Дата на обновяване:31.12.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ПОГЛЕЖДАЙКИ  В  ИЗЧИСЛЕНИЯТА

В.Г. Жаров

 

Статията на А.Д.Трифонов „Разходите на храна при зимуването на пчелите в хралупа” (Пчеловодство” N1, 2001) е забележителна с няколко момента.
1. Всички хралупи по мнението на автора са конусни. Но отворената и описана от М.Лупанов и обявена в статията е типччна с цилиндрична форма. А действително, типичнните хралупа (d 30 см, h не повече от 1м), не са конусни, даже и отгоре са малко по – широки, отколкото отдолу. Борт-а е типично копие на хралупата. Рисунката на борт от книгата на Е.М.Петров „Башкирската бортева пчела” е използвана в статията на Л.Кичаева в „Пчеловодство” N8, 2000). Ako хралупата е място за принудително заселване на пчели, то конусната хралупа е място за два пъти по – принудително заселване. В типичната хралупа в предверието на пролетта и в началото на интензивното отглеждане на пило, пчелите като преминават нагоре срещат все по – големи запаси храна и все повече въздух. В конусната хралупа, колкото по – нагоре се придвижва кълбото, храната става по – малко и условията на въздухообмен стават по – лоши.
2. Авторът смята за аксиома, кълбото да покрие сечението на хралупата. Обаче в което и да е гнездо, кълбото се стреми да се изолира от хладните стени с въздушна прослойка и да приеме форма близка до кълбовидната. Кълбото, което има диаметър, равен на диаметъра на хралупата, не може да реагира на намаляването на външната температура с престрояване на структурата си и съкращаване на площта си на топлоотдаване за сметка на намаляване на своя диамртър, а е принудено да компенсира нарастване на топлинните загуби изключително с увеличаването на разходите на храна.
При това, основният производител на топлина, по мнението на автора, - кората на кълбото („Пчеловодство” N1, 1998). Taзи топлина ще се отдава интензивно непосредствено на замръзналата дървесина, тъй като отсъства въздушна изолация. Равенство на диаметрите, освен това, рязко ще влоши условията за въздухообмен в кълбото. В такава позиция, пчелите, дълго няма да издържат. За щастие , всичко това става по друг начин.
3. Независимо от предпоставките в т1 и т2, пресмятането на загубите на топлина в статията е даден не за конусната хралупа, а за цилиндричната. И не за допрялото се до стените кълбо, а за изолираното от тях с въздушна прослойка. Обаче, резултатите от пресмятанията са показани в таблица 2 „Разход на храната на семействата с диаметър на кълбото, равен на диаметъра на хралупата”. На тази постановка е основана т.1 от изводите на статията. Ефектът на въздушната прослойка нагледно се илюстрира: ако се допре длан до студена каменна стена – усещането е едно, и е съвсем друго, когато между дланта и стената има въздушна прослойка.
Такава е разликата в усещанията, а по – точно – загубите на топлина, в кълбото с въздушна изолация и без нея. Работата тук не е в размера на въздушната прослойка, а в значителната разлика на топлопроводността на въздуха и на дървесината
(Lвозд=0,024 вт/мК, Lдърв=0,4 вт/мК).
4. Ако по формулата от статията се определят височината на загретия мед над кълбото (H1=0,5-0,6d) за хралупата, например, с диаметър, равен на 40 см, ще получим величина почти в четвърт метър. Да се държи нагрято такова количество мед за пчелите е разорително и нецелесъобразно. Освен неестествено голямата стойност (на практика това са милиметри), Н1 се оказа още величина фиксирана, не зависеща от външната температура. Един този факт поставя под съмнение цялата методика на пресмятане. Затова Н1 като аргумент за обосноваване на топлообмена в кълбото с храна е непригодна.
5. Изводите в П2 в статията изцяло са от областта на фантастиката. Тяло с най-малки загуби на топлина, това все пак е кълбото, а не нещо, което прилича на колбас. Измисленото от автора вертикално изтеглено кълбо, който е запълнил със себе си горната част на конусната хралупа, неизвестно от какво умира по – рано: от преохлаждане, глад или от задушаване.
6. Не по – малко фантастичен е и разходът на храна за 9 месеца през зимата, равен на 5 кг.В този промеждутък влизат във всеки случай 3 месеца за отглеждане на пило. При това нарастването на разходите за храна е примерно такова – 1,5 кг, 2,5 кг, 3 кг. И като резултат 7 кг за три месеца, а е изразходвано 5 кг (!). И към всичко, 9 зимни месеци – това е или Таимир или Новата Земя, където никога не са отглеждани пчели.
7. Тъй като дървото с разглежданата хралупа, няма нито кора, нито жива дървесна тъкан, то фактически пресмятанията са направени за колода с влажни стени. (Очевидно, авторът не прави разлика между хралупа и колода). Затова изводите на статията не се отнасят за реална хралупа и за нея не са приложими.

 

Превод от http://www.beeinbg.narod.ru/vjarov_14.htm със съкращения  

         

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by