Дата на обновяване:14.12.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 ООН публично заяви в свои програми за защита на пчелите
По материалите: “Catch the Buzz”, 10 March, 2011
подготвил А.С.Пономарев


В програмата на ООН по обкръжаващата среда (UNEP) на тема „Глобален колапс на пчелните семейства и други заплахи за насекомите опрашвачи” са проанализирани и обобщени основните причини отбелязани в последно време в различни региони на света за масовата гибел на пчелите и възможните последствия на това явление. Неговите автори – известни учени и специалисти от страните на ЕС и САЩ – подчертават, че гибелта на пчелите ще задълбочи проблемите на продоволствената безопасност на човечеството.
В близкото десетилетие ще изчезнат около 20 000 вида цъфтящи растения и ще се подкопаят основите на съществуващата екосистема.
В доклада е отбелязано, че глобализацията и развитието на световната търговия са ускорили процеса на миграция на патогените, които са крайно опасни за пчелите и другите опрашвачи. Заплаха за здравето на опрашвачите представляват „отслабващите тяхната памет инсектициди” и други агрохимикати, при това някои от тях са способни да взаимодействат по между си, образувайки още по – токсични съединения. Негативна роля играе и изменението на климата (изместват се сроковете за цъфтеж на растенията и падането на валежите, което в свой ред понижава качеството и количеството на събираните количества нектар от пчелите. Един от съставителите на доклада, сътрудник на Швейцарския център за изследвания на пчелата П.Нейманн (Peter Neumann), смята също, че гибелта на пчелите и дивите опрашвачи – е следствие от промените станали в селската местност през последните 50 години. Развитието на „индустриалното” пчеларство, което е призвано да запълни образувалите се недостатъци в опрашването, рязко увеличи натоварването на медоносните пчели, които се транспортират към фермите и посевите на все по – големи разстояния, което отслабва, стресира пчелните семейства и ги довежда до гибел. Това по мнението на П. Нейман, диктува необходимостта от коригиране на сегашния пчеларски менеджмент и на аграрните технологии с цел тяхното взаимно обвързване. Освен това, важно е по – грижливо да се отнасяме към обкръжаващата среда. Както подчерта изпълнителния директор на UNEP (Achim Shteiner), човешкият живот през XXI век ще се определя от това, как то ще започне да се отнася към достоянията на природата, в това число и към пчелите, „опрашващи 70 от 100 селскостопански култури, даващи 90% от продоволствието”. По негово мнение, човечеството „продължава да се заблуждава, че техническите постижения ще му осигурят независимост от природата, но фактите свидетелстват, че тази зависимост не само се съкращава, а точно обратното , нараства”.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2011/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by