Дата на обновяване:24.08.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Тайните на биолокацията
Н.Якушин   учен-изследовател-пчелар, специалист по биолокация
Република Башкортостан


Мен често ме молят да споделя своя опит от работата си. Преди всичко се интересуват от въпросите на биолокацията. Например как да се определят чистите и геопатогенните зони на Земята? Как се извършва биолокацията? След многобройните молби на работници, които работят на пчелини и от самите пчелари се постарах да отговоря на този въпрос.

Биолокационната способност на хората, според мен се предава чрез гените. Тези, които най – пълно владеят тази способност, даже и малко, ги наричат екстрасенси. В зависимост от биолокационните способности различават девет групи хора, които с тренировка и упорита работа могат да развиват своите способности до съвършенство. Но абселютното болшинство не е способно за дадената дейност. Както показват моите изследвания, като оператор по биолокация може да работи „човек – електрон”, който има в тялото излишък от отрицателни (минусови) заряди. В „човека-протон”, точно обратното, при едни и същи условия в минусовата зона антените на биолокатора ще се кръстосват, тъй като той самият има положителен (плюсов) заряд.
В периода на изследване на местността, биолокаторщика работи без присъствието на странични хора, тъй като на резултатите могат да повлияят плюсовите заряди на съседа, а така също синтетичните дрехи, металните изделия, часовници, гривни, обеци. Особено следва да се обърне внимание на положението на големите пръсти на ръцете. Те по време на изследването трябва да се намират в строго паралелно положение, иначе резултатите могат да се окажат неточни. Освен това, на получените сведения може да влияе умората, затова след работа с продължителност около 10 минути, е необходима неголяма пауза. Следва да се стараем, разстоянието между антените на биолокатора да бъде 20 – 25 см.

Различават биолокатори П – образни, Г – образни, спиралообразни и т.н. Моят прибор е собствена конструкция се състои от две антени, биолокатор във форма на спирала, която е набита (начукана). Антените трябва да се изработват от меден или алуминиев проводник с дължина 150 – 200 мм и сечение 1-1,5 мм. Преминавайки през тях, плюсовите заряди на Земята се усилват многократно, благодарение на което операторът улавя тези или други нейни импулси.

Задължително е да се отбележи, че биолокацията далече не е безвредна за човека. При директен контакт със Земята в неговата кръв се извършват различни биохимични изменения. До изобретяването на безопасния биолокатор аз можех да се занимавам с изследване не повече от 10 мин. В своя биолокатор аз съм предвидил защитни приспособления: Мястото за хващане на антените съм го поставил в корпус от химикалка, а самият корпус в 12 – 15 слоя съм го завил с хартия за залепване на стъкла. За да се услили минусовия заряд на Земята, може да се използват сребърни или златни монети. Тях ги просвредляват по средата, поставят ги отгоре над набитата част и прекарват чрез тях антените.
Преди да се започне с изследването на местността, трябва да се убедим, че рамките на биолокатора работят. В този случай при придвижване на биолокаторщика напред или назад, наляво или надясно, антените трябва да се пресекат. Понякога те не работят. Това може да се случи, ако, например, силно се стиснат с пръсти антените. По – нататък може да се пристъпи към търсенето на чисти и геопатогенни зони. Но за да бъде по – лесно да се определят другите мрежи на Земята, отначало трябва да се намери чиста зона. В този случай антените заемат неутрално положение. За да се убедим, че това действително е чиста зона, е необходимо да се продължи движението право в една посока. Ако след 1-2,5 м антените се пресекат, то вие сте на верен път. Изследвания участък в дадения случай не е нещо друго, а чиста зона на Земята, при това тя се разполага по всички четири направления от пресичането.
Ширината на коридора на чистите зони съставлява от 0,5 до 85 см, затова при избора на места за поставяне на кошера трябва да се използват по – широки ленти от тези зони. Площите на тези зони в много зависят от размерите на енергетичните петна на Земята. Колкото те са по – малки, толкова по – тесни и ще бъдат и мрежите на Хартман (чистата зона), и обратно, колкото те са по – масивни, толкова по – широка ще бъде и чистата зона. Границите – това са енергетични петна (стълбове) на Земята и космическите мрежи, които се определят с пресичането на антените на биолокатора. Чистата зона (мрежата на Хартман) в Башкортостан не винаги съответства на стандартния размер – 2 х 2,5 м. Тук тя е много по – малко – до 1-1,2 м, но понякога и повече – 2 х 3,5 м. Някои учени обясняват това с наличието в недрата на нашата република на огромно количество нефт, газ, и други полезни изкопаеми.
Как да се определят енергетичните петна на Земята? За целта трябва да се намери чиста зона и да се върви право по нея до първото пресичане на антените на биолокатора. Тук на пресичането на четири зони (мрежи на Хартман) и са разположени енергетичните петна. За да се убедим в това, следва да се обърнем на 90 градуса от мястото на първото пресичане и отново да вървим по права линия. В чистата зона (срещу първото пресичане), антените
отново ще се пресекат – това е второто енергетично петно. По – нататък отново трябва да се обърнем на 90 градуса и да се върви до третото пресичане на антените и т.н.
Енергетичните петна на Земята имат форма на кръг или на правоъгълник, които се редуват през определено разстояние. Например, аз определих, че изменението на формата става през всеки 35 – 55 м, при това не единично, а групово. След енергетичните стълбове отново започва чиста зона.
След като сме намерили енергетичните петна, може да се пристъпи към търсенето на космическите мрежи. Те така също лежат близо до чистата зона (от дясно или от ляво от нея) и имат овална, яйцевидна форма. Между две мрежи на Хартман или между две мрежи от чисти зони лежат от 12 до 24 космически мрежи (моето последно изследване. – Авт.). Те се отделят една от друга с неголеми чисти ленти с размери от 1 до 3 см. Обаче тези мрежи могат да бъдат определени само от биолокаторщици, които притежават силна енергия.
Не по – малко важно е и търсенето на геопатогенни зони на Земята, най – малкото заради това, че живеенето на човек в такива места е недопустимо. Според резултатите от опитите на австрийския лекар О.Бергеман, даже 10 минутното пребиваване на човек в геопатогенна зона силно изменя физеолого – биохимическите показатели на кръвта. Що се касае пчелите, то на пчелина в такава зона повече от 54% от тях лошо се развиват: загиват майките, процъфтяват болестите, семействата не осигуряват себе си даже с хранителни запаси от мед.
Геопатогенните зони, както енергетичните петна и космическите мрежи, предизвикват пресичане на антените на биолокатора. Обаче тях често ги бъркат с патогенните излъчвания на Земята, предизвикани от всевъзможни минерали, и зариването в земята на различни отпадъци. Но за разлика от други мрежи, геопатогенните зони поразяват много по – големи площи. Освен това те дават силно, пулсиращо излъчване. Патогенните излъчвания за разлика от земните поразяват неголеми участъци с височина до 1,5 м. Заедно с това в геопатогенната зона могат да бъдат поразени и високите здания. Затова каквито и да са съмнения трябва да бъдат разсеяни от биолокаторщика. Той трябва да проведе допълнително изследване на участък на нивото на своята глава. Ако на такава височина антените работят, то това е патогенно излъчване и обратно. В други случаи при откриването на геопатогенни зони, антените веднага спират и задълго престават да работят. В пресечено положение те се намират до самото излизане на оператора от неблагополучната зона, след това отново преминават в работещо състояние. Това не е нещо друго, а една от точките от границите на геопатогенните зони. По – нататък по същия начин установяват и останалите точки. След тяхното съединяване може да се изчисли границата на геопатогенната зона. Тяхната площ достига до 900 кв. м (мои изследвания. – Авт), а по други данни продължителността на такива зони може да достига до 1 000 км и повече.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2010/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by