Дата на обновяване:25.05.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Вариант на изравняване на пчелни семейства за медосбора
Г.П.Федотов

По – рано работих на пчелина в Хабаровския край, а сега – в Бурятия. Основните медоноси тук – са ивата (върбата), подбел, гречиха (елда), комунига. Обаче последният в природно – климатичните условия на Бурятия вече не отделя нектар. Пчеларят подготвяйки силни семейства за главния медосбор, може да направи грешка. Работата е там, че на силните семейства е нужен добър медосбор, а ако него го няма, да се готви за рояване. В Бурятия е необходимо да се ориентирате на среден медосбор (от 3 до 5 кг нектар в ден), тъй като няма силни медоноси. В продължение на седем години на моя пчелин увеличението на теглото на контролния кошер не превишаваше 5 кг на ден. А ако на точката в която се намира пчелина, има средни медосборни показатели, то пчелните семейства трябва да съответстват на това, т.е. да бъдат със средна сила. Получава се следната закономерност: силния медосбор (8 – 10 кг на ден) е подходящ за всички категории семейства (силни, средни, слаби); средният медосбор (3-5 кг) – за средните и слабите семейства, но не е достатъчен за силните, тъй като те ще се роят; слабият медосбор удовлетворява само отводките и слабите семейства, средните и силните семейства ще влязат в роево състояние.
Към главния медосбор подготвям семейства със средна сила, при това се грижа за такива в кошери за 12 пити в един корпус. По време на медосбора поставям магазинна надставка. При запълването на всичките и пити с мед поставям под нея втора надставка. След запечатването на килийките центрофугирам меда от горната магазинна надставка и отново я поставям под втората. Така манипулирам с тях до края на медосбора. При такива грижи, получавам добра като количество стокова продукция и семействата не се роят.
Възниква въпрос: как към главния медосбор от комунига или от гречихата (елда) да подготвя всички семейства на пчелина така, че да са с еднаква - средна сила? Това е достатъчно сложно, но може да се направи. Формирам новите семейства през май и юни, като при това не с много отслабвам силните семейства. При добро затопляне, подхранване и лечение през пролетта вече към 10 май, пчелите отглеждат 7-8 пити с пило. Започвам да формирам сборните семейства без майки. Впоследствие пчелите сами ще си отгледат свищеви такива.
Формирам семействата по следния начин. Изваждам 1-2 пити с пило и намиращите се на тях пчели от силни семейства и ги пренасям в празен кошер, който е за 12 пити. Всичко в него поставям десет пити сьс запечатано пило и две пити с открито пило от най – добрите семейства, като ги отбелязвам с габърчета на горната летва. Така направеното семейство го транспортирам на друга точка в която се намира пчелин на 5-6 км от основния. След 10 дни семействата ги деля на 4 отводки. Тази операция я провеждам по обед при добър летеж на пчелите, за целта кошера със семейството го измествам встрани на 1 м. На негово място поставям празен кошер и пренасям в него три пити с пчели, допълнително поставям две пити мед и перга. По – нататък повтарям вече изброените технологични операции. Сформираните отводки ги връщам на основния пчелин и ги поставям върху които и да са семейства през преграда от фазер. След като майката в отводката започне да снася яйца, преградката я заменям с мрежа.
Към настъпването на главния медосбор над всяко основно семейство ще се намира отводка. Провеждайки преглед, от долния корпус пренасям в горния пити със запечатано пило без пчели. По такъв начин избавям основните семейства от излишъци с пчели и в същото време усилвам отводките. Към началото на медосбора формирам семейства – медовици със средна сила.
Гнездото трябва да има зимувала майка, 8-11 пити с пило, а останалите пити трябва да бъдат с мед и перга. При формирането на медовика от основното семейство изземвам две пити с пило и майката и ги пренасям в отделен кошер. След това поставям медо - пергова пита, за да преградя майката от другите поставяни пити с пчели. Останалите 9 пити с пило и пчели ги вземам от други семейства и отводки. По такъв начин формирам корпус с пчели с 12 пити. Сформираните семейства транспортирам на медосбор, освен това, те получават номерацията на тези семейства, от които съм взел майката. По такъв начин, създавайки медовици, оставям основните семейства без пило. В кошерите остават летящи, работни пчели, няколко медови и медо – пергови пити и свищеви майки в отводките. По – нататък обединявам остатъците от семействата по между си, като премахвам мрежата.
Сформираните семейства използвам в зависимост от обстоятелствата. Например, след като съм обединил и съкратил гнездата до един корпус, ги превозвам до точката с основните семейства за използване на медосбора. При това превозените корпуси ги поставям върху основните семейства чрез разделителна решетка.
В някои случаи такива семейства с млади майки ги поставям отделно за участие в медосбора. Към края на август те ще имат 7-8 пити с пчели и ще могат да съберат стоков мед.
Може те да се обединят по между си с по – добрата майка. Обединението провеждам три дни след като поставя гнездата едно над друго. При това отстранявам едната майка. Тези семейства ще бъдат медовици.
По такъв начин, изравнявайки всички семейства на пчелина, ги подготвям към съответния медосбор. Сборните семейства в сравнение с обикновените по – интензивно използват медосбора. Защо се случват тези промени? Защото пчелите изпитват силен стрес: чужди майки, пчели, пило, миризми, кошер, местност и т.н. Създавам това преднамерено, но за собствена изгода, а значи така трябва да се получи и за пчелите. Стресът дава тласък, мобилизира труженичките на кошерите, привежда към активни действия на скрити сили. Пчелите, усещайки разрушаването на своите устои, се стараят с всички сили да приведат всичко в ред, и на тях това им се удава. За пчеларя главното, е че семействата, макар и да са със средна сила, но работят добре, летейки като добри медовици. Мощното летене, суетенето на пчелите пред входовете, радват стопанина на пчелина, като дават надежда на добра реколта.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2011/7/стр.36, 37
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by