Дата на обновяване:31.12.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски  и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ЗА МИСТИФИКАЦИИТЕ НА И.КУКЛИН

В.Г. Жаров

 

Предлагайки нова конструкция на кошер, авторът, освен до описанието на неговото устройство, обикновено се допира и до основните особености за грижите за пчелите в него – зимуване, нарастване до пашата, използване на пашата, подготовка за зимуване и т.н.

В „ПР” N3 за 2003г ИКуклин е представил конструкцията на своя кошер-хралупа. Какви съвети дава той на своите възможни последователи да направят на първо време?

„… заселете в кошера-хралупа през юни рой, и до следващия юни, само гледайте и мислете. И всичко ще видите и всичко ще разберете”(???) („ПР N7, 2004). А, ако 2 години само се гледа и се мисли, то сигурно още повече може да се види и да се разбере? А, ако се гледа 5 години? А за мед през всичките тези години…да се ходи на пазара?

А ето и изложение на единичния опит през 2003г на самия И.Куклин. „Примерно килограмов рой, поставен в 4 корпуса на кошера-хралупа върху восъчни листове в края на юни 2003г е построил на себе си гнездо от 2 корпуса и е влязъл в зимата с 16 кг мед”

(„ПР” N7, 2004). Kъм края на сезона, възвращаемостта от кошера-хралупа е никаква, освен не голямо семейство, не превишаващо този същия килограм. Нещо тук не се „връзва” с числата: за 16 кг мед над кълбото  са нужни, не по – малко от 4 корпуса, да плюс гнездо в два, като сума 6, а те, корпусите са 4. На фотографията в „ПР” N3, 2005 са показани готовите за зимуване семейства вече в два корпуса. Зимното семейство, по думите на автора, изглежда така:”В горните корпуси мед, в долните място за зимуване на мястото на излюпеното пило”. Всичко би било забележително, ако величината на корпуса  не беше равноценна на дадановската рамка. Получава се, че под названието на семейство в зимата отива нуклеус от една стандартна пита.

Както се оказва, животът на пчелите в кошера-хралупа – стават истински чудеса.

Чудо първо. По данни на И.Куклин, началото на пашата в Кировска област – е първата декада на юли. В килограмовият рой, заселен в кошера-хралупа в края на юни, към началото на пашата, младата пчела още няма да се появи, а част от пчелите в течение на пашата ще започне да умира заради възрастта. Останалите пчели трябва да загряват гнездото и пилото, да донасят нектар, вода и прашец, да охраняват кошера и т.н. А те са всичко около един килограм. И, още повече, накрая – пуд (!) мед произведен. Не е ли чудо? Народът се старае да нарасне силата на семейството към пашата, подсилва обединява, за да получи медовик с не по – малко от 4,5-5кг пчели. А тук се оказва, е достатъчно да се засели в кошера-хралупа 1 кг пчели и моля, 16 кг мед.

Чудо второ. „Зимуването преминава фантастически”: изразходвано е 2 (два)кг мед и на дъното има подмор колкото два пръста. Действително – фантастика” разходът на мед е по – малко от физеологическите потребности, а повече от половината пчели са на пода („ПР” N9, 2004).

Чудо трето. В „ПР” N3 за 2003г. И.Куклин утвърждава, че в неговия кошер-хралупа става самоизлекуване на  на пчелите от варроатоза, тъй като през зимата концентрацията на въглеродния двуокис се повишава толкова, че кърлежа не издържа и измира напълно. Нима, това не е чудо? Не е ясно, как това го издържат пчелите. Вярно, че в „ПР” N9, 2004 той съобщава, че кърлежите в неговия кошер-хралупа отсъстват тъй като е провеждал есенна обработка с бипин.

Чудо четвърто. През юни 2004г И.Куклин е осъществил един експеримент със заселването на  на кошер-хралупа с рой с тежина 1,5кг. Показана е фотография („ПР” N3, 2005) с подпис: „1,5 кг рой…преди началото на главната паша”. Получава се, че и 1,5 кг на пашата – е сила, вярно за събрания от него мед нищо не е казано. Но, И.Куклин от бедните пчели още и мед е взел. Неговото количество не се указва, но на фотография е показан на чинийка.

Фотографията на кошер-хралупа с 1,5 килограмов рой е достатъчно красноречива. Първо, той е в единствено число, на заден план са обикновени многокорпусни, и се създава впечатление, че пчелин от авторски кошери не съществува, още повече, нищо не се споменава за това. Кошерът-хралупа е  съставен от 6 корпуса по 0,265 м всеки, общата височина на съоръжението е равна на 1,59м и на пчелите-работнички им се налага да преодоляват това разстояние нагоре и обратно, което не може да не се отрази на продуктивността. Устойчивостта на конструкцията е минимална, ако трябва да бъдем точни, то е никаква. Нужна е постоянна подпора. Може би за многочисленост тези 6 корпуса, но вече по двойки, са представени на фотографии в зимовник под названието други семейства. Що за семейства са и какви успехи са показали те, нито дума. Казано е, че от тях са „взети 3-4 горни корпуса”. Звучи доста солидно, ако се има пред вид, че един „корпус” е равноценен на една дадановска пита.

Забележителен е призивът на И.Куклин: „Разрушаването на естествената среда на обитаване – това не е признак на цивилизованост, а обратно. Човекът, и преди всичко пчеларят след като победи в себе си прекомерната гордост, трябва да се върне към природното мукроустройство”. След това И.Куклин взема своя кошер-хралупа от естествената природна среда и го занася в зимовника. Също чудо.

Главното, обаче не е в чудесата. Зад разсъжденията за зимуването, пашата, полученият мед за продаване, за фотографиите, филосовските разсъждения, медът в чинийката и т.н. остава скрит важен момент – в кошера-хралупа на И.Куклин, непрекъснатият годишен цикъл на развитието на семейството е неосъществим. Затова в статиите на И.Куклин не може да се намери описание на това, как се развива в неговия кошер-хралупа презимувалото семейство през пролетта, каква сила достига преди пашата, как работи по време на пашата. Тези етапи в живота на неговия кошер-хралупа отсъстват.

Ако 1,5кг пчели заемат 6 кутиики, които той нарича корпуси, то за нарасналото например до 5кг семейство ще са необходими 20. по височина, това съоръжение ще заеме 5,4м (!). Ясно е, че за никакво единство на пчелното семейство, ни за никакви грижи за него, нито за пчеларство в тръба с такава височина и сечение 21 х 21см не се налага да говорим. По моему, пчелите от тази конструкция просто – напросто ще излетят, при това много по – рано от времето през което ще достигнат сила в 5 кг.

И в кошера и в хралупата, животът на семейството протича в годината непрекъснато. В конструкцията на И.Куклин, това е невъзможно, затова неговият кошер-хралупа – това не е и хралупа и не е  и кошер, а преди всичко е нуклеус за заселване на слаби роеве (силните ще отлетят) и тяхното зимуване с последващо преселване през пролетта в обикновен многокорпусен кошер. Преселването не е просто, а със сменяне на размера на рамките (питите) („ПР” N7, 2004).

На случай възможни обяснения със своите последователи Л.Куклин вече си е подготвил аргумент – не за всяка местност този кошер-хралупа подхожда, и ако някой получи неудачи в експлоатацията, то виновна е местността. („Даже и да се откопира и най – добрия кошер, въпреки това може да се остане с малък резултат” – „ПР” N7, 2004). Обаче в която и да е местност е невъзможно да се грижиш за пчели в тясна 6 метрова тръба.

Не е ясно само, защо на И.Куклин му е нужно, меко казано, да води за носа читателите?   

 

Превод от http://www.beeinbg.narod.ru/vjarov_16.htm              

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 


 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by