Дата на обновяване:22.02.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

Электронный стенд "Контактная система зажигания автомобиля"лектронен стенд "Контактна система на  запалване на автомобила")

На изучаемых автомобилях применяются контактные и контактно-транзисторные системы зажигания, в которую входит источник тока - свинцовый аккумулятор, катушка зажигания, прерыватель тока или транзисторный коммутатор, распределитель высокого напряжения и свечи зажигания.

Действующая модель стенда:
Систему зажигания автомобиля удобно рассмотреть на действующей модели стенда.
Аккумулятор (8) представляет собой источник питания автомобиля с напряжением 12 Вольт. Ёмкость аккумулятора его вес и размеры зависят от мощности двигателя внутреннего сгорания. В грузовых автомобилях используется для запуска двигателя цепь из двух последовательно соединённых аккумуляторов с суммарным напряжением 24 вольта. Напряжение 12 вольт используется для зажигания и питания электронного оборудования, 24 вольта для заводки стартером и питания фар освещения.
Катушка зажигания (7) состоит из металлического сердечника на который, на втулке, намотана вторичная обмотка - высоковольтная обмотка с большим количеством витков эмалированного медного провода.
Поверх вторичной обмотки намотана первичная низковольтная обмотка с небольшим количеством витков толстого провода.
Когда по первичной обмотке проходит ток низкого напряжения, сердечник намагничивается и вокруг обмоток создаётся сильное магнитное поле.
При размыкании контактов прерывателя (4) ток в первичной обмотке прекращается, созданное им магнитное поле, исчезая, пересекает витки вторичной обмотки и создаёт в ней высокое напряжение, достигающее 12-24 кВ.
Прерывание контактов прерывателя (4) происходит за счёт вращение валика и повороте кулачка (5) от распределительного вала механизма двигателя.
Распределитель зажигания (6) состоит из объединённых в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения, центробежного регулятора и распределителя (бегунка 3) тока высокого напряжения.
С распределителя зажигания высокое напряжение в определённом порядке поступает на свечи зажигания (2).
В контактно- транзисторную схему зажигания добавлен транзисторный коммутатор.


Электронная модель зажигания:
Для того чтобы показать на действующей модели стенда порядок подачи тока по цепям питания и действие в работе, выполнена электронная схема на цифровых микросхемах и светодиодах.
Схема состоит из генератора импульсов на цифровой микросхеме DD1.1, DD1.2 и счётчика импульсов на микросхеме DD2, Скорость переключения светодиодов в электронной схеме стенда зависит о резистора R1 и ёмкости конденсатора С1.
Выключатель SA1 позволяет остановить работу схемы в любом состоянии переключения, что даёт возможность наиболее подробно ознакомиться с положением устройства.
Десятичный счётчик - делитель имеет десять дешифрованных выходов Q0-Q9, схема счётчика имеет высокоскоростной счётчик и дешифратор, преобразующий двоичный код в сигнал на одном из десяти выходов.
Если на входе разрешения счёта С2 присутствует низкий уровень, счётчик выполняет свои операции синхронно с положительным перепадом на тактовом входе С1. При высоком уровне на входе сброса R счётчик очищается до нулевого отсчёта.
Счётчик имеет выход переноса CR, положительный фронт выходного сигнала появляется на нём через десять тактов.


Поскольку имеется четыре свечи и четыре паузы в работе распределителя то используется 8 выходов счётчика DD2. Для сброса счёта в нулевое состояние выполнен триггер на микросхеме DD1.3, DD1.4 действие которого приводит к появлению высокого уровня на входе R и очищения до нулевого отсчёта.
Звуковой прибор BF1 регистрирует одиночные переключения импульсов на выходе генератора.
Питание схемы контактного зажигания автомобиля выполнено на выносном адаптере с напряжением 12 Вольт и током 100 мА.

Таблица:
Регулировки в схеме выполняются резистором R1 - скорость.
Видео работы стенда:

 


Скачать печатную плату в формате Sprint-Layout


Автор: Коновалов В.П. ИРК ПО. Лаборатория "Технического обслуживания автотранспорта"

 

cxem.net

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by