Дата на обновяване:01.06.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  


 

Работата с дима при обслужването на пчелните семейства
М.Г.Хациревич


Правилно да се подпушват пчелите – това е истинско изкуство. Пушалката – това е инструмент, без който практически е невъзможно да се работи с пчелите. По това как пчеларя владее пушалката, може да се правят изводи за неговата квалификация. Димът успокоява пчелите, подтиска способността им да си защитават гнездото. Това позволява да се управлява тяхното поведение и да се избягнат ужилванията. Ако след работния ден сте прегледали десетки семейства, вие не сте притиснали нито една пчела и не сте ужилени, значи сте се научили да работите с пушалката.
Димът от пушалката това е издигането във въздуха на твърди въглеродни частици и елементи с форма на пепел. Освен това той съдържа пари и газове. Това са продукти от непълното изгаряне на горивните материали и термично разлагане на органичен материал. Такъв дим безспорно е вреден за човека и пчелите, но благодарение на неговото силно разреждане с въздух, опасността не е твърде голяма. Обаче, за да се избегнат въздействията на токсичните вещества, димът следва да се насочва в страни от лицето на пчеларя и по направление на вятъра.
Най – много разпространеното гориво за пушалките – това са сухата, твърда, изгнила
дървесина от хвойните (иглолистни) породи (ронливите дават малко дим и бързо изгарят). За да ги запалят използват тресчици, стружки, брезова кора. Отначало трябва да се подгрее пушалката, като постепенно се добавят малки изгнили дървени частици, а след това и по – големи. Подаването на въздух трябва да е неголямо, за да не се охлажда пушалката. Когато тя е добре нагрята в нея може да се добавя и суров горивен материал – това увеличава образуването на дим и понижава неговата температура. Не набивайте горивните материали твърде плътно – те трябва да са проницаеми за въздуха. По време на работата на пчелина, уплътняването на съдържанието на пушалката се извършва посредством простото нейно стръскване. След освобождаването и от остатъците от горивния материал и пепелта, оставяйте капачката отворена, защото с времето се натрупва по вътрешната и повърхност втвърдил се вече катран, така, че ще бъде трудно да се отвори.
Помнете пушалката е източник на повишена пожарна опасност на пчелина. Не допускайте нейното прегряване, поради което е необходимо периодически да се добавя в него горивен материал и да не се оставя без наблюдение. Грижите за пушалката се заключават в почистване на капачката, нейното тръбно отклонение от кокс и смолисти отлагания. Капачката трябва да се нахлузва на тялото без големи усилия. Вътрешният цилиндър от топлоустойчива стомана не трябва да пада към дъното на пушалката и да закрие отвора за подаване на въздух от мехчето.
Особено внимание се отделя на състоянието на меха. Той не трябва да има отвори и цепнатини, да е спукан и от там да излиза въздуха. Материалът, който обгръща дървените страници, трябва да бъде еластичен, а възвратната пружина да не е твърде силно обтегната, иначе ръцете на пчеларя силно ще се изморяват. Голямо значение има и големината на меха. Когато е с малък размер, не позволява да се получи силна и равномерна струя дим. Освен това се увеличава честотата на цикъла на стискането, което изморява пчеларя. За съжаление, съвременните пушалки са снабдени с мехове с по – малки размери от колкото преди 15 – 20 години по – рано.
Как правилно да се подпушват пчелите? Обикновено не следва да се насочва дима вътре в гнездото. Трябва, да се направи така, че той да преминава хоризонтално по продължение на горните дъсчици на питите. Не отваряйте твърде много покриващото платно, достатъчно е да се снеме от три – четири пити, в резултат по – малко ще се наложи да се работи с пушалката.
Обработвайте пчелите с дима своевременно, без да се забавяте. По – лесно е да се изпревари тяхната злобливост, отколкото да се спре агресията им. Ако вие работите с помощник, то той трябва да се намира зад кошера. В това положение, той добре ще вижда и пчелите и питите. Да се дими вътре в кошера трябва само в този случай, когато пчелите трябва да се изгонят от него по някакъв повод или да бъдат задължени да излетят във въздуха, например, когато се ликвидира семейство без майка.
Налага се да се дими много по време на рояване. През този период пушалките ги разпалват от сутринта и ги поддържат в работно състояние през почти цялата светла част на деня. Главният прием при подпушването с дим е да не се позволи на пчелите да се вдигнат нагоре на горните летчички и да се гонят навътре. Това дава възможност на пчеларя свободно да извлича пити от кошера.
Подпушвайте с дим страничните летвички, защото тук най – често могат да се притиснат пчели. Не трябва да се дими от близко разстояние на питите с пило, особено открито – това може да предизвика неговата гибел. Твърде горещия дим травмира и възрастните пчели. Не димете върху питата, когато я изваждате от кошера, това дезорганизира пчелите.
Пазете се да не си изгорите ръцете с нагорещената пушалка. Вашият помощник не е длъжен да създава опасни за пчеларя ситуации. Ако е изгоряла основната маса от горивните материали, димът значително избледнява, започват да летят искри и пепел, който замърсява питите. Следователно, пушалката е празна и трябва задължително да се дозареди. Излишното подпушване предизвиква паническо бягане на пчелите. Чрез прилетните отвори те излизат на предната стена на кошера и под неговото дъно. При това със своя шум като, че ли предупреждават пчеларя за неговите неправилни действия, за да ги коригира.
Ако на него му е известно, че определено семейство се отличава с прекомерна злобливост, то по – добре до работата с него да се пуснат в кошера няколко струи дим.
В пчеларското сандъче следва задължително да има отделение за изгнила дървесина, кибрит и ръкавици. Всичко това ще помогне да се запали пушалката в каквито и да са климатични условия. Ръкавиците ще бъдат необходими за зареждането на горещата пушалка. За да не се загуби тя в тревата, оставяйте я на високо, място, което се вижда добре от всички страни, например на покритите с ламарина капаци на кошерите.
Правилната работа с пушалката и грижите за нея, умелото използване на дима при работата с пчелите – това са сериозни фактори за повишаването на производителността на труда на пчеларите.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2009/4
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by