Дата на обновяване:26.04.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

 

 Домашний кинотеатр - ошибки дизайнерских решений (Домашният кинотеатр - грешки в дизайнерските решения - 12 фотографии на 12 варианта)


Сегодня много дизайнерских фирм позиционируют себя как оформители домашних кинотеатров под ключ. Если проанализировать подобные решения (а их в интернете более чем достаточно), то за редким исключением, почти у каждого есть недостатки.
Рассмотрим типовые ошибки дизайнерских решений, когда при оформлении домашнего кинотеатра соображения дизайна ставятся превыше всего.
Рассмотрим кинотеатр на фото 1.

Фото 1

Низкие фронтальные АС стоят на полу. При таком большом экране изображение будет жить своей жизнью, а звук своей. Кажущиеся источники звука (КИЗ) не будут совпадать с изображением.


Аналогичная ошибка и в следующих кинотеатрах, фото 2, 3.

Фото 2

 

Фото 3

Центральный канал расположенный низко будет еще больше опускать КИЗ.


На фото 4 показан вариант явно завышенного расположения экрана телевизора, больше подходящего для просмотра видео стоя, в то время как АС небольшого размера расположены на полу. Здесь также звук и изображение не будут дружить.

Фото 4

На следующем фото 5 показана аналогичная ошибка, но оси АС расположены выше оси экрана. Более того, центральный канал расположенный над экраном будет еще больше задирать КИЗ вверх. Кроме того при расстоянии между фронтальными АС менее 3-х метров при использовании центарльного канала стереоэффекта практически не будет.

Фото 5

На фото 6 представлен вариант, когда телевизор повешен на стену как картина. Да, картины именно так и вешают чтобы их удобно было рассматривать стоя. Но кино мы привыкли смотреть сидя. Поэтому здесь также изображение и звук будут жить своими жизнями, более того смотреть фильмы задрав голову тоже будет некомфортно.

Фото 6

Аналогичная проблема существует и в следующем кинотеатре, фото 7.

Фото 7


На следующем фото показан вариант кинотеатра на котором оси АС и экрана совпадают, но изображение явно ниже глаз сидящего зрителя, что тоже не будет способствовать комфортному просмотру.

Фото 8


И таких решений подавляющее большинство. За редким исключением можно встретить совмещение удачных дизайнерских решений с элементарными требованиями к размещению акустики.
В качестве примера правильного размещения центрального канала можно привести кинотеатр, фото 9.

Фото 9


В данном кинотеатре фронтальные АС расположены ниже оси экрана телевизора, но благодаря верхнему расположению центрального канала расположение КИЗ будет совмещено с осью экрана.


На следующем фото 10 показан еще один вариант эффектного чисто дизайнерского решения. При такой базе между АС никакого стерео не будет, да и КИЗ будут слишком высоко.

 

Фото 10


На фото 11 показан еще один вариант возможной коррекции низкого расположения коротких напольных АС.

Фото 11


Благодаря расположению центрального канала практически вплотную к экрану несколько повышается и расположение КИЗ.


В заключение на фото 12 показан один из возможных вариантов правильного раположения элементов кинотеатра.

Фото 12


Не смотря на расстояние между фронтальными АС чуть более 3-х метров центральный канал не используется чтобы не ухудшать стереоэффект. Полка оформленная таким образом служит своего рода фоном для экрана и позволяет полностью скрыть всю проводку.
Для выделения фона для экрана некоторые используют обои другого цвета. Для этой же цели можно очень эффетно использовать и жидкие обои подобрав их в гармонии с остальным дизайном квартиры.


Автор: Александр Петров
 

cxem.net

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by