Дата на обновяване:29.03.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Вентилационна преградна дъска
А.М. Матвеев

За създаването на приемлив микроклимат в пчелното гнездо при зимуване на открито се предлага да се използват кошери с голямо пространство под питите (Сп. „Пчеловодство” N8, 1986; N4, 1994; N4, 1997; N2, 1998), a още препоръчват поглъщащи влага преградни дъски и горно затопляне (Сп. „Пчеловодство” N1, 2000). За да избягам от влагата, използвах вентилационни тръби (Сп. „Пчеловодство” N8, 1990), макар, че от резултатите не винаги бях доволен.
Искам да разкажа за вентилационните преградни дъски – собствена конструкция, с които ограничавам гнездото при подреждането за зимата, макар, че те могат да бъдат използвани и в друго време на годината. Наличието на преградна дъска положително влияе на резултатите от зимуването, вътрешните стени на кошера са умерено влажни, диарията изчезва, подморът намалява, консумирането на храна е по – малко, първите облитания са дружни.
Преградната дъска за който и да е тип кошер, може да се направи от съответстващата му рамка или от дървена кутия с необходимата дебелина. С увеличението на дебелината расте влагоемкостта на преградната дъска и се повишава ефективността от нейното използване.


Нейната основа е рамката 9 (435 х 300 мм) с натегната тел (виж рисунката). В горната, дебела летвичка 7 на рамката пробивам 6-7 вертикални вентилационни отвора 5 с диаметър 8-10 мм на равно разстояние едно от друго. От едната страна с гвоздеи забивам към рамката външна стена 4 от фазер с размери 450 х 345 мм, така, че горният им край да е над горната летвичка с 25 мм. Към него закрепвам с тясната страна летвичка 6 с размери 450х25х10 мм. За намаляване на загубите от излъчваната от кълбото топлина от вътре към външната стена прикрепвам екран отражател от алуминиево фолио (на рисунката не е показан).
След това вътрешното пространство на рамката, като леко го уплътнявам, го запълвам с мъх 8. Опънатата тел предотвратява неговото преместване при резки изменения на положението на преградната дъска. След това прикрепвам към дългата страна здрава, капронова мрежа1 с размери 435х230 мм с квадратчета не по – големи от 3х3 мм към вътрешната страна на стената от фазер 2 с размери 450х230 мм, която след това с гвоздеи забивам към рамката и летвичката 6, както е показано на рисунката. Между летвичките 6 и 7 се образува вентилационен канал, а мъхът в долната част на преградната дъска се затваря от решетката. Преградната дъска без усилия влиза в кошера. Между нея, стените и дъното няма процепи, през които да се губи топлината.
Преградната дъска я монтирам при окончателното подреждане на гнездото за зимата, като разползагам такива в краищата на семейството с вътрешната част към кълбото. Останалото пространство го запълвам със затоплящи материали, вентилационните канали временно ги запушвам със заглушки, които премахвам при постоянното настъпване на устойчиви студове. Вместо тях плътно поставям гумени тръби 3 с вътрешен диаметър 12 мм, дължина 15 – 20 см, свободните краища на които чрез горните затоплящи материали ги извеждам в пространството под капака на кошера. За да не се задръсти долният прилетен отвор с подмор, вмъквам в него мрежест коридор с дължина 25 – 30 см, ширина 4-5 см и на такава ширина оставам отворен прилетния отвор. Горният отвор го затварям, долният го защитавам от мишки и синигери.
В хода на зимуването пчелното кълбо се проявява като жив организъм: изяждайки храната, отделя водни пари и въглероден двуокис на фона на непрекъснатото изработване на топлина. Изразът „Пчелното кълбо диша” не следва да се приема в буквалния смисъл, тъй като то няма нито вдишване нито издишване в човешкото разбиране на въпроса. Обаче в отделно взетата пчела вентилацията на въздуха в дихателната система се осъществява с трахеи по пътя на дихателни движения, които създават вентилационни цикли, обхващащи вдишване, издишване и паузи между две последователни фази на вдишването и издишването. Може да се смята, че дишането на кълбото – това е средно сумарен ефект от процеси, протичащи в трахейната система на отделните пчели при транспортирането на кислорода и въглеродния двуокис вследствие на дифузията, възникваща поради разликата в парциалните налягания на газовете в обкръжаващата кълбото среда и краищните разклонения в тялото на пчелата. Дишането на кълбото става чрез горната (вход) и долната (изход) негови части. Студеният, пресен въздух, постъпващ чрез прилетния отвор, като правило съдържа по – малко влага (Сп. „Пчеловодство” N6, 1996), отколкото отработеният от пчелното кълбо. Затова за сметка на парциалното налягане, част от излизащата от кълбото влага дифундира в пресния въздух, като изравнява концентрацията на водната пара, а така също попива в дървесината на кошера и затоплящите материали. Тъй като в отработения от кълбото въздух се съдържа значително повече въглероден двуокис, отколкото в пресния, то част от него също дифундира. Съгласно закона на Фик тези процеси винаги вървят в направление на намаляването на концентрацията на количеството вещество, а поради силата на действието на закона на дифузията на Грем в свежия въздух въглеродния двуокис се внедрява в малко количество (проявява се влиянието на молекулярното тегло). При това на пресния въздух вследствие на брауновското движение на молекулите се предава и топлина. По – нататък относително топлия и лек въздух, съдържащ водни пари и въглероден двуокис в по - голямо количество отколкото пресния обтичащ повърхността на кълбото по междините се премества нагоре към входа на кълбото със скорост, определяна от средната скорост на дифузията на кислорода в трахейната пчелна система. Излиза извода: вентилацията на гнездото над центъра на кълбото, препоръчвана от отделни автори, е нерационална, тъй като се губи много топлина. При дихателен коефициент RxQ=I, кълбото отделя въглероден двуокис в същия обем, както и консумирания кислород, но с по – голяма маса. Затова на изхода от кълбото обеднения въздух, съдържащ смес от продукти на разпадане на храната и азота, се спуска надолу, и допирайки се до пресния въздух, частично се внедрява в него и му отдава топлина. С това се обяснява увеличеното съдържание на въглеродния двуокис и относителното постоянство на нивото на влажност вътре в кълбото, тъй като част от продуктите на разпадане, вторично попадат в него. Разтичайки се по дъното на кошера, незначителна част от сместта излиза през прилетния отвор навън, а голяма част се натрупва на пода и до стените. Известно е, че въглеродният двуокис добре  се разтваря във водата, затова подчинявайки се на закона на Хенри, реагира с водните пари, образувайки, въглеродна киселина с голяма молекулярна маса, но с по – малък обем, отколкото нейните съставляващи. Устойчивостта на киселината се повишава с понижението на температурата близо до пода на кошера. Затова тя там може да се натрупва в течен вид, ако постъпва достатъчно влажен въздух. За да се избегне това, в кошера трябва да има вентилационни изтеглящи отвори. За тази цел служи преградната дъска. Влагата, достигайки до нея се адсорбира от мъха. Този процес протича с отделянето на топлина.
Поради различната плътност на топлия въздух в кошера и студения извън него в преградната дъска възниква въздушен ток, който е насочен отдолу на горе. За това способстват изпарението на влагата (десорбция), попита от мъха, и се съпровожда от поглъщането на топлина.
С потока на въздуха през тръбите в подпокривното пространство отива и въглеродния двуокис в смес с отработения въздух. Скоростта на потока зависи от плътността на мъха и температурния напор в преградната дъска. При постоянни стойности на температурата, влажността и атмосферното налягане настъпва адсорбционно равновесие за всеки от тези параметри.Сорбционните процеси се подчиняват на принципа на Ле Шателье. При ниска температура по – интензивно се извършва адсорбцията, а с повишението на температурата, преобладава процеса на десорбция, то ест при ниска обкръжаваща, външна температура в разделителната дъска се задържа влага повече, а испарението е по – малко. При повишаване на външната температура в кошера постъпва относително топъл въздух, и в преградната дъска изпарението на влагата става по – интензивно. По такъв начин, тя изглажда резките скокове на температурата и влажността на въздуха в гнездото.
Изборът на диаметъра и количеството на тръбите зависи от силата на семейството, то ест от потребността от кислород през зимата. Според пресмятанията на А.Д.Трифонова (Сп. „Пчеловодство” N11, 1990), допускайки, че съдържанието на кислорода в отработения въздух, излизащ от кошера по време на зимуването, е в два пъти по – малко, отколкото вън от кошера, за окисляването на на 1 кг мед се изисква до 6 куб. м. въздух. Тогава при изразходване от пчелите на 14 кг мед (средно по 2,3 кг мед за месец от зимуването) в кошера трябва да постъпи до 84 кв. м. въздух. На такъв разход и указва академик Бутлеров. По неговите данни следва, че семейството изразходващо 2,3 кг мед в месец, консумира 0,53 куб. м. въздух в денонощие, а за шест месеца зимуване – до 96 куб. м.
За обезпечаване на постъпването в кошера на указаните обеми въздух при зимуването на открито в средната лента по картата на Русия, на пчелите им е достатъчно да имат вентилационен отвор с размер 4-5 кв. см. (сп. „Пчеловодство” N6, 1991). Сумарното сечение на четирите тръби от две разделителни дъски, ограничаващи през зимата пчелното гнездо е равно на 4,5 кв. см. Това е напълно достатъчно за постъпването на кислород в нужното за дишането на пчелите количество и своевременно отделяне на влагата.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2009/10
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by