Дата на обновяване:08.06.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  


Arduino UNO урок 5 - Fade-эффект (Arduino UNO урок 5 - Fade-ефект - плавно управление на яркостта)


В данном уроке мы рассмотрим пример реализации Fade-эффекта (плавное затухание) с помощью Arduino UNO. Вместо функции delay(), мы будем использовать функции тайминга как в уроке 3.
К ножке 9 Arduino UNO подсоедините светодиод через резистор 220 Ом.
Для плавного управления яркостью светодиода мы будем использовать функцию analogWrite(). Данная функция обеспечивает вывод ШИМ-сигнала на ножку контроллера. Причем функцию pinMode() предварительно вызывать не надо. Функция analogWrite(pin,value) содержит 2 параметра: pin - номер ножки для вывода, value - значение от 0 (выкл) до 255(вкл).


Оригинал статьи на английском языке (перевод Колтыков А.В. для сайта cxem.net)


Arduino UNO Tutorial 5 - Fade
Following on from our Arduino UNO tutorial 3 where we examined timing, here is an update to the standard Arduino Fade example. Instead of using the wasteful delay() function we use the timing functionality from tutorial 3 which allows other code to be run at the same time. The code should be self explanatory.
Simply connect an LED and 220 ohm series resistor between pin 9 and ground.
/*
Fade

This example shows how to fade an LED on pin 9
using the analogWrite() function.

This example based on the Arduino Example Fade sketch
but modified to use timing instead of the delay() function

*/
int brightness = 0; // how bright the LED is
int fadeAmount = 5; // how many points to fade the LED by
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;

void setup() {
// declare pin 9 to be an output:
pinMode(9, OUTPUT);
currentTime = millis();
loopTime = currentTime;
}

void loop() {
currentTime = millis();
if(currentTime >= (loopTime + 20)){
// set the brightness of pin 9:
analogWrite(9, brightness);

// change the brightness for next time through the loop:
brightness = brightness + fadeAmount;

// reverse the direction of the fading at the ends of the fade:
if (brightness == 0 || brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount ;
}
loopTime = currentTime; // Updates loopTime
}
// Other processing can be done here

}

 

 

http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-tutorial5-fade

cxem.net

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by