Дата на обновяване:18.05.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  


Пчелното млечице - еликсир на младостта и за медоносните пчели
С.И.Трофимов

Медоносните пчели – са една от най – високо развитата група обществени насекоми. Жизнената дейност на всяка отделна пчела зависи от цялото семейство като цяло и обратно. Съвместният живот на пчелите се оказва твърде ефективен за събиране и произвеждане на храна, и за запазване на пчелите през зимния период. Грижите за възрастните пчели за потомството – това е една от основните и най – важни особености на обществения образ на живот на тези насекоми. Голямо значение в обединяването на членовете на тяхното семейство в цялостна взаимосвързана система имат хранителните контакти. От първия ден от живота на пчелите е присъщо свойството да молят за храна, като протягат при това хоботчето. В отговор на тази молба друга пчела оригва капка храна. От изследователите Скиркявичюс и Багданас (1978) е открито, че по време на честото взаимно хранене пчелата – кърмачка винаги предава храна повече, отколкото по време на рядкото такова. Най – добрите кърмачки са – четиридневните пчели. Започвайки от петия ден, активността на кърмачките започва да се понижава, а на седмия почти се прекратява. Възрастните пчели понякога обменят по между себе си храна, при това молещата пчела въвежда своето хоботче в областта на „устата” на даващата, което се явява една от системите на обмен на информация между тях.
Работещата майка, пчелите усилено я облизват и я чистят с мандибулите си, хранят я обилно с млечице. Преди да дадат капчица храна на личинките, кърмачките щателно проверяват всяка килийка. Броят на посещенията с цел хранене в килийките е много голямо. Пчелата за целия свой живот е способна да изхрани две – три личинки.
Не по – малко сложни комплекси на поведенческите елементи се проследяват при образуването на ново семейство и при подготовката за зимуване.
В днешно време доволно често механизмът на възникване на роевото настроение се разглежда като резултат от натрупване на пчели, не натоварени с работа по отглеждането на пилото. Младите пчели не могат да реализират секрета на своите гълтачни жлези, предназначен за хранене на личинките, което в свой ред, създава условия за залагането на роеви маточници и рояване.
Изследователите отбелязват, че до есента в семействата се появяват пчели с добре развити гълтачни жлези, мастно тяло и яйчници. Те получават способността дълго да живеят и да понесат неблагоприятните условия на зимата.
През пролетта и в началото на лятото в семействата върви интензивно възпитание на пилото и нарастване на живата маса от пчели, благодарение на това към времето на главния медосбор те достигат максимална сила и създават вътрешен резерв от хранителни вещества. Процесът на еволюционното развитие на семейството е вървял под въздействието на два основни фактора: * максимално натрупване на хранителни запаси през лятото за сравнително кратък период на цъфтеж на основните медоноси; * икономично изразходване на събраните запаси в периода на тяхното отсъствие в природата.
Под въздействието на тези фактори са се формирали основните особености на пчелното семейство, обезпечаващи неговото съществуване в различни природно – климатични зони. Медоносните пчели правят запасите от нектар и прашец, превръщайки ги в мед и перга. Освен това, създават запаси от млечице във вид на вътрешни резерви от хранителни вещества в своите тела.
В края на пролетта и в началото на лятото в семейства се натрупва голямо количество млади пчели. Това създава условия, предизвикващи залагането на роеви маточници и рояване.
Пчелите се стремят при първа възможност да попълнят запаса от хранителни вещества в тялото. Особено това се проявява в края на главния медосбор, когато в семейството отново се акивизира работата по отглеждането на личинките. При благоприятни условия (наличия на прашец и на нектар) яйценосността на майката постепенно нараства, което довежда до есенното нарастване на пчели в семейството. В края на лятото в семейството се възстановява запаса от маточно млечице във вид на вътрешен резерв от хранителни вещества в младите особи, който е бил изразходван на главния медосбор. Това е възможно само при определени условия, които се създават вътре в семейството при отглеждане на пилото и в природата. По такъв начин, през есента се получават дълго живеещи пчели, а маточното млечице може да се нарече еликсир на младостта.
Пчелите – това са единствените живи същества на Земята, които са го създали и го използват. Пчелите – кърмачки, усвоявайки свободния обем от млечице, създават не само вътрешните резерви от хранителни вещества в тялото, но и стават физиологически млади и дълго живеещи, запазвайки жизнената енергия.
Основните елементи на тази технология отдавна вече са установени и са изследвани. На всички породи медоносни пчели са присъщи следните елементи:
1. Младите пчели към хранене ги подбуждат личинките с помощта на тактилни и обонятелни стимули (Фри, 1967, Фри, Вильямс, 1971).
2. Излишъкът от хранителни вещества в телата на пчелите, готвещи се за рояване, се появява при определено количество и съотношение между откритото и запечатаното пило, силата на семейството. (Г.Ф.Таранов, 1948, 1955, 1966).
3. При взаимното хранене работните пчели участват до 7 – я ден.
Отпадането или изменението на технологията на създаване на вътрешен резерв в течение на активния период на развитие на семейството довежда до нейното отслабване и по – нататък до неговата гибел. Това се потвърждава от изказването на много изследователи.
Всяка порода медоносни пчели имат свои ферменти, които те са изработили за много години от своето съществуване в дадената местност в зависимост от природно – климатическите условия.
Аклиматизацията на пчелните семейства на южните породи в районите със сурови климатични условия представляват сериозен проблем. Отличавайки се с висока продуктивност, пчелите в тези условия поради слабата зимоустойчивост силно отслабват или напълно загиват през зимния период. Не по – малко сериозен проблем представлява аклиматизацията на северните високо устойчиви пчели в районите с горещ и сух климат, където семействата в болшинството случаи не могат дълго да противостоят на тези условия и също постепенно отслабват и загиват (Г.Д.Билаш, Н.И.Кривцов, 1991).
В резултат южните породи пчели не могат да създадат достатъчен вътрешен резерв от хранителни вещества за зимуването, а северните в резултат на горещо и сухо време при много малки медосбори изразходват целия наличен в семейството вътрешен запас от хранителни вещества за отглеждане на пилото и търсене на храна. Това е един от факторите, който убедително доказва, че вътрешния резерв от хранителни вещества се създава от пчелите посредством потребление на свободен обем млечице.
За оживяването на пчелното семейство е важен вътрешния резерв от хранителни вещества, ако той е достатъчно, то за зимуване са необходими само 12 – 15 кг мед.
Гибелта на семействата през последните години показа, че човек не винаги е способен качествено и навреме да окаже помощ на пчелите. Незначителни изменения на климатичните условия довеждат до огромни загуби в пчеларството. Така се появиха нови понятия – слитане на пчелите - „колапс на семействата”. По – често тези явления стават при подготовката на пчелните семейства за зимуване. Продължителната сухо и горещо време нарушава цикъла на развитието на семейството и неговата подготовка за зимуване. Това е свързано с прекратяване на медосбора или с увеличаването на неговата продължителност, което довежда до нарушаването на съотношението на откритото пило към запечатаното или към отсъствието на пило в семейството. Когато се раждат зимното поколение пчели, то съотношението на откритото пило към запечатаното трябва да съставлява примерно 1:3 и да се запазва в продължение на раждането на основната маса зимни пчели. Само в този случай се появява свободен обем млечице, а пчелите с добре развити хранителни жлези създават в своите тела вътрешен запас от хранителни вещества и стават физиологически млади и дълго живеещи. При отсъствие на открито пило в пчелното семейство народилите се пчели живеят не повече от 1,5 месеца, а след това просто напускат гнездото. Слитането може да се осъществи в каквото и да е време на активния период от жизнената дейност на семейството. Отсъствието на открито пило в пчелното семейство при наличие на голямо количество запечатано довежда до нарушаване на закона, който е установен от Фри и Уилямс. Само личинките с помощта на тактилни и обонятелни стимули подбуждат младите пчели към хранене, т.е към развитието в тях на хранителни жлези и изработването на млечице.
В началото на август при преглед на семействата е необходимо да се обръща внимание на присъствието в тях на открито пило. Ако го няма, а има 4-6 пити със запечатано пило, то това ще доведе до гибел на семейството по – нататък. За да може то да се подготви за зимуване и успешно да презимува, е необходимо да му се даде открито пило от други семейства и да се обезпечи с поддържащ медосбор или с подхранване. Семействата, които нямат никакво пило, може така също да се подготвят за зимуване. На тях им е необходимо да се даде по 1-2 рамки с открито пило от други семейства и 2-3 пити за снасяне на яйца от майката, да се съкрати гнездото и да се подхранят. В течение на 2-3 недели семейството може още да запълни 2-3 пити с пило и да го отгледа.
В първия случай след 2-3 седмици семействата ще се подготвят за зимуване. Във втория случай на семейството за подготовката за зимуване ще са необходими 5-6 седмици.
Учените изследователи в днешно време практически напълно са изучили въпросите, свързани с отглеждането на открито пило в пчелното семейство. Голямо значение се придава на количеството и качеството на млечицето при отглеждането на откритото пило. Неговото значение при отглеждането на народилите се млади пчели, за съжаление никой не го разглежда. За пчелното семейство свободния обем млечице играе много важна роля. Само неговото наличие прави младите пчели с добре развити хранителни жлези физиологически млади и дълго живеещи. Затова пчеларите е необходимо да отделят голямо внимание не само на отглеждането на открито пило, но и на отглеждането на млади народили се пчели.
Много е важно, че младите особи да се появяват, да се раждат и да се отглеждат при наличие в семействата на открито пило и поддържащ медосбор в природата (200 – 300 г в денонощие или същото количество подхранване). При подготовката за зимуване, съотношението на откритото пило към запечатаното трябва да съставлява 1:3 (1пита открито пило и 3 запечатано). Такова съотношение обезпечава развитието у младите особи на хранителни жлези и създава свободен обем на млечице. То трябва да се съхранява до излизането от килийките на основната маса на зимното поколение пчели.
Смятам, че пчеларите ще отделят необходимото внимание на отглеждането на млади народили се особи, тогава няма да има слитане на пчели от кошерите, в това число и на колапс на семействата.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2010/N1
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by