Дата на обновяване:01.03.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

Пчеларството в Норвегия
Пономарев А.С.


Съвременното пчеларство може успешно да се развива даже в северната част на Европа. За това са необходими сплотеността на пчеларското съобщество и оказването на националното пчеларство всестранна поддръжка от страна на държавата, както това става например в Норвегия.
В последните години Норвегия (население 4,8 млн. човека) оглавява списъка с най – развитите и благополучни страни на света и наред със Саудитска Арабия и Русия влиза в тройката ведущи световни производители и износители на нефт. Средно годишният доход на човек от населението съставлява 87 000 щатски долара. Нефто – газовият сектор е главна опора на националната икономика. Значителна част на доходите от продажби на въглеводороди се отчислява в Норвежки нефтен фонд.
Суровият климат, късото лято и невисокото плодородие на почвите задържат развитието на селското стопанство. По тази причина 60% от продоволствието се внася. Обработваемите земи главно са разположени на юго – изток на страната и съставляват само 3% от нейната територия. Болшинството от регистрираните 200 000 фермерски стопанства се занимават с месно – млечно животновъдство.
В Норвегия има 3 000 пчелари, от които 11% - са жени. Средната възраст на пчеларите е около 60 години. От наличните в страната 60 000 пчелни семейства – карника съставляват 46%, „кафявите” – 29%, бакфастовските – 13% и смес – 12%. На пчелините примерно всеки от 1000 пчелари се грижи за повече от 30 пчелни семейства. За професионалисти се смятат собствениците на над 100 семейства. Средно норвежките пчелари ежегодно получават 1,5 т мед. В неурожайни години той се купува зад граница. Вносът на меда се ограничава от високите тарифи.
Ключевата пчеларска структура – съществуваща от 1884 г. Асоциация на пчеларите в Норвегия (Norges birokterlag), в която влизат 130 регионални асоциации и клубове. В кооператива «Honningcentralen» членуват 1500 пчелари. Тук закупуват от пчеларите мед, восък и други пчелни продукти; снабдяват ги с произвежданите от тях восъчни листове (восъкът преминава през температура 120 С за 30 минути), инвентар и оборудване; преработват, пълнят и продават меда със своя търговска марка.
В интерес на съхраняването на пчеларството като отрасъл на селското стопанство и традиционна форма на заетост на някаква част на населението, правителството на Норвегия изплаща разликата между официално установения необходим за съществуване минимум и доходите на пчеларите от продажбите на меда. Например през 2005 – 2007 гг. Покупната цена на 1 кг мед съставляваше 4,4 – 6 щатски долара., а в 2008 г. – 4,8 долара. Но стопаните на пчелините предполагат, че за осигуряване на необходимото за съществуване ниво, закупната цена на 1 кг мед трябва да бъде 8 щатски долара.
На голямо търсене в Норвегия е подложен медът от калуна. За разполагане на пчелина си на паша от калуна, пчеларите обикновено заплащат на земеделците определена сума в съответствие с договор за 5 години.
Кърлежът Вароа се е появил в Норвегия през 1993 г., обаче поради географските особености на някои райони, те са останали свободни от него. За борбата с този паразит е забранено да се прилагат пестициди. Против него норвежките пчелари широко използват оксалова киселина, още една мярка – унищожаване на търтеевото пило. Мравчената киселина е непопулярна като средство за борба с кърлежа.
Голямо внимание се отделя на борбата с американския гнилец, затова той рядко се появява на пчелините. В 2005 г. са били регистрирани четири такива случаи, през 2007 г. – един, през 2006 и 2007 гг., вредителят не е забелязан. Поразените от американски гнилец пчелни семейства ги унищожават на място, и на пчеларите им изплащат компенсация.
Значителна опасност за пчелините, на подвижно пчеларство в отдалечени райони, представляват мечките. Загубите от разоряването на пчелините от тези хищници се компенсират, за изграждане на съоръжения за електрифициране на пчелините на пчеларите се предоставят правителствени помощи.
В отличие от други страни на Европейския съюз, загубите на пчели в Норвегия през 2006 – 2007 гг. се оказаха минимални, в границите на 10%.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2011/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by