Дата на обновяване:26.12.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене
 

 

ЛЕГЕНДИ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ЗА ЖИВОТА НА ПЧЕЛИТЕ В ХРАЛУПА

В.Д. Крутоголов  сп. "Пчеловодство" 2002/кн.1

В последните години в сп. „Пчеловодство”, достатъчно често се печатат материали, които са посветени на живота на пчелите в хралупата, което е свързано главно с умирането на пчелни семейства по време на зимуването и. Обаче, авторите за подтвърждение на своите заключения не привеждат нито рисунки, нито фотографии, на които да се вижда как пчелите в хралупите да разполагат гнездото си и как живеят в него.
Аз успчх да видя 18 пчелни семейства, които се заселиха в хралупи. Затова, аз си имам своя гледна точка на това, как пчелите строят гнездото си в тях и как живеят вътре в тях. Дърветата в които те се заселваха, бяха живи и най – различни като видове. Обаче предпочитанието си пчелите отдаваха на дъбовете и липите. В два случая във Воронежска област, семействата се заселваха в широки, куполообразни хралупи с входни отвори близо до земяра. Те разместваха своите гнезда отгоре, а още по – точно в центъра на купола. В три случая в Нижегородската област в хралупа по – рано са живяли стършели, здравите пити на които пчелите не бяха изкарали навън.
Като анализирам разместването на гнездата в хралупите (куполообразните хралупи смятам за рядко изключение), трябва да се каже, че под и над тях остават „въздушни възглавници”. От страни на гнездата и дървената част на хралупата има празнио мястро само, ако позволява геометрията и размера на хралупата. Видяното дава право да се твърди, че формата на хралупата и мястото на разположението на входното отверстие, определят вариантите на изграждането на питите в гнездото съответно със „студено” или „топло” разположение.

На рис. А,Б,В,Г и Д виждаме, че над и под гнездото има празно място. От горе в случаите А и Д бяха не по – дълбоки от 0,7 м, а в случаите Б,В и Г – повече от 1 м. Празното място не се предназначава за строителство на пити, тъй като или то имаше малък диаметър (рис. Б, В, Д) или във вид на пролука (процеп) (рис. А, Г). Под гнездото, въздушната възглавница във всички случаи не е по – дълбока от 0,5 м. В някои хралупи до заселването на пчелите аз затварях с подвижни парчета големите входни отверстия и продупчвах по 5 вентилационни такива с диаметър 12 мм (рис. В и Д). Забелязах, че пчелите запрополисоват хралупата само там, където е разположено гнездото (височината на което във всички разгледани случаи не превишаваше 0,5 –

– 0,6 м). В други места, те само го почистват от частици гнила дървесина, които могат да се изсипят.
Макар, че хралупата принуждава пчелите да строят вертикално гнездо, на мен ми се случи веднъж да видя пчелно семейство, в което питите се разполагаха, като в лежак (рис. Г).
На рисунките се вижда, че средното разположение на входното отверстие не се явява задължително изискване на пчелите към хралупата, нещо на която насточвя А.Д. несторов в сп. „Пчеловодство” N3, 2000г. Няма в хралупите и херметично направена за зимата главна част, за което пише Б.В. Крюков в сп.”Пчеловодство” N2, 1995г, като използва сведения на Соколов Ф.А, и нещо, което правят и препоръчват да се прави, накои пчелари при отглеждане на пчели в кошери с херметично затворен таван (сп. „Пчеловодство” N6, 1996г; N6 1998 г.). Не намерих такъв случай в който медовата част на гхездото да се измерва с дължина няколко метра, нещо с което А.Д. трифонов в сп. „Пчеловодство” N8, 2000г, основава изчисленията си за разхода на мед на пчелите през зимата в хралупата. Обемът и дължината на хралупата са неизменяеми и, ако семейството е живяло в хралупата няколко години в нейното гнездо, то по същия начин както и в кошерите има и съвършенно тъмни пити, от които много пъти се е люпило пило, както пчелно, така и търтееево, има и пити със втвърдила се – непригодна перга, макар, че А.Д. Трифонов в сп. „Пчеловодство”, N4, 2000г., се опитва да отрича този очевиден факт и на това строи и предлага своя технология за отглеждане на пчели в многокорпусни кошери на намалени по размери рамки.
Правилно подчертава В.Г. Жаров в сп. „Пчеловодство” N1, 1998г.,че хралупата не се явява такова идеално място за жилище за пчелите, като поставя под съмнение твърденията за наличието на 4 метрови пчелни пити и запаси от мед по 15 – 20 пуда. Най – голямото количество, което аз съм вземал от пчелите в хралупа в роево състояние през лятото, беше един път и съставляваше около 20 кг, а друг път ми се случи около 15 кг.
На рис. Б и В се виждат хралупи, в които се осъществява постоянна вентилация през входното отверстие и отворите образувани в места с паднали съкове, разположени по – нагоре от гнездото. Скоростта на въздуха, пчелите я регулират като строят в тях заградителни пити с малки размери.
От разсъжденията на А.Д. Несторов следва, че вентилацията на гнездото се осъществява само през входния отвор. Той съвършенно не отчита, че след като живее в дървесна тъкан, благодаренеие на обменните процеси идеално се поглъща влажния въздух, който се отделя от пчелите, и гнездото се съхранява сухо и през лятото и през зимата, нещо за което е писал още в XIX в. Н.М. Витвицкий. В казаното се състои преимуществото от зимуването на пчелното семейство в живо дърво пред зимуването в кошер, който се нуждае от активна вентилация, което подробно е проанализирано от А.Д. Трифонов в сп. „Пчеловодство” N6, 1991 г. на това насояваха и А.И.Покорский-Жоравко и А.М.Бутлеров (И.А.Шабаршов, „История руского пчеловодства”, 1996).
Като заключение ми се иска да предложа на авторите да изпращат в редакцията на сп. „Пчеловодство” рисунки или фотографии на хралупи с подробно описание на собственото разбиране за живота на пчелите за всеки конкретен случай. Възможно е такава информация да спре публикациите на материали с теоретични варианти за описания на живота на пчелите в хралупите и да спрат предложенията за доработка на кошерите така, че в тях пчелите през лятото да живеят като в хралупи, а да зимуват в отопляеми помещения с регулируема температура. Получава се странна ситуация – горите и вековните дървета в европейската част на Русия стават все по – малко или въобще ги няма, а публикациите за живота на кошерите в хралупите стават все повече и повече.
 

Превод от сп. „Пчеловодство” 2002/кн.1  Иван Парашкевов

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by