Дата на обновяване:22.06.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  


 

Arduino UNO урок 9 - Нагрузка (Управление с помощта на Arduino UNO на мощен товар /двигател за 12V/ посредством транзистор MOSFET 95N2LH5 N-Channel - урок 9)


В нашем предыдущем уроке мы рассмотрели работу с фоторезистором для управления LED. Однако, зачастую нужно управлять более мощной нагрузкой, такой как лампа накаливания, электродвигатель и т.п. Выходы контроллер Arduino не могут обеспечить питание столь мощной нагрузки и большого напряжения. К примеру в робототехнике, часто используются двигателя на 12В, 24В, 36В и т.п.
Одним из способов управления мощной нагрузкой, является использование MOSFET-транзисторов. Их бывает великое множество, но мы рассмотрим MOSFET фирмы ST microelectronics: 95N2LH5 N-Channel Power MOSFET.
Данный транзистор способен выдерживать продолжительный ток до 80А (естественно с теплоотводом) и открывается при напряжении затвора 1В. Поэтому, мы можем напрямую подсоединить данный транзистор к ногам Arduino. Когда транзистор полностью открыт, сопротивление Исток-Сток всего 0.0049 Ом. Поэтому, если к нему подключить электрический мотор 12В, 10А на транзисторе падение напряжения будет всего лишь 0.049В, а рассеиваемая мощность 0.49 Ватт.
На схеме ниже показано подключение электрического моторчика к Arduino через MOSFET.

Если использовать ШИМ-выход контроллера, мы можем управлять мощностью (а значит и скоростью вращения) мотора.
Вернитесь к 5 уроку, где мы использовали Fade-эффект для светодиода, но вместо светодиода подключите MOSFET и автомобильную лампу на 12 Вольт. Питание лампы должно осуществляться от отдельной 12В батареи или БП.
Оригинал статьи на английском языке (перевод Колтыков А.В. для сайта cxem.net)


Arduino UNO Tutorial 9 - Power

 
Ok, we've played around with dimming led's in a previous Arduino UNO tutorial, but the same code can be used to control more powerful components like high power led's and electric motors. The arduino can't provide enough power for these items though and quite often they also run at much higher voltages. Powerful motors often used in robotics may be run at 12, 24 or even 36 volts.
There is an easy way to provide the power switching that these items need and that is via the MOSFET transistor. These come in different types and power capabilities, but we will look at one particular MOSFET for this tutorial. The ST microelectronics 95N2LH5 N-Channel Power MOSFET
This MOSFET is capable of handling a continuous current of 80 Amps (with heatsink of course) and can be easily switched on with only 1V applied to its gate. We can thus switch this MOSFET fully on by connecting on of the Arduino digital output pins directly to the MOSFET gate pin. When switched on fully the MOSFET has a Source to Drain resistance of only 0.0049 ohm. Therefore, if the MOSFET were powering an electric motor at 12V taking 10 Amps the mosfet would only drop 0.049 volts and be using 0.49 watts of power.
The diagram below shows how we would connect the MOSFET to the motor and to the Arduino
Important Note: Do not try to run high power motors through the connections on a breadboard. They cannot handle the power and you will burn out the tracks underneath.
By using the pulse width modulation (PWM) outputs from the Arduino we can control the power (and thus the speed) of the electric motor.
Try it out using the sketch from Arduino Tutorial 5 and a 12V car bulb and 12V battery. The 0V line will also need to be connected to one of the 0V connections on the Arduino, but the +12V only goes to the bulb.


http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-tutorial9-power

cxem.net

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by