Дата на обновяване:24.05.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Измеритель влажности и температуры на atmega8 (Измервател на влажността и температурата с atmega8)


Представлен проект измерителя влажности и температуры с последовательным интерфейсом для связи с компьютером или другим устройством. При необходимости, возможно подключение LCD-дисплея для отображения данных.
Если компьютер не содержит COM-порта, то также понадобится преобразователь интерфейса USB<->RS232.
Основные компоненты:
- микроконтроллер ATMEGA8;
- датчик влажности HONEYWELL HCH-1000-002;
- датчик температуры LM335AZ;
- кварц 3.6864 МГц;
- м/с преобразователь интерфейса MAX232;
- м/с интерфейс для датчика влажности 74HC4060.


В схеме использованы недорогие радиоэлементы.
Датчик влажности Honeywell HCH-1000-001 вначале использовался без защитного кожуха, но после 6-ти недель эксплуатации вышел из строя. Поэтому используйте данный датчик только с защитным кожухом.
Калибровка датчика влажности
Датчик влажности имеет линейную выходную характеристику, поэтому может быть откалиброван по 2-м точкам: 0 %RH и 100 %RH. Для калибровки датчика, необходимо в исходном коде программы в функции read_humidity() раскомментировать строчку return counter_value. Для того, чтобы получить 0%RH мы поместили датчик в пластиковый бокс и бумагу на несколько часов. Это нужно, чтобы данные от датчик стабилизировались. Для уровня 100 %RH мы завернули датчик в теплую влажную бумагу и положили в пластиковый бокс. Не нагревайте датчик или схему. Для стабилизации значения также понадобится некоторое время. После этого у вас есть две переменные, по которым вы можете расчитать необходимые значения для программы. После калибровки не забудьте в коде программы закомментировать строчку return counter_value.
humidity_value = (m * counter_value) - a;
m = 100 / (counter_value100 - counter_value0)
a = m * counter_value0
Пример:
m = 0.147929; // крутизна
a = 427.515; // смещение
HEX-файл прошивки доступен ниже, прошейте им МК при помощи AVRdude, предварительно установив фузы. В данном коде для последовательного интерфейса установленные данные передачи 115200 8n1.
Установка фузов при помощи AVRdude с внешним тактовым генератором частотой 3.6864 МГц:
avrdude -c usbasp -p m8 -U lfuse:w:0xFF:m
Прошивка микроконтроллера:
avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:temperature-humidity-sensor-binary-2009-12-10.hex


Скачать прошивку и исходник


Оригинал статьи на английском языке (перевод Колтыков А.В. для сайта cxem.net)

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by