Дата на обновяване:19.10.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Преработване на восъчните отпечатки в микровълнова печка (фурна)

Доц. к.т.н. Т.Ю.Дунаева доцент на катедра „Автоматизирани електро технологични установки и системи” на Саратовски държавен технически университет
А.Н.Фокин пчелар – любител


В статията е представена методика за ефективна преработка на восъчните разпечатки по пътя на разделянето им на мед и на восък с помощта на нагряването им в микровълнова печка.

При центрофугирането на меда в промишлените и любителските пчелини, при разпечатване на питите се натрупва голяма маса от разпечатки. Като правило, част от меда от тях може да се отдели с помощта на филтри, но значителна маса остава в смес с восъка. Съдържанието на меда в отпечатките може да съставлява 10 – 34% от общото количество на стоковата продукция. На промишлените пчелини, него го извличат с помощта на центрофугиране. За пчеларите любители, които в настоящия момент съставляват основната маса от производитрлите на меда в страната, такъв способ е недостъпен. Неголямо количество восъчни разпечатки с мед те реализират като народно лечебно средство, останалите - обикновено дават на пчелите в този или в онзи вид. Обаче да се дава в качеството на подхранване на неблагополучните по заболявания пчелини не е възможно, тъй като е възможно заразяването на всички семейства [1]. Отделянето на восъка от восъчните разпечатки без промиването на меда така също е затруднено.
Предлагам да се преработват восъчните разпечатки, да се разделя на восък и мед с помощта на енергия от СВЧ – електромагнитни колебания. Такъв способ позволява да се получи относително чист восък, годен за по – нататъшно претопяване, и мед, който може да бъде използван без ограничения в сладкарското производство.
Едно от неговите преимущества – достъпност, достатъчно високо качество на разделяне на смесите на компонента. При това с една микровълнова печка стига за преработването на восъчните отпечатки на повече от 100 семейства.
Едно от преимуществата на СВЧ – термообработката пред традиционните способи се явява високата скорост на нагряване на продукта по целия му обем. Медът допуска кратковременно нагряване до температура 71 С [1]. При това оксиметилфурфурол в значителни количества в него не успява да се образува, и медът не губи своите стокови свойства.
Въздействието на свръхвисокочестотното излъчване позволява да се отдели меда от восъчните разпечатки достатъчно бързо и без прегряване, а следователно и без влошаване на потребителските качества.
Ние проведохме серия от експерименти по разделянето на восъчните отпечатки на восък и мед. За целта използвахме битова микровълнова печка LG (Корея) с мощност 800 Вт, с обем на работната камера 23 л, цифрови везни Vitek и термометър.


Прясно отрязани восъчни разпечатки на порции с маса (1900+/-1,0)г [масата на восъка във всяка порция съставляваше (600+/-5,0 г.] поставяхме в радио прозрачна посуда и я поставяхме в камерата на микровълновата печка (рис. 1). При мощност 480 Вт, масата подлагахме на нагряване в течение на 15 мин до температура, превишаваща температурата на топене на восъка (60 – 63 С).


В процеса на нагряване част от сместа не успява да се стопи (рис. 2). Това е свързано с факта, че битовете микровълнови печки са снабдени с камери със стояща вълна за които е характерна неравномерност на нагряването. В топчетата от сместта – участъкът от стоящата вълна, в която колебанията имат неголяма амплитуда, - материалът се подлага на риск от локално подгряване, в същото време във възлите в които амплитудата на колебанията е минимална, той се получава недогрят. Въртящото се дъно – подложка в някаква степен компенсира неравномерността на нагряването, обаче в пълна степен да се избегне това е невъзможно. За това, че да се понижи риска от локални прегрявания на продукта и неговата кармелизация, въздействието на СВЧ – енергията на сместа се прекратява до нейното пълно разтопяване. По – нататъшното разтопяване на масата се извършва за сметка на топлоотдаването от по – нагретите участъци към по – малко нагретите.
При това работната камера служи като термостат и не позволява сместа твърде бързо да изстива. В резултат различията в плътността на меда (1,43) и восъка (0,9) нагрятата смес се разделя на фракции. След завършването на процеса посудата с разтопената маса се изважда от печката. След изстиване до температура 35 С, изстиналия восък лесно се отделя от меда и е пригоден за преработване в парна восъкотопилка.
По такъв начин, по експериментален път е определена методика за най – ефективната преработка на восъчните разпечатки в битова СВЧ – печка.
Предлаганият начин се характеризира с достъпност и простота при съхраняване на стоковите свойства на получените продукти.

ЛИТЕРАТУРА
1. Рут А.И. и др. Энциклопедия пчеловодства. Пер. с англ. Е.Северцевой и Т.Губиной.- М.: Художественная литература и МП «Брат», 1993.
2. Архенгельский Ю.С. СВЧ-электротермия.- Саратов:СГТУ, 1998.
3. Филиппов Р.Л. Применение СВЧ – энергии для вытопки воска из воскодержащего материала.// Электронная обработка материалов. – 1984. – N 4.

Източник: Сп.”Пчеловодство” 2011/8/Стр. 54-56.
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

със съкращения - главно на математическия апарат на материала.

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by