Дата на обновяване:29.06.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  


 

 

Цялата възможна истина за рояването на пчелните семейства
Ю.Варварин (имам мнение)

Какви обстоятелства, какви причини предизвикват рояването – проблемно явление в живота на пчелното семейство?
Те са три и са известни – противоестествени явления както за пчеларите, така и за самите пчели. Това са: *теснота, създавана в стандартните кошери с малък обем. Последствията – принудително събиране на купчинки на пчелите извън жилището, под прилетната дъска и даже под дъното на кошера; *задухът, жегата, застоялият въздух в гнездото и в цялото жилище, което довежда до бързо „разваляне” на въздуха в пчелното гнездо и в целия обем на кошера, а това, в свой ред, предизвиква стремеж на пчелите към тяхното излизане зад пределите на жилището; *неправилната „вентилация” по – точно отсъствие на природна такава, каквато има в хралупата, замяна на „отработения” въздух с чист, наситен с кислород, нещо, което нерядко довежда до гибел на пчелното семейство от запарване.
Но това още не е всичко. Аз така обяснявам появяването на „роевото настроение” в пчелното съобщество - в семейството. През ранна пролет или малко по – късно, зависи от силата от излязлото от зимуването семейство, „събуждайки” се пчелите се оглеждат около себе си и виждат цялата безперспективност на своята по – нататъшна съдба: тясното жилище предизвиква не само кислороден глад и стремеж да избягат някъде, отсъствие на свободни килийки както за снасяне на яйца от майката и отглеждане на нови поколения пчели, така и за складиране на резервни запаси от храна, в това число за лошо време, което е неподходящо за летеж, поддържат този стремеж. А за създаването на запаси от мед, пчелите трябва да имат свободни килийки не само за снасяне на яйца от майката, но и за преработката на нектара в мед, а питите трябва да бъдат в три пъти повече от колкото за складиране на нектар.
Изводът е такъв: фактически роевото настроение в пчелното семейство се проявява още с първите минути от „пробуждането” на пчелите след зимуването, а не много по – късно – като, че ли с обяснението за инстинкта за рояване. Рояването се предизвиква от необходимостта за освобождаване на част от жилището от излишъци от пчелите в него за разполагане на увеличилите се пчели – работници, тъй като запечатаното пило в гнездото е много.
Рояването – това е защитна реакция на семейството и тя се проявява в инстинкта за самосъхраняване, а не на прословутото размножаване в природата.
Може да се предположи, че определението: рояването – „това е естествено размножаване на пчелите” – се е появило много отдавна, до раждането на пчеларската наука в XIX в. в докошерния период. Значително по – късно във втората половина на XX в, се е появило определение: рояването – „това е физиологична потребност на пчелите от размножаване” Обаче, нито това, нито другото не съответства на истината.
Може ли да се смята рояването за „инстинкт за размножаване”? Действително ли това е важен стремеж в живота на пчелите? И това, че съществуват немалко приеми и технологии за борба с това неприятно в пчеларството и в живота на пчелите явление, това вредно както за пчеларите, така и за самите пчели събитие.
Немаловажно обстоятелство при възникване на роевото състояние в семейството се явява отсъствието в обкръжаващата природа на жилище за новопоявилото се пчелно семейство, за което докладват неговите пчели – разузнавачи. А това означава, че излитащият рой от семейството се отправя „на никъде”, а конкретно към своята гибел. Шумът, който се произвежда от излизащите от „старото жилище” роеви пчели, не може да се нарече „химн” на раждането на новото семейство. Това е плач и викове на обречените, прощаващи се с живота си пчели, а не радващите се на раждането на ново семейство. Описанието на рояването на пчелното семейство със сладкодумия в литературата по пчеларство е невярно, затова защото не съответства на истината: със своето поведение пчелите на роя привличат вниманието сестрите, сега вече от бившето свое семейство и от съседните кошери. Нерядко към обречените се присъединяват и други роеви пчели, разбирайки, че и тях ги заплашва подобна участ, а увеличената маса на роя – това е шанс да оживее в борбата за съществуване, но от позициите на изгои. (Изгои – термин означаващ отпаднал от своята социална среда, лишен от някакви права, които имат себеподобните му, преследван или игнориран като чужд – допълнение при превода). Така се раждат така наречените натрупани роеве които са способни със своята гигантска маса да закриват „половината небе”.
Пчелите в семействата се стараят да се противопоставят на рояването – това е тяхна защитна реакция в работата за гарантирано запазване на своя семеен род, който за тях е много по – важен, отколкото пчелния род въобще.
Животът на роя е протичал и протича в течение на много милиони години под знака на постоянната борба за оцеляване, в това число и между подобните на себе си, то ест в борбата между видовете.
Възниква естествения логически въпрос: защо всяко отделно взето семейство „да си ражда конкуренти. Рояването на пчелите е ненужно, повече от това, то е вредно за тях и е смъртно опасно!
По такъв начин, общият извод е такъв: фактически пчелите се стараят да избегнат роенето, тъй като то възпрепятства изпълнението през пролетта главното изискване на инстинкта за оживяване – бързото увеличение на броя на масата пчели, гарантът за съхранение, повтарям, на семейния род. Даденият инстинкт се е появил в генната памет на пчелите – когато „дърветата са били големи!” Когато височината им е била не по – малка от 120 м, а диаметърът на ствола – до 15 човешки захвата. Какви са били хралупите в стволовете на тези дървета?
В заключение може да се повтори понятната истина, да се каже твърдото убеждение в това, че всички беди в живота на медоносните пчели и в пчеларството идват от неправилното пчелно жилище – кошера…

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2009/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by