Дата на обновяване:11.05.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Подготовка на любителския пчелин за главната паша в сибирските климатични условия
В.Я.Иусов, Кемеровска област, г. Юрга

Една от най – важните задачи на пчеларския сезон – това е подготовката на силни и работоспособни семейства за главния медосбор, като се имат предвид нашите сибирски климатични условия.
През пролетта след изкарването на кошерите с пчелите от зимовника, вземам маломедните пити и даже такива с неголямо количество пило. Поставям разпечатани пити с мед и перга. Формирам гнезда на тези пити, които са запълнени с пчели. Заменям дъната, много добре затоплям и примерно около месец след това не тревожа пчелите. Естествено през това време става смяна на презимувалите особи, а излюпената през пролетта пчела е в състояние да отгледа 2-3 личинки, ако се храни пълноценно. Това е много важно, тъй като малко по – късно, в третата декада на май, започва отглеждане на пчели събирачки за главния медосбор. 21 денонощия ще продължи развитието в килийката, 15 – 20 денонощия – с кошерни дейности (почистване на килийките, хранене на пилото, изграждане на пити и изпълнение на много други функции). След това в пълноценото семейство пчелата се превръща в събирачка на нектар и на прашец. Понякога началото на излитането за нектар става и по – рано, но това зависи от състоянието на семейството, неговото гнездо и интензивността на медосбора.
По времето на отглеждането на пчели – събирачки правя всичко възможно, за да могат майките колкото може повече да снасят яйца. Своевременно разширявам гнездото с добри светло – кафяви пити с разпечатан мед и рамки с восъчни листове. В края на месец май в гнездата има по няколко рамки с белтъчна храна от върба и глухарче.
При поставянето на вторите корпуси разпечатвам в кошера целия запечатан мед. Питите с най – голямо негово количество поставям в края на гнездото. В периода на нарастване, примерно в продължение на месец (до настъпването на цъфтежа на малината), за попълването на хранителните запаси в гнездата зад преградната дъска два пъти през седмицата поставям вечерно време разпечатана магазинна пита. В празните килийки наливам течен захарен сироп. От някои, най – силни семейства мога да взема пити с пило, на което му предстои да се излюпи и да го дам на презимувалите отводки. Правя го за това, че в семействата да не се натрупват много незаети с работа пчели, за да предотвратя възникването на роевото състояние и майките да не намалят темповете на снасяне на яйца.
На подвижно пчеларство извозвам пчелите в двукорпусни даданови кошери и вече на избраната точка за пчеларстване в зависимост от състоянието на всяко семейство изпълнявам определени технологични операции. В тези семейства, които запълват примерно два корпуса с пчели и нямат признаци на роево състояние, подреждам гнездата с оглед на предстоящия главен медосбор. Питите с перга и част от питите с пило на различна възраст, а така също 5 – 6 рамки с восъчни листове заедно с майката ги покривам с разделителна решетка в първия корпус. Върху него поставям втори корпус с празни пити. В третия корпус оставям болшинство пити със запечатано пило, а в някои семейства – няколко пити с открито пило и яйца за отглеждане на свищеви майки. Горните входове ги отварям веднага след подреждането на кошерите.
Пчелните семейства, които според мен, след началото на главния медосбор могат да влезат в роево състояние ги разделям на две по вертикалата. На две от по – рано запланирани високопродуктивни семейства им давам възможност да се роят. Роевете ги заселвам в горните корпуси. Преди медосбора семействата ги обединявам, а гнездата ги формирам по същия принцип, който описвах по – рано.
От семействата, които са пуснали роеве, вземам пити с пчели, млади майки или маточници, които са пред излизане на майката, пренасям в дадановски кошер, който е разделен от прегради на пет отсека, и го закарвам на пчелина на познат пчелар. След осеменяването на майките с чужди търтеи, формирам в тези кошери отводки за зимата.
За усилване на някои семейства или с някакви други цели от стационарния пчелин докарвам на подвижно пчеларство добре развиващи се миналогодишни отводки. Ако медосборът е добър, поставям в разрез или отгоре магазинни надставки.
Аз нямам проблеми с майките, и те се отглеждат в благоприятно време на годината. В зимата винаги отправям до 50% отводки от общия брой семейства и само с млади майки. В зимовника те нелошо зимуват по три в един дадановски кошер, изяждайки толкова храна примерно колкото едно силно семейство.
При нас а Сибир, на северо запад от Кузбас, в началото на лятото поради неблагоприятните климатични условия осеменяването на майките не се получава. То се извършва по – късно, затова майките от тази година практически не успяват да вземат участие в нарастването на количеството на пчелите – събирачки за главния медосбор. А например миналогодишните в презимувалите отводки при неголямо подсилване с тази задача не лошо се справят. Тези отводки са много активни, те стремително се развиват, даже не отглеждат търтеи, а за главния медосбор стават пълноценни семейства. При обединението по две, добре работят през медосбора и резултатът от работата им значително надвишава направените разходи.
Противовароатозната обработка я провеждам с препарати танис (флувалинат) и бипин (амитраз). Ако има изсушен корен от хрян, го поставям в пушалката и го използвам веднага след изкарването на пчелите от зимовника.
В продължение на целия сезон в пушалката поставям парчета от стари покриващи платна. Не зная как това действа на кърлежите, но за мен мириса на дима е много по – приятен, отколкото изгнили парчета или гъбата от бреза. В гнездата задължително поставям строителни пити, в които се е отглеждало търтеево пило, и рамки с восъчни листове, изрязани примерно на размер 1/3.
Започвайки от лятото изземвам хранителните пити, а ги сортирам тях и другите пити през есента. Очиствам, събирам прополис, засипвам със захарна пудра отворените килийки с перга, бракувам некачествените. Медо-перговите пити ги отделям за пролетта, светло-кафявите с мед – за отглеждането на пчели – събирачки за главния медосбор, празните пити за събиране на мед. Съхранявам ги в зимовника в надписани корпуси.
В Сибир рядко има добри летни климатични условия. Не случайно у нас казват: „Юни – това още не е лято, а юли – вече не е лято”. Ако в главния медосбор седмица и половина – две се задържат добри климатични условия ще бъде прекрасно. Обикновено се задържа седмица, а понякога и по – малко. Но такъв лош сезон, както през 2010 г., никой от пчеларите не може да си спомни. Две денонощия след началото на главната паша, нощите станаха студени, а дните прохладни, при това и дъждовни. Много пчелни семейства не успяха да съберат мед даже за да презимуват. Само силните и работоспособните семейства можаха да натрупат излишъци от мед. Не случайно Г.Кондратиев писа, че в силните семейства е спасението. Така също искам да приведа изказването на един американски промишлен пчелар – професионалист, който каза, че пчеларите не могат да си представят какво голямо количество храна е необходима на семейството за отглеждането на работни пчели за началото на медосбора.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2011/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by