Дата на обновяване:15.03.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Лодка на Arduino с датчиками (Лодка с Arduino снабдена с датчици)


Этот проект основан на статье плавающий робот из бутылок своими руками http://cxem.net/uprav/uprav31.php

. Добавлены датчики для избегания препятствий и движения на свет. Я использовал Arduino как контроллер, установил ультразвуковой датчик спереди, несколько кнопок без фиксации по краям лодки, и несколько датчиков света с обеих сторон.
Эта простая маленькая плавающая лодка «отскакивает» от стены и ей можно управлять при помощи фонарика.


Необходимые материалы


Клейкая лента
Термоклей и термопистолет
Два небольших двигателя постоянного тока
Две бутылки от воды
Провода
Два небольших пропеллера
Arduino + USB кабель + компьютер
Пластиковая коробка
9В батарея и разъем
Мощные диоды (например, 1N4004)
Разные резисторы
MOSFET транзистор или TIP 120
Две кнопки без фиксации и два фотоэлемента
Ножницы
Паяльник и припой


Установка двигателей в крышки от бутылок
1. Снимите крышки с бутылок.
2. Сделайте отверстия в каждой крышке.


3. Выдавите термоклей внутри крышки, но не закрывайте отверстия. Поместите вал двигателя в отверстие и посадите его на клей. После того как клей засохнет, вал должен свободно вращаться.
Сделайте это с каждой крышкой.


Скрепление бутылок
Скрепите бутылки вместе по принципу плота при помощи двух или трех полос клейкой ленты.


Провода к двигателям
Если на двигатели нет проводов, то припаяйте длинные (около 30см) провода к двигателям, прикреплённым к пробкам.


Сделайте небольшую щель для вывода проводов от двигателей в каждой бутылке.


Закрутите крышки на бутылки и проденьте провода через щели. Если крышка плохо закручивается, то приклейте её термоклеем.


Корпус для электроники
Приклейте пластиковую коробку на бутылки. Сделайте на боку коробки отверстие для проводов от двигателей. После этого, заклейте щели сделанные в бутылках термоклеем для герметичности.


Электронная часть
В схеме в качестве электронного ключа используется TIP 120 (или аналогичный транзистор Дарлингтона или MOSFET).
Он используется для коммутации нагрузки потребляющей большой ток, потому что Arduino не может дать достаточно тока для двигателей.
Соберите эту схему для первого двигателя и потом повторите для второго (вторая батарея не нужна).


Датчики
Проявите творческий подход! Если вам не нужны все датчики, то оставьте только необходимые.
Ультразвуковой дальномер Ping от Parallax прекрасно работает на передней части лодки и показывает наличие препятствия на пути. Фотоэлементы могут действовать как антенны, если вы хотите лодку, которая плывет на свет. Две кнопки по бокам лодки используются как датчик препятствия. Вы можете модифицировать код и использовать другие, например ИК датчики.


Схемы для различных датчиков
На рисунке изображена схема с простой кнопкой и 1K резистором. Повторите её для двух кнопок и установите их по обеим сторонам лодки. Это позволяет изменять направление движения в случае столкновения. Больше информации об этой схеме и образцы кода можно найти по ссылке


На втором рисунке изображена схема с фотоэлементом и 1K резистором. Повторите её два раза и разместите фотоэлементы по разным сторонам лодки. Больше информации и образцы кода можно найти по ссылке.


Код программы
Вы можете скачать готовые код, который я написал, чтобы дать лодке базовую функциональность. Он поддерживает фотоэлементы, ультразвуковой дальномер и кнопки. Лодка старается избегать препятствий по курсу. Если лодка натыкается на препятствие сбоку, то она поворачивает в другую сторону.
По ссылке вы можете найти различные коды для лодки, если вы не хотите использовать все датчики, а лишь некоторые.
Или вы можете написать свой собственный код.


Окончательная сборка лодки
Установите вашу схему, Arduino и батареи в коробку и закройте её.


Откройте Arduino IDE. Выберите правильный файл и порт. Скомпилируйте и загрузите код в контроллер.


Проверка водонепроницаемости и тесты
Заклейте все отверстия и потенциальные места утечки термоклеем. Заизолируйте все провода (например от кнопок) во избежание кроткого замыкания.
И приступайте к испытанием в воде!


Скачать файлы проекта


Оригинал статьи на английском языке (перевод: Александр Касьянов для сайта cxem.net)


Building a semi Smart, DIY boat with Arduino and some other sensors
I based this off of this really nice instructables.com post for building a water bottle boat, with some additions for obstacle avoidance and light-guided control. I used Arduino as a microcontroller, an ultrasonic sensor in the front, a few simple switches on the side of the boat, and a few light sensors on either side. See here for a few more photos or here for a pdf step by step.

This simple little floating boat bounces off walls, can be steered with a flashlight, and won't hit something head-on.
Tape
hot glue + glue gun (silicon optional)
two small DC motors
two water bottles
wires
two small propellors
arduino + USB cable + computer
wire strippers
a plastic box
a 9V battery + a connector
a power diode (like 1n4004)
some resistors
scissors
a soldering iron + solder
a MOSFET transistor or TIP 120
2 few switches + 2 photocells
Step 2Put the motor in the cap
1. Take off the top of both water bottles
2. Poke a hole in each cap
3. Apply hot glue to the inside of the cap, but not on the hole. Slip the motor shaft through the hole. When dry, the shaft should spin freely.

Do this with both bottle caps and motors.
Step 3Tape the water bottles together
Use two or three strips of tape to tape the water bottles together, sort of like a raft.
Step 4Solder leads to the dc motors if there are none
The motors are now attached to the bottle caps.

Solder on long (about 10") leads to the motors, if there aren't any.
Step 5Cut a slit in the water bottle

Cut a small slit in each water bottle.
This is the hole through which the wires from the motors will poke through.
Step 6Put on the cap and feed through the wires
Put the cap on the bottle and feed the wires into the bottle opening, then out the slit that you just made. If you have trouble screwing on the cap, use some hot glue to secure it.

Step 7Make the electronics house
Glue a plastic box to the top of your two bottles. You can bring the wires from the motors around the back, or poke a small hole in the side of the box to feed them into.
Now, put a bit of hot glue on the holes you made in the bottles to make sure the bottles are watertight.
Step 8Build the circuit
This circuit uses a TIP 120 (or similar Darlington or MOSFET) transistor, which is an electronic switch.
It uses it to power a high current load because Arduino does not output enough amperage to turn the motors.

Follow this schematic for the first motor. Then, build the SAME circuit for the second motor, on the breadboard.

(You do not need a 9V battery second power source)
Step 9Add some sensors
Get creative! you don't need all these sensors. but add them as you like.

Ping Ultrasonic Rangefinder by Parallax works nicely on the front of the boat so it knows if something is in its path.

Photocells can act like antennas if you want a boat that steers towards light (for example).

I'm a fan of two simple switches, mounted on the sides of the boat, acting as obstacle detectors.

You can also modify the code and use some Infrared proximity sensors to detect short range obstacles
Step 10Circuits for the various sensorsirc
See images for a circuit for a simple button with a 1K resistor. Do this for two buttons, so you can mount them on both sides of the boat so that if it hits something on either side it can adjust its steering accordingly. More information for this circuit and sample code can be found at www.arduino.cc/en/Tutorial/button

See image for a circuit with a photocell with a 1K resistor: Do this twice, also, so that you can include a photocell on both sides of the boat. For more information and sample code, see the analog input example at www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInput .
Step 11Write some code or download it
You can download some super simple premade code I wrote to give the boat basic functionality. There is code for a light-following boat and a boat with an ultrasonic rangefinder, with two buttons as obstacle sensors.

Here is my code for a boat with an ultrasonic sensor, two photocells, and two switches for obstacle avoidance

The way I have it operating is that if the boat approaches an obstacle ahead, it turns to avoid it. If the boat hits something from the side, it turns away from the barrier.

But here you can find various codes for the boat if you dont want to use all of the sensors, but just some of them https://github.com/gabriella/boat-

Or write your own.

Step 12Box everything
Put your circuit, arduino, and battery in the box.
Step 13Upload the sketch
Open Arduino.

Select the correct board and correct port.
Compile and upload the sketch.
Step 14Waterproof and get ready for testing
Put the top of the box on. Seal up all the holes or potential leak spotswith hot glue (or silicon). Glue any stray wires with hotglue (like the photocells or the buttons so they dont short in the water.

Glue on the propellers to the motor shaft sticking out the cap.

 

cxem.net

http://www.instructables.com/id/Building-a-semi-Smart-DIY-boat-with-Arduino-and-s/?ALLSTEPS

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by