Дата на обновяване:02.11.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

 

Възможно ли е «мирно съвместно същвствуване» на пчелите с кърлежите?
Schwaicerische Bienen-Zejtung, N2, 2009
Pszczelarstwo, N2, 2010 превод от полски


В средствата за масова информация от време на време се появяват съобщения, че някои пчелни семейства живеят пет и повече години без каквито и да са противо вароатозни обработки. На някои пчелини в течение на много години не се провежда такава обработка и от тях получават мед. Обаче в много от съобщенията информацията е недостатъчно убедителна, така че да може да се заяви авторитетно за повсеместното прекратяване на борбата с вароатозата.
Тъй като тези проблеми отдавна интересуват пчеларската общественост, беше създадена група учени от Швеция, Дания, Германия и Швейцария. Они разположиха популация от пчели, състояща се от 150 семейства в южната част на остров Готланд и наблюдаваха за нея в течение на няколко години, без да използват каквито и да било противо вароатозни обработки. Експериментите започнаха през 1999 г. Под ръководството на Ингемар Фриес (Ingemar Fries) от университета в Упсал. Те и сега продължават, в момента върху неголям брой достатъчно слаби семейства.
Както показват изследванията, в случай на отказ от борбата с вароатозата, броят на семействата би се съкратил рязко. Това показаха и опитите на Martina Dettli, в които пчелните семейства без обработка живяха само 4 години.
По такъв начин отказът от борбата против вароатозата за достигането на равновесие между стопанинът и паразита за сега не следва да се използва на практика. Обаче, това може ли да се постигне в бъдеще и по какъв начин?
Провежданата в течение на няколко десетилетия в Института по пчеларство в Kirchhain селекция на пчелите в посока на увеличаване на „толерантността” към вароатозата до днешно време не е дала положителни резултати. Макар, че неголям прогрес в тази област е дистигнат, но въпреки това се изискват ежегодни обработки против това заболяване. В Германия в течение на много години се реализира крупно – мащабна
програма, която е нацелена на отглеждане на пчели, които са устойчиви против вароатозата.
На един от островите близо до бреговете на Бразилия са се отказали от борбата против вароатозата, и в течение на последните 20 години е било достигнато равновесие между паразита Varroa destructor и местните пчели, но при това следва да се отчита влиянието на такива местни фактори, като тропически климат, специфичност на флората и фауната, слабата наситеност на пространството от пчели. Подобни условия трябва да се използват и в изследванията, за да може по – добре да се разбере какви фактори са необходими за достигането на такова равновесие. Експериментите сега започват и е необходимо много време, за да се направят необходимите изводи.
От горе приведеното следва, че е важно ежегодно да се обработват пчелите против вароатозата. Данните, получени в миналото, показват, че едностранната „химическа война” не дава очакваните резултати. Използването на алтернативни начини за борба с това заболяване позволява да се поддържа числеността на популацията на кърлежите Varroa destructor в течение на целия пчеларски сезон на възможно ниско ниво и в резултат да се противостои на усиленото размножение на вирусите и големите зимни загуби. Освен това, при борбата с вароатозата с помощта на органични киселини и тимол (ако тези вещества се използват по съответния начин) да не замърсяват пчелните продукти. В днешно време пчеларите трябва да отделят голямо внимание на борбата с вароатозата.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2010/9
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by