Дата на обновяване:01.06.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  


 

Откриват схема за застраховка на пчелни семейства и кошери


Схемата ще е в сила до края на следващата година

от iNews.bg | 07.03.2012 | 14:56


Схема за държавна помощ за съфинансиране на отпускане на застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства разработи Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Предвижда се схемата да се прилага през 2012 г. и 2013 г., като продължителността й ще бъде до края на следващата година. Целта на схемата е насърчаване на земеделските производители - малки и средни предприятия от сектора, ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция. Отделно се цели доброволно застраховане на кошери с пчелни семейства срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия и болести при пчелите.
Сектор "Пчеларство” е един от секторите на българското земеделие, при който неблагоприятните климатични условия и болести се отразяват в голяма степен и са причина за загуби. Със застраховане на пчелните кошери, пчеларите ще могат да получат компенсации за нанесени щети от застрахователни събития. България е една от малкото държави-членки на ЕС, които прилагат схеми за държавни помощи в областта на селскостопанското застраховане и по-конкретно в пчеларството.
Схемата е в съответствие със законодателството на Европейския съюз и ще даде шанс на държавата да подкрепи сектора чрез финансиране на част от разходите по застрахователните премии.


 

2 млн. лв. помощ за застраховки на кошери, плодове и зеленчуци от държавата

23 март 2012 | 17:56  INSURANCE.BG


Един милион лева държавна помощ за застраховки на пчелни кошери и семейства ще бъдат отпуснати през тази година. Днес бе одобрен размера на финансовия ресурс по осем направления на държавното подпомагане за земедлски производители.


Други 1 млн. лв. ще отидат за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция за производители на плодове и зеленчуци, става ясно от съобщението на Министерството на земеделието и храните.
Земеделците могат да кандидатстват до изчерпване на финансовия ресурс, но не по-късно от 31 октомври за пчеларите и до 31 август за отглеждащите плодове и зеленчуци. И по двете програми документи започват да се приемат от 2 април.
Освен за застраховки, по едно от направленията са предвидени и 730 473 лв. за компенсиране на 60% от щетите от от бури с проливни дъждове, наводнения и преовлажнени почви, градушки и измръзване при напълно пропаднали площи.
Сума от 1 млн. е предвидена и за производство и използване на висококачествени семена; 215 хил. са за производители на памук; 2.5 млн. лв. – за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните; а 19 600 лв. са предвидени специално за родословието на българското овчарско куче и каракачанското куче.
Последното направление е за разсрочване с една година на отпуснатите през 2011 г. кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи от реколта 2011 година при 6 % лихва, но не по-малко от референтния лихвен процент за Република България, приложим към датата на сключване на анекс за разсрочване на кредита.

 

Застраховат пчели срещу бури и градушки Драгомир  Николов в-к Труд 28 май 2012 г.

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by