Дата на обновяване:28.12.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Два термометра на PIC16F628A и DS18B20 (Два термометъра с PIC16F628A и DS18B20)


Информацию о температуре в комнате и на улице (или в салоне автомобиля и за бортом) можно получить с помощью одного микроконтроллера, двух датчиков и одного 4-х цифрового светодиодного индикатора. Пределы измерения от - 55.0 до +125.0 градусов Цельсия с точностью отображения 0.1. Нужно только помнить, что конструкторы обещают погрешность датчиков не более ± 0.5 градуса в диапазоне от -10 до +85.


Процесс индикации выглядит следующим образом: 5 секунд показывается температура первого датчика - 3 секунды все потушено – 5 секунд температура второго датчика – 3 секунды перерыв – и опять сначала. На левом крайнем индикаторе горит один сегмент – первый датчик, два сегмента – второй датчик. В случае обрыва датчика или его отсутствия будет светиться надпись «OFF».


Номер датчика не будет светиться в двух случаях: если температура отрицательная (будет светиться минус) и если температура выше 100 градусов (будет светиться 1хх.х).
На фотографиях датчиков не видно, они временно припаяны со стороны проводников.


Датчики управляются портами RA4 и RA6 по последовательному интерфейсу 1- Wire (Q1 и Q2). Датчики подсоединяются к плате с помощью трехжильного неэкранированного провода диаметром 0.35 мм.
Резистор R1 и R15 обязательно 4,7 кОм. R4 в пределах 4,7-10к; R7-R14 – 270-360 Ом; R2,R3,R5,R6 – 1- 3к.
Транзисторы любые n-p-n.


Питание 4,5 – 5 вольт, ток < 60мА. (Блок питания я описывал в устройстве Часы на PIC16F628A и FYQ 3641A). Можно использовать его или любой другой.


Скачать прошивку и файл печатной платы LAY

 

cxem.net

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by