Дата на обновяване:13.07.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Какво е това остаряване на пчелната пита?
Таранов Г.Ф.

Питата от пчелното гнездо се състои от няколко десетки хиляди шестогранни килийки, които се използват от пчелите за събиране на хранителните запаси и за отглеждането на пилото.
Отначало килийките се състоят от чист восък, имат бял или светлоянтарен цвят и определен обем. С течение на времето питите се подлагат на значителни изменения. След всяка отгледана пчела в килийката остава тънка кожица (пашкулът на личинката), която плътно се разстила на стените и дъното на килийките, и освен това, в един от ъглите на килийката на нейното дънце остават камъче от екскрементите на личинката. Пчелите частично очистват килийката, обаче значителна част от пашкула и екскрементите остават в килийката, и светлите пити с течение на времето получават кафяв, а след това и черен цвят; при това се изменя теглото на питата, дебелината на стените на килийките, тяхната форма и обем. Пчелната пита, както казват пчеларите става стара.
Ние в института по пчеларство провеждахме изучаване на процеса на стареене на питата за това, за да получим научно обоснован отговор – кога именно питата става явно непригодна за използване и подлежи на обезателно изхвърляне от гнездото.
В резултат на тази работа ние проследяваме, как с възрастта на питата се изменя нейният външен вид, тегло, обемът на килийките, топлопроводимостта и т.н.
Външен вид на питата. За да се определят количеството на поколенията пчели, излезли от килийките, ние вземахме образци на пити с различна възраст и и ги потапяхме за няколко денонощия в бензин. След разтварянето на восъка оставяха пашкулите, количеството на които ние преброявахме под лупа, като отделяхме един пашкул от друг на дъното на килийката.
Като резултат беше съставена таблица, която позволява по външния вид на питата да се определят количеството на отгледаните в нея поколения.

 

N на образците Външен вид на питата Поколения пчели прибл.
1 Питата е светла или леко жълтеникава 0
2 Питата е светлокафява; дъната са прозрачни, леко
жълтеникави. В едно - две, но не повече от три ъгъла
на килийката се забелязват тъмни камъчета екскременти
1,6 (от 1 до 2)
3 Питата е кафява; дъната на килийките са жълти и
светлокафяви.Тъмните камъчета с екскременти се намират
и в шесте ъгъла; При разглеждане на светлина, на дъното
отчетливо се виждат три тъмни лентички.
 2,8 (от 2 до 3)
4 Питата е тъмнокафява; При разглеждане на светлина се
виждат дъна със сивокафяв и рядко с оранжев цвят;
границите на дъната на светлина се виждат не напълно,
а само средата на всяко от тях.
4,6 (от 4 до 5)
5 Цветът е същият; На светлина дъната я пропускат с тъмно
сивокавяв цвят; Виждат се не всички три лентички,
а само две и даже една.
7,6 (от 6 до 9)
6 Цветът е същият; В 50% от килийките на светлина дъната
съвсем не я пропускат; останалите килийки имат по една,
по - рядко два тъмно сивокафяви, леко просветващи
на светлина петна.
9,0 (от 8 до 10)
7 Питата е почти черна; на светлина се виждат само отделни слабо пропускащи я тъмно сивокафяви петна. 13,2 (от 12 до 14)
8,9 и 10 Питата е черна, светлина през килийките не се вижда. 20 и повечеИзменение на теглото на питата. Току що изградената пита в рамка на Дадан Блат (ДБ) тежи средно около 150 г (чисто тегло без рамката и телта). С течение на времето, отгледаните поколения пчели в питата се увеличават, увеличава се и теглото на питата. Увеличаването на теглото става неравномерно, например, теглото му се удвоява след отглеждането на 6 поколения, но три пъти се увеличава едва след отглеждането на 17 поколения пчели. Иначе казано, при отглеждане на първите поколения пчели, теглото на питата нараства бързо и колкото стават повече поколенията, толкова с по – малка величина нараства неговото тегло.

 

Количество
поколения пчели
отгледани в питата
Среден обем на една килийка в куб. см. Същото в проценти
0 0,282 100
5 0,269 95,4
10 0,255 90,4
15 0,249 88,3
20 0,248 87,9
25 0,247 87,6Това се обяснява с факта, че след излизането на първото поколение пчели, в килийката остава почти целия пашкул. При отглеждане в питата на десетото поколение, пчелите очистват примерно половината на пашкула от всяка килийка. В старите черни пити, пчелите почистват от килийката до 75% от пашкулите. Обаче напълно да отделят пашкулите от пчелните килийки не са в състояние. Затова и в старите пити, макар и значително по – бавно, но непрекъснато става нарастване на теглото на питата за сметка на увеличението на нейната невосъкова част.

 


Пашкулът и екскрементите на личинката, които остават в килийката на новата пита, тежат средно 13,8 мг. След отглеждането на 7 поколения пило, средното тегло на пашкула, който остава в килийката, вече съставлява само 3,9 мг, като по – нататък се намалява до 2,7 мг.

 


За да изгризат пашкулите от килийките в старите пити, пчелите изразходват много енергия. Така също голяма енергия на тях им се налага да влагат при отделянето от кошера на изгризаните части от пашкулите. Редовната смяна на старите пити със светли освобождава значително количество млади пчели от непроизводителна работа по почистването на килийките, и тези пчели получават възможност да изпълняват по – продуктивна работа в гнездото.

Изменение на дебелината на стените на килийките. В току що изградената пита, дебелината на стените на килийката съставлява средно 0,12 мм. След отглеждането на първите поколения пчели, дебелината на килийките се увеличава до 0,16 – 0,18 мм, в редки случаи до 0,20 – 0,22 мм. По – нататъшно увеличение на дебелината на на стените на килийките пчелите не допускат.
Съвсем по друг начин се изменя дебелината на дъната

 

След 
отглеждане на
Количество поколения Дебелина на дъната на килийките (в мм.)
  1 поколение 0,22
  5 поколения 0,4
  10 поколения 0,73
  15 поколения 1,08
  20 поколения 1,44
Много стара пита 2,45


Ако пчелите с течение на стареенето на питата, усилено изгризват пашкулите от стените на килийките, то в значително по – малка степен те гризат пашкулите на дъното. В старите пити пчелите напълно отделят пашкулите от стените, но почти изцяло ги оставят на дъното.
Екскрементите на личинките пчелите съвсем не почистват, и те в големи количества се натрупва на дъната на килийките. Макар, че екскрементите на личинките плътно се покриват от пашкулите на личинките, но наличието им в килийките, безусловно, влошава санитерното състояние на гнездото.

Изменение на обема на килийките. Величината на килийките влияе на размерите на раждащите се пчели. В Тулската опитна станция по пчеларство (Ф.А. Тюнин) са определили, че в питите, в които са отгледани от 2 до 6 поколения, са излезли пчели с тегло 0,1225 г.; в старите пити, в които са отгледани от 28 до 38 поколения, раждащите се пчели са тежали 0,1127 г. След това са проведени много експерименти, доказващи, че в малките по обем пчелни килийки се отглеждат по – малки пчели.
Изменението на обема на килийките във връзка с количеството отгледани в питата поколения пчели е показано в таблицата

 

Количество поколения пчели отгледани в питата Среден обем на една килийка в куб. см. Същото в проценти
0 0,282 100
5 0,269 95,4
10 0,255 90,4
15 0,249 88,3
20 0,248 87,9
25 0,247 87,6Току що построените пити имат обем средно 0,282 куб. см. След отглеждането на първите поколения на пчели, обемът на килийките рязко намалява. След отглеждането на 10 – 12 поколения, когато обемът на килийката се доближава приблизително до 0,25 куб. см., пчелите вече не допускат значително намаляване на килийката. Това се постига с още по – старателно почистване на стените на килийките и тяхното удължаване (дълбочината се увеличава с надстройване на килийките отгоре).
Следователно, най – целесъобразен срок за експлоатацията на питата в гнездото е до отглеждането в нея на 10 – 12 поколения пчели. Ако се смята, че средно за сезон в питата, разположена в средата на гнездото, се отглеждат 5 – 6 поколения пчели, то след 2 години тази пита трябва да се замени с нова.

Изменение на диаметъра на килийките. В току що построените пити, а така също в тези пити, в които са отглеждани 1-2 поколения пчели, диаметърът на килийките (разстоянието между двете паралелни стени) съставлява средно 5,38 – 5,42 мм.
Във връзка с отглеждането на пилото, диаметърът на килийките се изменя по следния начин:

 

  Диаметър на килийките (в мм)
В питата пило не е отглеждано 5,42
Отгледани са от 1 до 2 поколения 5,38
В питата са отгледани от 2 до 5 поколения 5,26
В питата са отгледани от 6 до 10 поколения 5,24
В питата са отгледани от 12 до 20 поколения 5,21Оттук се вижда, че след отглеждането на първите поколения пчели, диаметърът на килийките се намалява значително, а по – нататък намаляването на диаметъра се забавя, тъй като пчелите все повече изгризват пашкулите от стените на килийките.
От тези данни може да се направи извода, че най – малкия диаметър на килийките в изкуствената вощина трябва да бъде около 5,3 мм. Ако килийката има диаметър, поне по – малко от 5,3 мм, то пчелите след построяването на питата веднага ще получат минимално допустимия размер на килийките и в тях няма да има място за кожиците на пашкулите.
Как пчелите се ориентират за размерите на килийките при тяхното почистване?
При търсенето на отговора на този въпрос ние измерихме дебелината на гърдите на пчелата в най – широката нейна част. В 30 измерени стари пчели, средният диаметър се оказа равен на 5,27 мм, в 30 млади пчели – 5,3 мм (с колебания от 5,20 до 5,50). Напълно е вероятно, че докато пчелите свободно влизат в килийката, те не гризат нейните стени; когато пчелата със своите косъмчета плътно се допира до стените на килийката и усеща в нея някаква теснота, тя започва да разширява килийката, като изгризва пашкула от нейните стени.

Изменение на топлопроводимостта на питите. Пашкулите, които остават в питите значително подобряват питата в топлинно отношение. Проведените от нас измервания на топлопроводимостта на питите дават следните резултати:
 

Изпитвани пити Количество отгледани поколения пчели Загуби на топлина
през една пита Дадан - Блат големи (калории в минута)
Коефициент на топлопроводимост същото

в %

Светли 0 0,247 5,61 100
Кафяви 2 0,173 3,44 61,3
Тъмни, преминава
светлина
6 0,13 2,16 38,5
Черни, преминава
светлина - слабо
13 0,101 1,31 23,3
Кафяви пити
с мед
  0,147 2,37 42,2
Кафяви пити
с перга
  0,106 1,4 24,9


Току що изградените пити се отличават с много висока топлопроводимост. (Коефициентът на топлопроводимост се нарича количеството топлина, което преминава през 1 кв. м. на дадената стена за 1 час, при разлики в температурите от 1 градус. Приведените цифри са изчислени от В.А. Темнов по получените от нас данни) Обаче след отглеждането на първите поколения от пчели, топлинните свойства на питата рязко се подобряват. След отглеждането на две поколения, топлопроводимостта на питата се намалява с 30%, след 6 поколения – вече с 50%. По – нататъшното намаляване на топлопроводимостта става вече значително по – бавно, което съответства на по – старателното почистване на питата от пашкулите на личинките.
Интересно е да се отбележи много малката топлопроводимост на питите с перга. Както е известно, пчелите винаги запълват с перга питите, разположени от страни на пилото (при студено разположение) и отпред пред входа (при топло разположение). Такова разместване на пергата има значение за по – доброто съхранение на топлината в гнездото.
Получените данни служат за основа за следните практически изводи:
1) за зимата в гнездото е необходимо да се оставят само такива рамки с пити, в които са се отглеждали не по – малко от 4 поколения пчели;
2) през пролетта, докато има още сравнително студено време, за разширение на гнездото по – добре е да се използват пити в които вече са отглеждани пчели;
3) да се сменят питите в гнездата в кошерите е необходимо в първата половина на лятото за това, че към зимата в тях да могат да бъдат отгледани 3 – 4 поколения пчели.

Количество на восъка в питите. Процентното съдържание на восъка в питата се намалява във връзка с отглеждането на поколения пчели в нея по следния начин:
(Изследваниятра са провеждани в лабораторията по технология на восъка на Института по пчеларство под ръководството на В.А. Темнов.

 

Светла пита 100% восък
След отглеждане на 1 поколение 86%
След отглеждане на 5 поколения 60%
След отглеждане на 10 поколения 49%
След отглеждане на 15 поколения 46%
След отглеждане на 20 поколения 45%От тези цифри се вижда, че след отглеждането на първите поколения от пчели, процентът на восъка рязко се намалява (с увеличаването на теглото на питата).

В старите пити процента на количеството на восъка достига 45 – 46% и по – ниско от това вече не се намалява (рис. 3). Следователно, намаляването на процента на количеството на восъка става не пропорционално на количеството на отгледаното количество пчели, както се е смятоло до сега. Освен това, от приведените данни се вижда, че даже най – старите пити съдържат не по – малко 45% восък.
 Резултатите от проведеното изследване позволява да се направят следните практически изводи:
1. След 2 сезона на питите в гнездото (след отглеждането на 10 – 12 поколения пчели), те трябва да се отделят от кошерите и да се заменят с току що изградени.
2. Замяната на старите пити трябва да се прави в първата половина на лятото, заради това, че до есента в тях вече да бъдат отгледани не по – малко от 4 поколения пчели.
3. Восъчни листове с диаметър на килийките по – малък от 5,3 мм не трябва да се използват на пчелините.

Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен
Източник: www.tit.ru и сп. „Пчеловодство”

 

 


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by