Дата на обновяване:08.06.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  


Рояването на пчелите (различна гледна точка)
И.С.Лонин

Пчеларската наука е внедрявала в подсъзнанието на пчеларя (а и не само в средата на пчеларите) определени стереотипи на мислене, които са ни задължавали да мислим и да действаме по един или друг начин. Например във всички книги по пчеларство се твърди, че семейството от медоносни пчели представлява съобщество от пчели – а рояването е начин за неговото размножаване, че в средно руските пчели съвършено отсъства склонност към самосмяна (тиха смяна на майката).
В дадената статия ще се опитам да дам оценка на някои съществуващи теории на рояването и да дам своето мнение по този въпрос.
В рояването има още не малко неразгадано. Едни специалисти в тази област на пчеларството смятат, че да се занимаваш с този въпрос по принцип е безполезно – това е инстинкт за размножаване. Други се придържат към мнението, че рояването не се явява решаващо в оживяването, пчелните семейства могат да живеят и без него. Съществува мнение, че то възниква, когато млади пчели се натрупват в кошера толкова много, че техните феромони надвишават сдържащото влияние на феромона на майката, в резултат на което пчелите започват да строят маточници и да отглеждат майки. Същността на рояването са се опитали да разкрият много учени – пчелари: Ф.Ф.Гершгунг, Дж.С.Демут, Л.Е.Снелгроув, Дж.К.Батлер, М.Уинстон, Дж.А.Хогг, Ю.Н.Куликов, М.С.Майков, Я.О.Серебнер и др. Смятам, че правилното теоретическо обоснование на понятието „рояване на пчелите” открива широк път на практическото пчеларство.
Да разгледаме по – подробно общеприетата на Запад теория на К.Батлер (1954). Тя е основана изключително на изучаването на феромоните, които се отделят от организма на майката, и тяхното влияние на комуникативната и координационна дейност на пчелното семейство.
Според Батлер, „механизмът на възникването на рояването се обяснява по следния начин: залагането на маточници след загубата на майката или в период, който предшества рояването, се извършва поради недостига на маточно вещество отделяно от мандибулярните жлези на майката и разпределяно между масата работни пчели”. Съгласно тази теория при наличие на необходимото количество отделяно от майката маточно вещество, рояване в семейството няма да има, тъй като маточното вещество забавя развитието на ячйчниците на работните пчели и не склонява последните към строеж на маточници. В експериментални условия е установено, че отсъствието или недостатъкът на маточно вещество задължава работните пчели да изграждат маточници и да отглеждат майки, че обработката на пчелите с този феромон прекъсва рояването.
Упоменатата теория, независимо от струващите ни се обосновани изводи, никак не обяснява причината за прехода на пчелните семейства в роево състояние и неговото изчезване в отделни семейства при появяването на добър медосбор. На мен ми се струва, че тази теория само фиксира механизма на преустройване на взаимоотношенията на пчелите и майката на един от последните етапи при подготовката за рояване, а първопричините, пускащи механизма, в теорията на Батлер попаднаха в разряда на следствието. От тук е и нестиковането между теорията и практиката.
Съгласно положенията на науката за процесите, които протичат в организма на животното, жизнената дейност на цялостния организъм (а пчелното семейство – това е цялостен биологичен организъм) трябва да се изучава във взаимодействието му с обкръжаващата среда в различните условия на съществуване. Изолираното изучаване на функциите на органите, а също така и отделните функции независимо от общото протичане на физиологическите процеси в организма на пчелното семейство, без отчитането на сложните регулаторни механизми, дава само частична представа. Осмелявам се да твърдя, че в това се заключава и причината на това, че нито една от съществуващите теории на рояването, в това число и теорията на К.Батлер и обединената теория на Дж.А.Хогг и други западни теории, не обясняват напълно механизма на рояването на пчелното семейство.
По – нататък се спирам на механизма на възникване на роевото състояние в пчелното семейство, описано от В.В.Малков в книгата „Естествено размножаване на пчелните семейства”. Той съобщава, че рояването възниква тогава, когато в семейството се натрупва голямо количество млади пчели, които в гнездото не могат да си намерят работа, която да е свойствена на възрастта и… В този случай започва да преобладава инстинктът за размножаване и пчелите започват да се рояват… Именно излишъкът на млади пчели… се явява основна причина за рояването”. Аналогично се трактува това явление и в книгата на В.И.Лебедев и Н.Г.Билаш „Биология на медоносната пчела”. „Тъй като в гнездото има ограничено количество пило в пчелното семейство… младите пчели се оказват ненатоварени с работа по отглеждане на пилото и затова нямат възможност да реализират секрета на своите хипофарингиални жлези, предназначен за хранене на млади личинки. В резултат в семейството се натрупва излишък от хранителни вещества, което в свой ред създава условия, които предизвикват залагането на роеви маточници и рояване”.
Позволявам си да не се съглася с горе приведените твърдения и да изкажа свои разсъждения. На практика излишъкът от млади пчели се явява не причина за рояването, а следствие от една или няколко първопричини за възникване на роевото състояние. Всички явления в пчелното семейство са взаимно обусловлени, и първопричината за натрупването в него на не заети с работа особи може да бъде: отсъствие в кошера на килийки за складиране на нектар от работните пчели, отсъствие в нужното за майката място в кошера за снасяне на яйца, отсъствие на медосбор и т.н. Както виждаме Ч.Дарвин се е оказал прав. Въпросът за размножаването на пчелните семейства ще стане решаващ в пчеларската наука.
Пчеларската наука, както аз си представям търси главната причина за рояването явно не там. Смятам така също за неверен и самия подход към създаването на теорията за рояването. Поддържам мнението, че без разкриването на цялата негова същност и първопричина, не е възможно да се справим с тази стихия.
Преди всичко трябва да се изясни, какво представлява рояването на пчелното семейство: начин за размножаване на пчелни семейства или принудително слитане на част от пчелното семейство, причастно към подготовката за размножаване, подбудено от инстинкта за оживяване? В литературата по пчеларство еднозначно се твърди, че това е начин за размножаване на пчелните семейства, в основата на който е „функционалната потребност на пчелите от размножаване”.
Аз разглеждам рояването като предизвикано от инстинкта за оживаване, принудително слитане на част от пчелите на семейството с оплодена или неоплодена майка с цел смяна на мястото на обитаване и последващо размножение и наричам вегетативно деление, но в никакъв случай размножаване. С други думи, рояването е свързано с размножаването, но не се явява негова причина. Физиологическата необходимост от размножаване в света на животните се нагласява, като правило, към благоприятни условия за износване и отглеждане на потомство, а това и точно не се наблюдава при рояването. Освен това, всяко размножаване в животинския свят трябва да се предшества от осеменяване, а рояването не се предшества от такова. (Роевите майки, образуващи нови семейства, се оплождат някакво време след роенето).
Както е известно, действието на инстинкта за размножения в животинския свят не е възможно да се спре, то носи необратим характер. Пчелните семейства, които са започнали подготовка за рояване и са заложили маточници, при появяване през това време в природата на обилен медосбор, често унищожават тези маточници, т.е. „размножаването” го прекъсват. Казаното нагледно се потвърждава от съобщението на В.Н.Корж в книгата „Рояване на пчелите” (2005): „Наблюденията, които са провеждани в течение на 4 години над 81 пчелни семейства (Allen, 1965), показаха, че 50% от тях въобще не са използвали изграждани маточници за отглеждане на майки, а в 19% от семействата, майките са били отгледани до състояние на готовност за излизане от маточници, при това в 16% е станала тиха смяна на старите майки и само 3% от майките са взели участие в рояването”. От горе казаното следва, че стъпването на семейството в роево състояние има обратим характер и че пчелните семейства, преминали в роево състояние, при настъпването на благоприятни условия предпочитат рояването пред самосмяната на майката.
Рояването – това е биологичен механизъм на адаптация на пчелното семейство към постоянно изменящите се условия на средата. Той се ръководи от инстинкт за оживяване. То се извършва поради неудовлетворителни условия за живот както в гнездото, така и извън него.
Стимули за преминаване на пчелното семейство в роево състояние се явяват: * съкращаване на снасянето на яйца от майката поради недостатъчното количество килийки в необходимото място, недостатъчно хранене на майката от пчелите във връзка с отсъствието на медосбор, климатични условия; * недостатъчно количество килийки за складиране на нектар в медовите корпуси; * често намесване на пчеларя в живота на пчелното семейство, използването на прашецоуловители за събирането на пчелен прашец; * високата наследствена чувствителност на семейството към неблагоприятните външни въздейстявия и условия на живот в гнездото.
Смятам, че рояването не се явява физиологическа потребност на пчелите и се поддава на управление от пчеларя.
По – подробно за рояването и размножаването на пчелните семейства, четете в книгата „Пчеларство със самосмяна на майката”.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2009/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by