Дата на обновяване:18.01.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Развитието на производството на перга в Русия
В.Ф.Некрашевич, Р.А.Мамонов, С.В.Некрашевич, Т.В.Торженова ФГОУ „Рязански държавен агротехнологичен университет П.А.Костычев”


Представени са материали свързани с перспективата за развитието на механизацията на производството на перга в Русия.

На нас ни пишат писма, изпращат ни запитвания по електронната поща и по факса, а често звънят по телефона от Белорусия, Казахстан, Латвия, от Украйна, от Молдавия и, естествено от различни региони на Русия с молба да разкажем за новите научни разработки, които могат да бъдат внедрени в производството. Ние решихме да споделим информация чрез списание „Пчеловодство”.

До неотдавна пергата беше непригоден за обработване продукт. От преди 10 години само в отделни райони на Русия единични организации я получаваха с помощта на разработените от нас опитни конструкции. След 5 години в страната вече работеха десетки агрегати, и пергата излезе на вътрешния пазар като основен конкурент на меда в баланса на дохода от пчелините, които са реализирали тяхното производство. В днешно време пергата излезе на световния пазар като най – ценен продукт на пчеларството. В Мелбърн (Австралия) на световния форум по пчеларство „Апимондия 2007)” наши технологии и оборудване за извличане на перга бяха удостоени със сребърни медали, а на московските салони за иновации и инвестиции – няколко медали с различно достойнство.
18 февруари 2008 г. с решение на Бюрото от секцията по механизация, електрификация и автоматизация на РАСХН в перспективна система от машини за механизация на пчеларството са включени следните разработени от нас иновационни технологии и средства: технология и линия за извличане на перга от пчелните пити с оборудване (скарифактор и сушилня за пити с перга, агрегат за извличане на перга); технология за изсушаване и барабанна сушилня на пчелен прашец; технология за топене на восък и водна восъко топилка – восъкова преса; технология и линия за очистване и пресоване на прополиса в брикети с брикетировчик с непрекъснато действие; технология и линия за приготвяне на тестообразни универсални подхранвания за пчели в защитни покрития от восък. Обаче нито Руската селскостопанска академия, нито Министерството на селското стопанство, където ние изпратихме съответстващите документи, засега нито копейка не са отделили даже за разработката на конструктивната документация, да не говорим за развитието на научните и изследователски работи в областта на механизацията на пчеларството. Конструкторската документация на агрегат за извличане на перга и сушилка за изсушаване на перга в питите се наложи да го плащаме от собствения джоб. А заплатата на д.т.н.,професор, заслужил деятел на науката и техниката на Руската федерация съставлява около 500$ в месец. В днешното динамично време само учени от старото поколение могат да работят за такива пари.
Сега за агрегата за извличане на перга АИП – 50.

Отначало него го разработваха за крупните промишлени пчеларски комплекси, които, уви, сега практически не се запазиха. Обаче много пчелари се обединяват за покупката на оборудване. Във Воронежска област, Татарстан, Чувашии, Башкортостан вече са създадени много цехове по извличане на перга на кооперативна основа. Благодарение на тях стана възможно получаването на големи обеми висококачествен продукт. При това не трябва да се изразходва маса време и мускулна енергия, както това се случва при други начини за извличане на перга. И гранулите и се получават цели и добре очистени от восък.
Агрегатът съдържа бункер 5 (рис.), където натрупват изсушените и охладени парчета пити с перга. От него те постъпват в щифтовия удребнител 7, след това удребнената восъково – пергова маса чрез решетката 3 и улей 1, попада в аспирационния канал 2, където се разделя на перга във вид на гранули и восъчна суровина. Пергата се отбира в специален съд, а восъчната суровина – в циклон 4 и торбата 5.
След модернизация АИП-50 позволява да се получат повече от 95% цели пергови гранули. В тях по – дълго се съхраняват хранителните вещества, витамините и ферментите. Освен това, в агрегатите от последните произведени такива по молба на пчеларите ние заменихме трифазните електродвигатели на еднофазни за удребнителя и на вентилатора.
Само по себе си извличането на перга е много малко енерго разходваща операция. Относителните разходи на енергия за извличането на 1кг перга от питите съставлява само 0,1 кВт*час. Повече енергия отива на изсушаване, но ако питите с перга от септември до декември се намират в помещение с температура 20 – 22 С, то да се изсушава пергата няма необходимост.
Ние се занимавахме с извличане на перга само от питите, които бракувахме при формирането на гнездата за зимата. А може през лятото специално да се отбират перговите пити без ушърб за развитието на пчелите и събирането на меда. По нашите пресмятания, в централния регион на страната може да се произвеждат не по – малко от 3 кг перга от едно пчелно семейство. Преработването на питите с перга препоръчваме в есенно – зимния период, когато има по – малко грижи за пчелите, а охлаждането на питите може да се осъществява с естествените климатични условия. При отглеждането на 25 – 30 пчелни семейства, и при произвеждането от всяко от тях на 3 кг перга за година при продаването и по пазарна цена 3 000 – 3 500 рубли/кг. (1$ ориентировъчно е равен примерно на 30 рубли за грубо пресмятане – доп. при превода), АИП-50 може да се изплати за 1 година. Неговата висока цена (151 200 рубли) е свързана с това, че всички детайли по пътя на обработването на пергата са от неръждавееща стомана за хранителната промишленост. Агрегатът съответства на медицинските изисквания, за това свидетелства това, че показателите на пергата са даже по – добри, от колкото го изискват ТУ 10 РФ 505 – 92.
Във връзка с това, че много пчелари молят да се направят агрегатите с по – просто устройство и да са по – евтини, ние сега правим конструкторска документация на нови: удребнител на пити с перга и пневмо сепаратор за раздробената восъково – пергова маса, като разчитаме да понижим себестойността поне в 1,5 пъти.
На Всеросийската практическа конференция, която се състоя на 23 – 25 ноември 2009 г. в Академията по пчеларство (г. Рыбное), много участници препоръчваха да се създаде механизиран агрегат за претопяване на восъчни суровини, позволяващ да се извличат от питите повече от 90% восък, а така също линия за очистване на прополис и пресоване в брикети по 5 г, за да е удобно да се търгува с тях на пазара. Така също да се произведе сушилня за пчелен прашец с непрекъснато действие, която по – качествено и по – равномерно да изсушава и да изразходва по – малко електро енергия. Освен това, заготовката на питите с перга е свързана с необходимостта от снемане на горните корпуси или магазинни надставки за изземване от гнездото на пергови пити, затова на пчеларите им е необходима специална количка с подемник може и с ръчно задвижване. С това за сега за съжаление не сме се занимавали, тъй като в страната още не се е обозначила финансиращата водеща организация по развитието и механизацията на пчеларството.
В заключение искаме да кажем, че всички негативни явления в отрасъла на пчеларството са предизвикани от отсъствието на единно ръководство в държавен мащаб, което да обезпечи финансирането и планирането на научни работи, проектни разработки на пчелини, преработващи предприятия и би осъществила връзка с пчеларските организации от други страни.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2010/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by