Дата на обновяване:28.12.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Колапс на моя пчелин
П.Житников


Според нашата местна хроника, пчеларите получават средно от пчелно семейство по 20 – 30 кг мед, но най – запомняща се се оказа 2007 година. Слушах от стари пчелари, че толкова мед не е имало от 30 години. От 22 пчелни семейства изцентрофугирах 24 гюма за мляко с мед. Още в питите остана мед за два гюма! От пролетта нищо не предвещаваше такъв голям медосбор. През април – май пчелите се развиваха както обикновено, а през юни беше толкова дъждовно и студено, че се наложи да се подхранват някои семейства. През юли пчелите летяха без особен хъс. Затова за мен беше напълно неочаквано, когато на 13 юли изцентрофугирах пет гюма за мляко с мед. Последно центрофугиране правих на 2 август. Тогава снех магазинните надставки и работих с лежаците, снех втория корпус от семействата, които отглеждам на два корпуса с надставка, изцентрофугирах меда, от долния корпус взех питите, запълнени с перга. Празните магазини ги поставих на мястото им, тъй като медосбора още продължаваше. При работата си с гнездата обърнах внимание на отсъствието на пило в някои семейства. Всички пити бяха запълнени с мед и запечатани. Няколко семейства имаха пет – осем пити с пило, нещо, което е типично за това време.
Август премина в типични грижи. Във всички семейства пилото се появи в достатъчно количество. Както обикновено снех магазините, изцентрофугирах последния мед, подредих гнездата за зимуване, поставих хранилки.
Да подхранвам започнах в първата седмица на септември. На пчелите давах 3 пъти по 3 л захарен сироп (1,5 кг захар – 1 л вода). Оставих мед на всяко семейство достатъчно. Преди второто раздаване се изясни, че 4 семейства почти не вземаха сиропа. Питите бяха запълнени с мед, пълна хранилка със сироп, а пчели няма, само на дъното една шепа мъртви. В някои пити се намираше запечатано пило.
Още четири семейства слетяха в средата на октомври при лечение с бипин: медът е на мястото си, всичко е чисто, а пчелите ги няма. Деветото загинало семейство намерих през зимата. Пчелите така също ги нямаше, само малка купчинка около загиналата майка. Предполагам, че болшинството са слетели още на пчелната точка на която се намираше пчелина, а останалите са загинали в зимовника.
Защо така е станало? Смятам, че заради обилния медосбор и моите неправилни действия, майката за някакъв период е прекратила снасянето на яйца. Когато през август поставих празни пити и майката започна да снася яйца, кърлежът се е устремил на появилото се пило, от което излязоха непълноценни пчели, които са неспособни да преживеят зимата.
Налице е и друго предположение. Защо само есента пчелите напускат кошера? Може би това е свързано с феромоните и чувството за цялостност на семейството? През пролетта и лятото майката снася яйца, нея обилно я хранят, тя отделя вещества, които удържат пчелите и ги задължават да бъдат единно семейство. Ако през това време майката се загуби и пчелите не могат да си отгледат друга се появяват търтовки. Възможно е те да отделят някакви вещества, които заменят феромоните на майката и играещи същата роля, т.е. обединяват семействата за продължение на живота (във всеки случай техния живот). През есента, когато снасянето на яйца завърши, майката не я хранят така обилно, и може би тя не изработва достатъчно за всички пчели количество феромони. В този случай както и при роевата ситуация, пчелите трябва да загубят чувството за цялостност и сами да излетят. Но е възможно и физеологически младите, дълговечните „избрани” особи, колективно да отделят вещества, които да обединяват семейството и задължаващи работните пчели правилно да поставят храната, да формират гнездото, да запълват излишните отверстия оставени от пчеларя и след това да образуват кората на кълбото и да ги загряват. В подкрепа на това предположение искам да напомня, че пчелите без майка ще презимуват, макар и не винаги. От казаното може да се направи извода, че поразените от кърлежа пчели не са могли да станат „избрани” и са преминали в разряда работни. Семейството е загубило чувството за цялостност и е напуснало кошера.
Възможно е подхранването да е стимулирало процеса на преминаването на пчелите от „избрани” в работни и да е провокирала колапс.
Семействата, преживели подхранването, са се разлетели, когато застудяването и другите незгоди по естествен начин са намалили изработването на феромони до критическото ниво. Отначало са излитали най – онеправданите от към феромони пчели. Това влошавало условията на живот на останалите пчели и още повече намалявало изработването на обединяващи вещества – процесът е приемал форма на верижна реакция.
Има някои предположения защо, напуснатите гнезда не се разграбват от пчелите. Имаше такъв случай . В неделя вечерта поставих рой в кошера, в който прилетния отвор се оказа затворен случайно. В петък като правих оглеждане забелязах този пропуск и недоглеждане. Кошерът със запарените пчели го отнесох на работна маса и видях полуразпаднали се пити, изтекъл мед. Мен ме удиви това, че към кошера не идваха пчели, независимо, че нямаше медосбор, а от кошера излизаше сладък аромат на топъл мед. В подобни случаи, когато центрофугираш меда, претопяваш восък, пчелите обикновено се промъкват през всякакви отворчета и цепнатини. А тук нито една не долетя. Специално оставих кошера отворен и наблюдавах за него, но не дочаках нито една пчела, която да бе долетяла за меда. Възможно не всеки мед за тях да е сладък. Може би напускайки гнездото при подобни обстоятелства, пчелите оставят някакъв белег, който се превръща в непреодолима бариера за пчелите крадци.
Напускайки кошера през есента, крилатите труженички отиват да умират, тъй като нито един пчелар не е забелязъл съседните кошери да са се усилили за сметка на слетелите. Освен това, през есента при слитането на пчелите, никой не е видял купчинки умиращи пчели или роеве, които някаъде са се преземили и след това са умрели. Значи излитайки по една или заедно всички, пчелите се разлитат да умират. Може да се предположи, че и при другите пчелари слитането става по подобни причини: болести, отравяния с химикали или даже обилен късен медосбор и т.н.
След като прочетох за вирусната причина на колапса, всички пити с мед и сироп ги претопих на медовина, кошерите ги измих и изстъргах, а след това ги обгорих с бензинова лампа. Загубените семейства ги възстанових през следващото лято. Слитания повече нямам, но и толкова много мед както през 2007 година също.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2010/9
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by