Дата на обновяване:04.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ЦЕЛТА Е МЕДА, СРЕДСТВОТО - ПЧЕЛИТЕ В КОШЕРИТЕ

В.Матюшенко

Статията на инженера – изследовател А.Д.Гусев в сп. „Пчеларство” N6 за 2002 г. „Биорезонансните технологии в пчеларството”, (Статия N57 на сайта), смело може да се нарече резонансна.(От нея идва и заглавието на тази статия - бел. на превода) Преди да я прочета, не бях се замислял над проблемите на които автора обръща внимание. В нашият степен регион, борове, които са по на 200 години , мисля, че не са расли никога. А, пчели винаги е имало.
Занимавам се с пчеларство от 20 години. Моят пчелин се състои от 150 продукивни семейства плюс отводки и запасни майки. Кошерите са многокорпусни. Добивите се колебаят от 30 до 80 кг на семейство в зависимост от сезона, без да смятам зимните запаси от мед. От подхранване съм се отказал много отдавна.
Аз благодаря на А.Д. Гусев за термодендограмата (ТДГ) на живия организъм на обикновен бор. За мен това е интересна и важна информация. Интересно е даже това, че в зависимост от вътрешната температура на въздуха от външната в стара, селска стая, с дебели стени от глина, която не се отоплява, почти съвпада С ТДГ на бора. Такава стая, аз използвам на един от моите пчелини като помощно помещение.
Биорезонансните технологии в пчеларството – нужни ли са те? Има ли смисъл да се повтарят условията на живот в хралупа за пчели, които живеят в съвременни кошери?
Ясно е, че човекът не иска да се връща към пещерните условия на живот на нашите предци.
Да направим пресмятане на необходимото количество храна за зимуващите семейства в Московска област. Минималното количество храна за зимуването на семейство в хралупата на бор на възраст 200 години е равно на 8,6 кг. Тъй като в ТДГ не са указани външните температури на въздуха, освен две (в януари и юли), пресмятането на количестото на употребената храна G с достатъчна точност може да се изпълни по формула предложена в статията на автора.
В нея: 0,93t – средната температура за януари; по ТДГ тя е равна на 20 С. Тогава в кошера направен от работна дървесина биха му били нужни 23,2 кг. мед. Съгласно тези пресмятания, минималният разход на храна за семейство в кошер от работна дървесина, но в зимовника е равен на 4,2 кг. (при температура 8 С). Такъв разход на храна почти съвпада с наличните данни, и той е равен на 4,5 кг (С.А.Розов, А.Ф.Губин и др., 1948).
При висикотемпературното зимуване по А.Д. Комисар, което аз проведох у дома в работилницата си (при 15 – 25 С) в течение на няколко години, разходите ми не бяха повече от 200 – 300 г, независимо от температурата на околната среда вън. Това бяха запасни майки в съпровождение със 100 – 200 г пчели. Зимуването беше много добро, независимо от пълното игнориране на принципа на външния покой. В хралупа, такова малко семейство няма да презимува.
През пролетта, ранните отводки, направени с тези майки, не се отличаваха по продуктивност от зимувашите на открито семейства. Ако закъснявах с вземането на майките, то с появяването на прашеца започваше бурно развитие на семействата и то се ограничаваше само от количеството на меда и обема на нуклеуса. Искам да предупредя пчеларите любители, че високотемпературното зимуване е ефективно само при изпълнението на всички технологични изисквания, те са много прости и трябва да се знаят.
За сметка на лошото нагряване на бора (съгласно ТДГ), пролетното развитие в хралупата ще бъде значително по – бавно, отколкото в кошера. Няма да говоря за кошерите с електроподгряване или за загряваните павилиони. В хралупата семейството живее ограничено време. С всяка година, питите стареят и настъпва момент, когато те стават непригодни за пчелите. Семействата или излитат или загиват. След това, восъчният молец, други обитатели на гората очистват хралупата. В кошерите, благодарение на пчеларя, питите винаги са светли. Условията на живот са добри и гибелта на семейството е случайност. Кой в случая е „убиец”? Кошерът или хралупата? (Въпросът идва от статията на Гусев А.Д. - бележка на превода).
Затова излиза напред изводът: хралупата на бор на 200 години не е лошо жилище за пчелите, обаче, съвсем не е идеалното, както мнозина смятат. И пчеларите не следва да го копират. Да се получат колкото може повече пчелни продукти при най – малко загуби на труд е реално само в съвременните рамкови кошери от работна дървесина. Кошерът на Прокопович е едно от първите звена във веригата на повишаването на производителността на труда в пчеларството. Най – добрите резултати са получени при отглеждането на пчели в кошери на Лангстрот и в многокорпусни. Трудно е да се получат по – добри резултати (повече от 10 т на един работещ пчелар), ако се работи с кошери от други системи, тук въобще и дума не става за борти-те.
На Украйна се използва кошерът на М.Поливода. Използваната в тях дървесина, трудно може да се нарече работна. Дебелината на стените е 22 мм, затоплянето отсъства. Има особености в технологията на работа. Резултатът е много добър: висока производителност на труда, ниска себестоимост на продукцията.
На моя пчелин кошерите са с 8 рамки. Продуктивността на семейства, които са с 10 рамки е по – голяма, отколкото при 8 рамковите, макар, че по геометричните си размери 8 рамковите са по – близки до хралупата. Дебелината на стените на кошерите с отчитането на всички плюсове и минуси е 22 мм. Те са направени от обработена дъска, която е варена в парафин при температура 140 – 150 С.
 

Превод от  сп. "Пчеловодство" 2003г. N 3 със съкращения:Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by