Дата на обновяване:29.06.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Простой тестер емкости Li-ion аккумуляторов (Тестер за капацитет на  Li-ion акумулатори с Arduino)

Данный тестер очень прост и для его изготовления вам понадобится всего один резистор (ну и конечно же плата Arduino). Принцип работы также прост: через аналоговый вход, измеряется падение напряжения на нагрузочном резисторе.
Согласно закону Ома I=U/R. Каждую секунду, полученное значение делится на 3600 и суммируется для получения емкости аккумулятора в Ампер/часах.


Я использовал два параллельно соединенных резистора, т.о. сопротивление получилось 6.9 Ом. Необходимо обратить внимание на достаточную мощность резисторов, если вы не хотите, чтобы у вас пошел дымок от резисторов.
В моем случае расчет мощности резистора будет такой: т.к. напряжение аккумулятора составляет 3.7В, а сопротивление резистора 6.9 Ом, то ток будет 3.7/6.9=0.54А. Следовательно мощность: 3.7*0.54=1.998 Ватт
Разряд аккумулятора в данном устройстве - полностью ручной процесс, поэтому следите, чтобы аккумулятор не перегревался.
Информация о данных аккумулятора передается через последовательный порт (вирт. порт Arduino) и выглядит примерно так:

Напряжение у Li-ion аккумуляторов снижается приблизительно до 2 Вольт, после чего срабатывает внутренняя схема защиты от их полного разряда.


После того, как напряжение упало до 0, можно отсоединять аккумулятор от тестера.
Во время процесса измерения, не отсоединяйте Arduino от порта компьютера, иначе контроллер Arduino сбросится.
В принципе, данный метод измерения подойдет и для NiMh аккумуляторов, однако данный тип не имеет встроенной защиты от глубокого разряда, поэтому при напряжении менее 1В, необходимо остановить процесс тестирования.


Программа очень проста и понятна, единственное - 1 секундная выдержка задаётся при помощи функции аппаратного таймера ISR(TIMER1_OVF_vect).
При помощи данного тестера я протестировал несколько аккумуляторов:
Nokia BL-4C 860 мАч: измеренная емкость составила 680 мАч, напряжение откл. 2.25В
Nokia BL-5J 1320 мАч: измеренная емкость составила 1100 мАч, напряжение откл. 2.23В
Panasonic DMW-BCG10E 895 мАч: измеренная емкость составила 880 мАч, напряжение откл. 2.02В
TrustFire 18650 Lithium Battery 2500 мАч с Dealextreme: измеренная емкость составила 2030 mAh, напряжение откл. 1.10В


Скачать скетч PDE


Оригинал статьи на английском языке (перевод Колтыков А.В. для сайта cxem.net)


Very simple Arduino Lithium-ion battery capacity tester/discharge monitor
This is a very simple capacity tester. It consists of single resistor that discharges battery. Arduino measures the voltage drop across resistor. According to Ohm’s Law current = voltage/resistance. Every second value of current is divided by 3600 and summed up to get the capacity expressed in Ah (Amp per hour).
I have used two parallel connected resistors that total resistance is 6.9 ohm. Make sure that they have proper power rating, if You don’t want them to convert to smoke. If voltage across 6.9 ohm resistor is 3.7 V, then current – 0.54 A, power ~ 2W.
Discharging of battery is manual process so please keep eye on it to make sure that battery is not overheating.
After start of discharging information about progress is transmitted via serial port and look like this.

Li-ion battery voltage will drop constantly to about ~ 2V. Li-ion batteries have integrated circuit to protect a cell that cuts off circuit to prevent from over discharging.

After voltage drop to 0, please disconnect battery, measurement is over.
During process of measurement please do not disconnect terminal from serial port, because Arduino could reset.
This method also can be used to measure a capacity of NiMh batteries, but these type of batteries doesn’t have IC, so user must manually stop measurement when voltage of one cell drops to 1.0 V or else batteries can be ruined.
A reference voltage of ADC of Arduino is 5V, so make sure that batteries voltage is bellow that value, or use voltage divider.
Program code bellow:

Code here is formatted by using Arduino Code Syntax Highlighting Plugin.
1 second cycle is powered by hardware timer.
I had tested several used Li-ion batteries:
 Nokia BL-4C 860 mAh: tested capacity 680 mAh, cut off voltage 2.25 V
 Nokia BL-5J 1320 mAh: tested capacity 1100 mAh, cut off voltage 2.23 V
 Panasonic DMW-BCG10E 895 mAh : tested capacity 880 mAh, cut off voltage 2.02 V
 Unknown battery from chinese mp4 player: tested capacity 200 mAh, cut off voltage 2.54 V
 TrustFire 18650 Lithium Battery 2500mAh from Dealextreme: tested capacity 2030 mAh, cut off voltage 1.10 V
 Unknown battery from chinese keychain spy camera 8080 #8, acording to the manual 280 mAh: tested capacity 180 mAh, cut off voltage 2.53 V.
This entry was posted in Arduino and tagged battery, capacity, Lithium-ion, tester by Darius. Bookmark the permalink.

 

 


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by