Дата на обновяване:18.11.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене
 

 

ОТ ХРАЛУПАТА КЪМ КОШЕРА. И  ОБРАТНО?

В.Г. Жаров

Към хралупата се обръщат, като правило, начинаещите пчелари от получените неудачи при отглеждането на пчелите в кошерите: или нещо със зазимяването не се получава, или с пролетното развитие, а като резултат накрая и с медосбора. На хралупата се приписват направо мистически свойства, поставя се за задача нейното копиране, за да могат в кошера пчелите да живеят точно така, както в хралупата. Това е нещо като детска болест в периода на придобиване на знания и опит и с тяхното натрупване, тя обикновено отшумява.
Kakтo аз си представям нещата, феноменът хралупа се заключава не в нейните характеристики, достатъчно посредствени, а в необичайната и непреставаща привлекателност за пчеларите, вследствие на своеобразното и представяне като предмет за възхищение. Тук са и 4 метрови пчелни пити, плътно покрити с пчели, и 20 пудовите запаси с мед, и топлината в нея на затоплена стая, и невероятната сила на пчелните семейства, които никога не боледуват. Как след такива представи за хралупите да издържиш, да не се възхитиш и след това да не възпроизведеш тази картина и в кошера?
А какво представлява в действителност хралупата? Това е една изгнила част от дървения ствол. Средният обем на хралупите, в които често се заселват пчели е равн примерно на 70л. По – големите и по – малките обеми за пчелите са малко привлекателни. По – големите са твърде просторни за зимуване, а вторите са малки за пролетно – лятно развитие. 70 л – това е компромис, в такъв обем не е много тясно през лятото и не е твърде просторно през зимата. Казаното илюстрира таблицата от книгата на Е.М. Петров „Башкирская, бортевая пчела”, Уфа, 1983
.

  Обем на борти-те, литри
 41-60  61-80  >80
Количество на празните борти   50   46   42
Количеството на борти-те на заселени с роеве   14   30    5
% на заселване на борти-те   28   65    2


В публикациите се срещат сведения за хралупи с височина няколко метра. Дървета с такива хралупи въобще са рядко срещани в гората, тъй като лесно се трошат при силни ветрове. А гнездото с пчели в тях е още по – рядко срещано, тъй като обемът и е много просторен за през зимата и ненадеждността на самото дърво.
Дебелината на стените на хралупата и на бортите е около 20 – 30 см е голяма (достатъчни са и 5 – 10 см) и се определя главно от здравината на цялото дърво. За да се намали вероятността от разклащането на дървото, много често се отрязва горната част на дървото и то при височина на бортите не превишаваща един метър.
Като издълбава борт, а в последствие и колода, пчеларят, есетествено за образец е взимал хралупата. Т.е. борт-а е пряк наследник на хралупата, това са същите 70 л при височина около 1м и диаметър 30 – 35 см. Характерно е, че примерно към такива размери са се придържали по времето на широкото равпространение и развитие на бортничеството в различните региони на Полша, в Брлорусия, в централна Русия, на Урал. При такъв диаметър, пчелите могат да се съберат на кълбо, изолирано от студените стени с въздушна междина. Във високите и тесни хралупи, пчелите са лишени от такава възможност, и затова, даже при наличие на „стандартен” обем, тези кошери не се заселват. Много забележително е това, че благодарение на борт-а, хралупата пренинава в дадановския кошер, равен на 70 л и в двата корпуса на многокорпусния кошер, които са равни на 80 л.
Гнездото в хралупата обикновено се състои от 6 – 8 пити с височина 60 – 80 см. Общата им площ не се отличава много от площта на питите в дадановия кошер. В такова гнездо може да се размести не повече от 4 кгпчели при средни запаси от мед 20 – 25 кг.
Рояването е необходимо условие за съществуването на на пчелите в природата. Естествени, че семейство с тежина 4 кг, може да пусне рой със сила не повече от 2 кг, а с отчитането на стареенето на гнездото и безконтролното отглеждане на търтеи и по – малко. Но рояването и ограничения обем на хралупата – не са най – добрите предпоставки за висок медосбор. И за мйчиното семейство и за излезлия и заселил се рой, които по сила съвсем не са рекордьори, главното е само да успеят да се обезпечат със запаси с мед за зимата и за пролетта. Повторното роене в повечето случаи, обрича на гибел през зимата и майчиното семейство и роят – вторак.
Болестите на пчелите са възникнали не на пчелина, а са дошли там от от гората, от хралупата, заедно с пчелите. Т.е. пчелите боледуват и в хралупите.
Умирането през зимата на части от пчелните семейства, живеещи в хралупите, също така е неизбежна съставляваща от живота и в природата както впрочем и при другите животни, зимуващи в естествени условия.
Следва да се отбележи, че за да се съхранят като вид, на пчелите не са им нужни ни гигантски семейства, нито фантастически по величина запаси от храна. В 70 – литра,
свръх силно семейство и многопудов запас просто няма къде да се поместят.
Приведените показатели на хралупата са твърде скромни от потребителска гледна точка и са са достатъчно съмнителна основа за решението на пчеларските проблеми на пчелина.
Мощността на кълбото е само около 10 Вт. Никак не могат тези 10 Вт, независимо от наличието на живата тъкан в дървото, да изменят температурата на измръзналите стени на хралупата (борт-а), масата на които заедно с допиращите се към гнездото дъно и таван съставлява няколко стотин килограма. Не могат тези 10 Вт да създадат в отрицателните външни температури комфорта на затоплена стая в хралупата. Точно така, не е възможно да се очаква, че в самолетния хангар в студа, ще стане изведнъж +20 С, само за сметка на работещите в него хора. От друга страна, ако в хралупата през зимата беше също толкова топло, пчелите не биха доживяли и до януари вследствие от износването от високата им активност. Именно снижението на температурата на периферията на кълбото и непрекъснатото сменяне на местата между топлия център и по – студената кора, позволяват на пчелите да се съхранят за пролетното развитие на семейството.
Обкръжаващата кълбото дървесна маса поглъща значително количество метаболическа вода. Пчелите запрополисоват само тавана и примерно една четвърт от страничните стени. И това става не веднага, а в течение на няколко сезона. Тъй като има колебания на влажността на дървесината, на запрополисованите или покрити с восък повърхности, неизбежно се образуват микроцепнатини, затова и тавана на хралупата има такава проницаемост, каквато има запрополисованото покритие от плат на кошера, което леко се продухва с уста. Дъното, въобще никога не се покрива. При отрицателните температури на стените се появява скреж (заледяване), който при затопляне безследно изчезва, като попива в дървесината.
Случва се при силни и продължителни отрицателни температури, около кълбото температурата става равна на външната, излизащите от кълбото пари с вода се кондензират в непосредствена близост от него и след някакво време, пчелите се оказват обкръжени от заледена повърност. Изразът на уралските пчелари, кото се грижат за борт-и „ледът натиска пчелите” не се е родил на празно място. Хралупата за пчелите съвсем не е райско място, в него както и в което и да е друго естествено жилище, семейството води сурова борба за оживяване.
Хралупите не се правят във фабрика по чертежи и затова, даже тези от тях, които имат „стандартен” обем, с нещо се отличават една от друга. Хралупи може да има в дървета от различна порода, в изсъхнали дървета, с различна конфигурация – цилиндрични, конусни и т.н., още с различна дебелина на стените, т.е. с различна тяхна топлопроводимост, с различно разположение, величина и форма на входовете и т.н.
Задачата за копирането на хралупата се оказва далече не еднозначна. „Закон на хралупата” в природата не съществува. Законът отразява отношения между явленията, а хралупата е даденост. Със същия успех може да се говори и за закона на дръжката на вратата.
В хралупите, независимо от тяхното многообразие, пчелите са предоставени сами на себе си. С други думи те живеят без някй да се грижи за тях, в частност без да се правят изменения в размера на гнездото. В силата на постоянството на обема на гнездото, хралупата съответства на силата на семейството само на някакъв (един) етап от нейното развитие. В кошера, благодарение на старанията на пчеларя, силата на семейството и величината на гнездото винаги са съгласувани.
В която и да е конструкцията на кошера, който по мнението на неговия автор е подобен на хралупата, само след като в него се постави восъчен лист за градеж на пита или се разшири гнездото или се даде някакво лекарство – край, хралупата свършва и започва кошерният живот на пчелите. Който и да е кошер – хралупа, това винаги е много или малко кошер, по – често с по – малко удачна конструкция. Нерядко, своето произведение (кошер-хралупа), авторът трябва да го крие от студовете в зимовник или да прибягва до електроподгряване – „съвсем като в хралупа”.
Смята се, че „стоящите” кошерите (Лангстрот – Рут, Мете, Делон и т.н.) имат най – голяма близост с хралупата. Но това сходство е чисто външно. Ако в кошера гнездото се строи от горе на долу, то в изброените „стоящи” кошери е в обратна посока – гнездото нараства с корпуси от долу на горе. Хралупата, никога не е „знаела” за поставяне на восъчни листове, за поставяне и разместване на корпуси, разделянето на гнездото на етажи, с междуетажни въздушни междини, съкращение и разширение на гнездото и т.н.
Що се касае вертикалността на гнездото. Пчелното семейство е пластично и през лятото направлението на разтежа на гнездото е нагоре, надолу, встрани (принципно няма значение). При грамотни грижи, пчелите прекрасно се развиват и в лежаци и в многокорпусни кошери.
Пространството под питите в хралупите не винаги е голямо, в публикациите му се дава роля на въздухообменник (макар, че въздухът е нужен, преди всичко на кълбото, а не на някакъв обем извън него). Понякога му се дава име на въздушна възглавница, която затопля кълбото от долу или го представят като утайник на влажния въздух, който изсмуква излишната влага от гнездото. Но само това въздушно пространство да се пренесе в кошера (обект много по – наблюдаем от хралупата), се оказва, че това пространство не е нито първото, нито второто, нито третото. И може това пространство да се ликвидира за през зимата, като се запълни с мъх, с празни пити.
Тъй като яйценосността на на майките в хралупите и кошерите е еднаква, то разсказът за 4 метровите пити в хралупата, плътно покрити с пчели е съмнителен. На практика – 6 пити по 4 м са равноценни примерно на 70 дадановси рамки. 70 * 0,25 = 18,5 кг пчели.
За обезпечаване на такава маса с пчели е нужно или майката да снася не по – малко от 6 – 8 хиляди яйца в денонощие, или летните пчели да живеят по три месеца.
Ако, приближавайки се към хралупата се отказваме от грижите за пчелите в кошера, то единственият продукт ще се окаже роят, тъй като хралупата обикновено мед за продаване няма (случаите на кражби не се броят). Но и тогава пълна аналогия с хралупата няма да има, тъй като в кошера отсъства жива дървесна тъкан и наличието на правоъгълно сечение на гнездото.
Хралупата и кошера са различни пчелни жилища и задачите пред пчелите в кошера и хралупата са различни. В хралупата в интересите на пчелите е да се отпусне рой и да осигурят храна за зимата. В кошера, в интерес на пчеларя е да не допусне рояване, да получи мед за продаване и да реши редица други задачи, в това число да обнови гнездото. В хралупата след построяването на гнездото, то има един път – старение, което в края на краищата довежда до отлитането на пчелите от нея.
По такъв начин, животът на пчелите като в хралупа е събитие просто на просто невъзможно. Като в хралупа, пчелите живеят само в хралупата.
Опитите да се внедри хралупата в кошера са сродни с поставянето на един съвременен автомобил на дървени колела от каруца на основание на това, че каруцата е била праобраз на автомобила.
Забележително е това, че успешните пчелари много малко ги вълнува сходството на използваните от тях кошери с хралупата. При описването на техни методи на работа за хралупа въобще не се споменава. Забележително е и това, че привържениците на идеализацията на хралупата не рядко използват и така нареченото двумайчино, т.е. двусемейно отглеждане на пчели. Макар, че тук има явно противоречие. В хралупите пчелните семейства никога не са живели по двойки.
Логиката на усъвършенстването се заключава в подобряването на предния образец. Най – добрият кошер се проектира на основата на добрия. Когато кошерът се конструира на основата на хралупата, то отблъскването става не от предния, а от един и същ допотопен образец. Става даже не тъпчене на едно място, а всеки път връщане назад.
Навярно е време, разсказите за 4 метровите пчелни пити, покрити с пчели и 20 пудовите запаси от мед в хралупите с температура на затоплена стая трябва да се поставят на рафта при книгите с приказките. Няма в хралупата никакъв феномен, никаква тайна, тя заслужава внимание не повече, от колкото колода-та като спомен за вчерашния ден в развитието на пчеларството. Днес имаме много по – актуални проблеми за решаване, отколото – отглеждането на пчели в хралупи.
В качеството на илюстрация към написаното до тук – разсказа „Човек, който се грижи за борт-и” на журналиста Жуков Б., който никак не е свързан с полемиката за хралупата, за най – устойчивата и работеща пчела в борт-ите – бурзянката казва:
Като взема 10 кг бортник-а (пчеларят, който се грижи за борт-ите) оставя за зимата в борт-а 8-10 кг. Т.е. общите запаси в борт-а не превишават 20 кг. Тази същата пчела, когато работи в кошер стига до среден добив 50 кг. От тук – отговорът къде на пчелите им е по – добре и кое е по – изгодно на пчеларя е очевиден (виж. Сп. „Итоги” N37, 2005).
 

Превод от http://www.beeinbg.narod.ru/vjarov_13.htm              

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by