Дата на обновяване:09.08.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 SimpleCortex - отладочная плата, совместимая с Arduino. (SimpleCortex - процесорна платка, совместима с Arduino)

Часть 2 - Приступая к работе

 

Часть 1 - Аппаратная часть


Для разработки приложений с использованием отладочного модуля (платы) SimpleCortex необходимо установить среду разработки CoIDE и USB драйверы для операционной системы Windows, посредством которых плата SimpleCortex будет определяться персональным компьютером как периферия.
Плата поддерживает обмен по интерфейсам USB Host и Ethernet. Для работы с этой периферией необходимо, чтобы на компьютере были установлены следующие программные продукты:
CoCentre – программа для поддержания всего ПО компании Coocox в актуальном состоянии. Однако следует учитывать, что по некоторым тестам плата SimpleCortex не работает с последними версиями среды CoIDE. Другими словами, следует помнить, что при обновлении среды CoIDE, необходимо также обновить драйверы USB и прошивку отладчика.
CoIDE – интегрированная среда разработки, поддерживающая работу с платой (в частности, с отладчиком) SimpleCortex.
USB драйверы платы. Предназначены для коммуникации отладочной платы с операционной системой Windows.
Драйверы виртуального COM-порта. Отладочная плата имеет два USB порта, один из которых предназначен для отладчика, а второй – USB Host. USB Host и программная библиотека компании NXP позволяют использовать отладочную плату в качестве устройства с последовательным интерфейсом.

 
Настройка Ethernet соединения
Отладочная плата SimpleCortex может использоваться в качестве web-сервера, но для доступа к ней персонального компьютера по LAN необходимо изменить некоторые параметры сетевого окружения. Есть несколько способов подключения SimpleCortex к сети.
Первый вариант – непосредственное подключение отладочной платы по сетевому кабелю к ПК. Второй – подключение к маршрутизатору. Во втором случае потребуется лишь изменение прошивки микроконтроллера SimpleCortex.
Для реализации первого варианта подключения необходимо зайти в Панель Управления –> Сеть и Интернет и в параметрах сетевого адаптера выбрать для настройки протокол Internet protocol version 4 (TCP/IPv4) (Рисунок 7).

Рисунок 7. Окно настроек сетевых протоколов.


В настройках протокола следует поставить галочку напротив «Использовать следующий IP-адрес» и в соответствующих полях прописать следующие параметры (Рисунок 8):
IP-адрес = 192.168.1.111
Маска подсети = 255.255.255.0
Основной шлюз = 192.168.1.1

Рисунок 8. Настройка протокола TCP/IPv4 для работы с отладочной платой SimpleCortex по сети.


После этого сохранить настройки, нажав кнопку «OK».
Для подключения платы SimpleCortex через маршрутизатор необходимо лишь сделать изменения в основной программе микроконтроллера. Преимущества такого способа подключения в том, что с каждого компьютера или смартфона в сети можно получить доступ к SimpleCortex. Можно получить доступ также из любой точки мира посредством Интернет.
Однако следует учитывать один немаловажный момент. Поскольку отладочная плата будет связана с Всемирной паутиной, нельзя забывать, что подключаться к ней могут люди с недобрыми намерениями. Разработчики SimpleCortex не несут ответственности за причиненный в таком случае ущерб.
Вся процедура настройки сводится к изменению IP-адреса в программе микроконтроллера (исходный код). Это делается каждый раз при создании нового проекта.


Процедура настройки
В командной строке необходимо ввести команду ipconfig /all и нажать Ввод. В приведенном списке параметров необходимо найти IP-адрес вашего маршрутизатора (Default Gateway), запомнить его, или записать (Рисунок 9).

Рисунок 9. Результат выполнения команды ipconfig – IP-адрес маршрутизатора, к которому будет подключена плата SimpleCortex.


В интегрированной среде разработке CoIDE откройте файл библиотеки Ethernet.h.
Измените IP-адрес SimpleCortex, так чтобы первые три числа совпадали с IP-адресом маршрутизатора, а четвертое было легко запоминаемым. Например, 192.168.1.111 (Рисунок 10).

Рисунок 10. Изменение IP-адреса в исходном коде программы микроконтроллера (библиотека Ethernet.h).


Предупреждение. Никогда не допускаете дублирования IP-адресов в одной сети. Вы можете варьировать четвертое число IP-адреса, если уверены, что это не приведет к конфликтам между сетевыми устройствами.


Обновление прошивки отладчика
В некоторых случаях требуется замена прошивки встроенного отладчика, например, при использовании новой версии среды CoIDE. Мы рассмотрим пошагово, как обновить прошивку. Помните, что версии прошивки связаны с определенной версией среды разработки (Таблица 2).

Таблица 2. Таблица соответствия версий

Отладочная плата SimpleCortex поставляется с отладчиком версии 0.4.
Для обновления прошивки, на отключенной плате необходимо установить перемычку, как показано на Рисунке 11 (первая позиция сдвоенного джампера J6).

Рисунок 11. Перемычки на плате SimpleCortex, используемые в режиме обновления прошивки встроенного отладчика.


Затем подключаем отладчик SimpleCortex к ПК (Рисунок 12). Если это делается в первый раз, Windows потребуется установить необходимые драйверы, что может занять некоторое время.

Рисунок 12. Подключение отладчика SimpleCortex к ПК.


Включаем вторую перемычку и ожидаем появления окна «Автозапуск», затем нажимаем кнопку «Просмотр файлов».
Для обновления прошивки необходимо просто заменить файл на новый, требуемой версии. После этого отключаем отладчик от ПК, отключаем перемычки и подключаем снова к ПК. Об удачной замене прошивки будет свидетельствовать корректное имя отладчика в диспетчере устройств Windows (Рисунок 13).

Кликните для увеличения

Рисунок 13. Отладчик SimpleCortex в диспетчере устройств Windows после удачного обновления прошивки.
Как и для открытой платформы Arduino, для SimpleCortex доступно большое количество примеров использования периферии микроконтроллера и различных внешних устройств. Многочисленные учебные материалы и дополнительная документация значительно упрощают разработку и отладку проектов. Также для пользователей доступны дополнительные библиотеки и примеры с открытым исходным кодом, которые могут использоваться ими в своих проектах.


Загрузки
USB драйвера (64-битная ОС) - скачать
USB драйвера (32-битная ОС) - скачать
Прошивки отладчика (версии 0.3V1, 0.3V2, 0.4) – скачать
Готовые программные библиотеки для работы с периферией – скачать


brc-electronics.nl

rlocman.ru


На английском языке: Simplecortex - Arduino compatible ARM Cortex development board. Part 2 - Getting Started
Simplecortex - Arduino compatible ARM Cortex development board. Part 2 - Getting Started

The getting started will guide you with installing the required software on the pc. There are only two programs required before you can program the Simplecortex: the IDE and the driver for Windows to recognize the Simplecortex as peripheral:
• CoIDE.
• Windows USB-driver.
The Simplecortex has more interesting hardware onboard though. It supports USB-host and Ethernet functionality too. To use these peripherals all the software below needs to be installed. The getting started is spliced up in five parts:
• Installation CoCenter.
• Installation CoIDE.
• Installation Windows USB drivers.
• Setup Ethernet.
• Installation virtual com-port drivers.
CoCenter is a program to keep all the software provided by Coocox up to date. If there is a newer software version avialable, the only thing you have to do is click on install. CoCenter will download a patch and install it automaticly.
CoIDE is an IDE (Intergraded Development Envirement). The CoIDE environment is the environment of choice for the Simplecortex. The debugger on the Simplecortex is designed for CoIDE. Because the communication between the debugger and CoIDE is closed source, it is only possible to program and debug the Simplecortex by using CoIDE.
Windows USB drivers are needed for Windows to communicate with the Simplecortex. After installing this driver Windows will recoqnise the Simplecortex as debug device.
Virtual com-port drivers. The Simplecortex has to USB ports onboard, one is for the debugger and the second is an USB host. USB-host supports a great number of applications. Nxp, the producer of the microcontroller on the Simplecortex made a USB library which you can use to turn the Simplecortex into a serial device. On later stage BRC-Electronics will port the new library to the Simplecortex to support more functions.
Setup Ethernet
The Simplecortex is able to host a website, though before the pc can access the webserver a few settings must be changed. There are several ways to connect a Simplecortex to the network. The first option is to connect the Simplecortex directly to the pc. The second option is to connect the Simplecortex to the router. In that case, only the firmware needs some changes.
ETHERNET SETUP OPTION 1
These settings need only to be adjusted when the Simplecortex is directly connected to the PC.
To test the internet function, Windows need some network adjustments.
• Open: Start > Control Panel > Network and Internet > Change adapter settings.
• Right-click on the LAN network adapter.
• Please click on Properties (Figure 7).
• Select Internet protocol version 4 (TCP/IPv4).
• Please click on Properties again.
• Please select Use the following IP-address. Type the following parameters:
IP-address = 192.168.1.111
Network mask = 255.255.255.0
Standard gateway = 192.168.1.1
Figure 8. TCP/IPv4 Properties for SimpleCortex Board.
• Please click on OK to save the settings.
ETHERNET SETUP OPTION 2
When using this option there are only changes required in the main program of the Simplecortex. In this situation the Simplecortex is connected to a router. The advantage is that every computer and even smart-phone in the network can access the Simplecortex. It is even possible to access the Simplecortex from everywhere in the world through the World Wide Web.
Disclaimer: Because the Simplecortex is connected to the World Wide Web it can be accessed by people with bad intentions. The developers of the Simplecortex are not responsible for any damage.
Note that every time you create a new project, the ip-address must be modified.
• In Windows; Please execute cmd and press Enter.
• Type ipconfig /all.
• Find the IP-address of your router (Default Gateway) and write it down somewhere.
Figure 9. IP-address of your router (Default Gateway)
Please open the Ethernet library in CoIDE. Open the file Ethernet.h
In this area you can modify the IP-address of the Simplecortex. Keep the first three numbers the same and the fourth in a number that is easy to remind; for example: 192.168.1.111.
Figure 10. Modifying the IP-address of the Simplecortex
Warning, Never use an IP-address twice in one network. The first three number is the ID of the router, they needs to correspond with the default gateway of the router. You can variate the fourth number but be aware of IP conflicts between network devices.
Updating debugger firmware
The Simplecortex has an onboard debugger. Sometimes it is necessary to replace the firmware, for example: when a newer software version of CoIDE is installed. This page describes step by step how to update de debugger firmware. Note that the firmware version is associated with a specific version of CooCox. When you update CoIDE to a newer version, the debugger firmware and the USB driver needs an update too.
When you are using CoIDE version 1.3.x; It has been tested that the Simplecortex isn´t working properly with some kind of computer. Try the firmware 0.3 V2 to solve the problem.
CoIDE USB Driver Debugger firmware
1.3.х 1.1.х 0.3
1.4.х 1.2.х 0.4
Default, the Simplecortex will be delivered with de debugger firmware 0.4.

Follow the next steps to update the debugger firmware:
• Please place a jumper, just like the picture.
Figure 11. Jumpers on Simplecortex Board for enable update the debugger firmware.
• Please connect the USB-debugger with the PC. When you're doing this for the first time Windows needs to install some drivers, this may take some time.
• Place a second jumper on the other two pins until the next window appears.
• Please click on Open folder to view files.
• Replace the firmware with the newer version.
• Please disconnect the Simplecortex.
• Remove the jumpers.
• Connect the USB-debugger to the PC.
To check if the replacement went well, please open in Windows: Start > Control Panel > Device manager.
Figure 13. SimpleCortex Debugger after updating firmware.
Downloads
USB driver (64 bit Windows) - download
USB driver (32 bit Windows) - download
Debugger Firmware (0.3V1, 0.3V2, 0.4) – download
Archive with the latest libraries – download


brc-electronics.nl

rlocman.ru

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by