Дата на обновяване:27.09.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Инфракрасный датчик движения (PIR сенсор) (схема датчика движения с использованием Arduino) (Инфрачервен датчик за движение (PIR сенсор) (схема на датчика за движение с исползоването на Arduino))


Ниже представлена схема датчика движения с использованием Arduino. В качестве датчика, мы будем использовать PIR-сенсор (Passive Infrared sensor), т.е. пассивный ИК датчик. PIR-сенсоры основаны на методике измерения инфракрасного излучения от обьектов.


Итак, для создания ИК датчика движения нам понадобятся следующие компоненты:
контроллер Arduino
макетная плата
1 светодиод
PIR сенсор фирмы Parallax
провода
Схема подключения датчика движения (PIR) к контроллеру Arduino простейшая:


PIR-сенсор имеет 3 вывода: плюс, минус и выход. К 7-му выводу Arduino подключаем выход PIR-сенсора. Также, присоединим светодиод к выводу 8 Arduino и GND.
Исходный код программы взят с официального сайта arduino.cc:

 

 

 

 

В скетче Arduino видно, что датчик проводит самодиагностику, а затем переходит в режим отслеживания движений. Когда движение обнаружено, то загорается светодиод. По Serial Monitor вы можете отслеживать сколько по времени длилось движение.
Данный проект можно использовать как основу для обнаружения движения в охранных сигнализациях, для включения освещения, в робототехнике и т.п.


Оригинал статьи на английском языке (перевод Колтыков А.В. для сайта cxem.net)


Arduino Basics: PIR Sensors

Step 1: Supplies
1 arduino (with protoshield to make life easy)
1 LED of any color
1 PIR sensor from Parallax (you can find these at most radio shacks)
Solid wire to hook it up

Step 2: Setup
The wiring is pretty simple, the PIR sensor has screen printed: + - out

Hook the + to 5v, - to ground and out to pin 7

The take the LED and put power to pin 8 and ground to ground.

If its confusing, take a look at the pictures!

Step 3: Code
You can see from the code, the sensor first calibrates itself and then watches for movement. When it detects movement, the blue light goes on. You can watch the serial monitor to see how long the movement lasts.

Step 4: Further Projectse
After these steps you have a very simple motion detector. From here you can use the PIR sensor to trigger events (like a siren or a text message that someone is in your room).

I just chose to use it to protect my stunnaz from blue light fearing monsters. It seems to work so far....

Please post your PIR sensor projects below and stay tuned for even more Arduino Basics!

http://www.instructables.com/id/Arduino-Basics-PIR-Sensor/

rlocman.ru

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by