека. По указаните причини не може да се суши прашеца и на слънце. При изсушаване на открито на сянка е неизбежно поразяване на него не само с плесени, но и с вредители: големият восъчен молец, кърлежът карпоглифус и др.
Днес най – разпространеният начин на обезводняване на прашеца е конвективното изсушаване. За целта суровината я обдухват с нагрят топлоносител, например с въздух, в сушилен шкаф с решетъчни улеи , на които в равен слой 1,0 – 1,5 см насипват прашец. Вентилаторът продухва между улеите въздух, нагрят от електрическа спирала. Температурата на въздуха се контролира с термометър. Продължителността на изсушаването не трябва да превишава 3 денонощия. При влажност на прашеца 20 – 25% обикновено тя продължава 24 часа, а при влажност 30 – 35% около 72 часа. Недостатъкът на дадения способ – е по – голямата продължителност на изсушаването. Топлият въздух се подвежда към повърхността на бучка от прашеца, влагата в нея се изпарява бързо, а вътрешните слоеве се нагряват бавно, което довежда до прекомерно изсушаване на повърхностните слоеве. Освен това , заедно с влагата от вътрешните слоеве към повърхностния се преместват разтворимите компоненти на биологически активни вещества (витамини, микро- и макроелементи), които след това се отнасят от потоците на въздуха, нещо, което понижава биологическата ценност на прашеца.
При вакуумно изсушаване, като разновидност на конвективното, продължителността на процеса се съкращава 3 – 4 пъти, качеството на прашеца се повишава по органолептични свойства и съхраняването на биологично активните вещества. Обаче даденият способ е много по – сложен и по – скъп.
Най – добрите качества на прашеца се осигуряват от сублимационното изсушаване. Влагата при това преминава в пара от замръзнало състояние, заобикаляйки стадия на водата, т.е. извършва се т.нар. сублимация. Във вид на пара влагата се премества от вътрешните слоеве на бучиците на прашеца към външните, което позволява да се запазят по – голямата част на биологически активните вещества. След сублимационното изсушаване, прашецът почти напълно запазва свойствата на изходната суровина (цвят, вкус, първоначален обем), но става хрупкав. Към недостатъците на способа следва да се отнесат сложността на процеса (замръзването на суровината, създаването на вакуум в камера, подвеждане на топлина, отвеждане на изпарената влага) и на използваното оборудване, което по принцип не е възможно не само за малките пчелини, но и за големите.
Все по – голямото разпространение в днешно време получава обезводняването на съдържащата влага суровина с инфрачервени лъчи (ИЧ – изсушаване). Инфрачервените лъчи (ИЧ – лъчи) с определена дължина на вълната усилват в режим на резонанс колебанията на молекулите на водата. Това довежда до отделянето на голямо количество топлина, изразходвана за изпаряването на влагата. При това ИЧ – лъчи са способни да проникват вътре в болшинството обработвани обекти на дълбочина 5 – 7 мм, а по някои данни – до 30 мм (А.С.Гинзбург). Възбуждането на молекулите на водата и тяхното изпарение се извършват вътре в обекта, при това вътре в него се повишава налягането. При изключване на генератора на ИЧ-лъчи температурата на повърхността на обекта се понижава, градиентите на температурата и наляганията съвпадат по направление, и изпарената влага се повдига към повърхността, където се отделя от въздушния поток, който се създава от вентилатора. Важно достойнство на способа – намаляване на разхода на енергия в 1,5 – 2 пъти в сравнение с конвективното изсушаване; по – просто оборудване, отколкото при сублимационното изсушаване.
В „ГНУ СибНИИП СО Россельхозакадемии” са проведени експерименти по обработката на параметрите на ИЧ – изсушаването на пчелния прашец. Обработеният прашец съответства на изискванията на ГОСТ 28887-90, запази цвета и вкуса на изходната суровина, получил е ронливост и по микробиологически показатели съответстваше на изискванията СанПин 2.3.2.1078-01.
При изучаването на влиянието на ИЧ-лъчи на микрофлората на пчелния прашец е установено, че в резултат в продукта се е понижило количеството на мезофилните аеробни и факултативно-анаеробни микроорганизми (МАФАнМ) от 100000 до 1000, потискаше се развитието на бактериите от групата на чревните пръчици (колиформи) и, нещо, което не е маловажно, определени видове плесенни гъбички. От състава на микобиотите на прашеца изчезнаха видовете от рода Trichoderma и Aureobasidium – опасни контаминанти (замърсители) на хранителните продукти. Освен това, в отделените изолатори, идентефицирани в контрола като Alternaria alternate, след обработката се е намалило образуването на спори и се усилваше образуването на меланин в мицелий, нещо, което служи както изглежда като обратна реакция на действието на ИЧ – лъчите.
През 2009 г. поради дъждливостта, студеното време в Западен Сибир практически беше невъзможно да се приготви пчелен прашец по традиционния начин – изсушаване в сянка на открито. ИЧ – изсушаването позволи да се получи продукт с високо качество. Този начин няколко години го използват на МУПП “Таежный мед”, където има повече от 30 пчелини, в Залесовския район на Алтайския край.

Източник: сп. «Пчеловодство» 2010/2
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by