Дата на обновяване:24.12.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене
 

 

ВАРИАНТ НА РЕГУЛАТОР НА МОЩНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ С ЦЕЛ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С УСТРОЙСТВО ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ВОСЪЧНИ ОСНОВИ С ПОМОЩТА НА ТОПЛИНА (статия N 14)

 

По- голямата част от материала е публикувана в сп. „Радио, телевизия, електроника” 1998г. бр. 8, стр. 20 – 22, а продължението в 1999г. бр.6, стр. 12 – 14 от същия автор. Статии с подобна тематика са публикувани и в Статия 115.

03.05.08 Към Статия 115 "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които са приложими и в пчеларството" са добавени още кратки описания на подобни устройства, общият брой на които вече надхвърли 30. Списък на заглавията им в Статия 115, Статия 115_1,   Статия 115_2 и т.н. е предложен в раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството"

Не са един или два случаите в практиката, при които се налага да се подбере експериментално мощността, която разсейват електрически нагревяватели, използвани в процеса на изсушаване, лепене, разлепване, спояване, загряване и др. при това не винаги е рационално разсейваната мощност да се поддържа автоматично и да се измерва с различни, условно приети за точни, измервателни уреди. Eто защо се налага да се създаде вариант на несложен регулатор на мощност с възможност за задаване на разсейваната мощност с помощта на потенциометър. Моментната разсейвана мощност, може да се отчита приблизително от светодиоден индикатор, така също и от глимлампа, която е свързана паралелно на нагревателя. Когато те са изгаснали, разсейваната мощност е равна на нула. При мигането на двата индикатора, ако времената на светването и угасването са равни, разсейваната мощност е 50%, измереното напрежение на изводите на нагревателя, приблизително е равно на половината от напрежението на мрежата, т.е. ~110 V. Когато индикаторите светят непрекъснато, към нагревателя е подадено напрежението от мрежата (приемаме, че е ~220V и той разсейва, пълната си мощност – 100%. Подразбира се, че с помощта на потенциометъра RP, могат да се задават различни мощности от 0 до максимално възможната, осигурявана от регулатора, например 93 – 95%.

На фиг. 1 е дадена схема на устройство, което отговаря на посочените условия. От гледна точка на техниката на безопасност при оживяването, експлоатацията и ремонта на схемата, тя е реализирана с трансформаторно захранване. Използваният понижаващ трансформатор има две вторични намотки, които осигуряват две напрежения по ~9V. Това от тях, което се осигурява от намотката W3, се изправя от диодите VD1 – VD4 и се филтрира от кондензатора С1. Полученото напрежение се използва за захранване на управляващата част на устройството. Потенциометърът RP, с който се задава някакъв процент от мощността, която ще разсейва нагревателя ЕК, е включен в делител на напрежение R1, RP, R2. Средният му извод е свързан към неинвертиращия вход (извод 3) на компаратора, реализиран с операционния усилвател DA. На инвертиращия вход (извод 2) се подава напрежение с трионообразна форма, което се получава от генератора, реализиран с транзисторите VT1 и VT2 (VT1 и VT2, заедно с R6 и R7 образуват еквивалент на еднопреходен транзистор) [1]. В зависимост от това, каква част от трионообразното напрежение е по – голяма от тази, зададена с потенциометъра RP, в изхода на DA се получава пропорционален по широчина импулс, който отпушва транзистора VT3. Светодиодът VD9 “моментна мощност в проценти“ светва. Той е свързан последователно със светодиода на оптрона Оp, който разделя управляващата от силовата част на схемата. Това означава, че без значение от положението на мрежовия щепсел (фаза и нула) с управляващата част на схемата, така също и с изводите на потенциометъра RP, няма да бъде осъществена връзка. С фазовия проводник и RP може да бъде закрепен към металните части на съоръжението, чиято мощност се регулира. При светването на светодиода на оптрона Ор се отпушва транзисторът му, което довежда и до отпушването и на транзистора VT4. Споменатите два транзистора получават захранване от напрежението, осигурявано от вторичната намотка W2 на трансформатора TV. То се изправя от диодите VD1 – VD4 и се филтрира от кондензатора С1. При отпушването на VT4, през резистора R13 протича управляващият ток на симистора VS, koйто също се отпущшва. Глимлампата HL и светодиодът VD9, светват и угасват едновременно и в зависимост от положението на плъзгача на потенциометъра RP, се задава съотношението между времената, през които те са светнали и угаснали. Това от своя страна определя и процентите от мощността, която разсейва нагревателят ЕК.
В предложеното устройство не е предвидена синхронизация с напрежението на мрежата. Както показват проведените експерименти, при управление на нагревател (напр. На поялник с мощност 25 – 100 W, смущенията, които внася регулаторът са пренебрежимо малки. Вариант на подобен експеримент е включването в непосредствена близост (например в разклонител тройка) на захранващото напрежение
от мрежата на средновълнов приемник, така също и на осветителна лампа с мощност 50 – 100 W.

На фиг. 2 е показано свързването на печатната платка на устройството с напрежението от мрежата, със симистора, потенциометъра RP и светодиода V9. Като междинно звено, в което се свързва и нагревателят ЕК с глимлампата HL kъм споменатите елементи се използва лустерлкема. Като радиатор е използван профил тип SK 35 [3]. Дължината му се избира според максималната разсейвана мощност от ЕК. Същият профил, произвеждан в България, е даден под номер 500 – 049 в [4].
Печатната платка е с размери 92,5 х 82,5 мм. В конкретният случай проводниците, които трябва да се свържат с нея, се стягат към клемни гнезда (широко разпространени двойки), което улеснява оживяването и ремонта и.
Проверка на работата на устройството. Вместо нагревателя ЕК се включва осветителна лампа с мощност 50 – 100 W. Както бе споменато, при крайно ляво положение на потенциометъра RP (по принципната схема, плъзгачът на RP е в долно положение), светодиодът VD9 “Моментна мощност” , глимлампата HL и осветителната лампа не трябва да светят. Приблизително в средно положение VD9, HL и лампата трябва да мигат, като с RP може да се подбере такова съотношение на времето, през което те светят, към времето през което са угаснали, че променливото напрежение, измерено в краищата (изводите) на лампата, да стане приблизително ~110V. Това положение на RP ще съответства приблизително на половината мощност, която ще се разсейва от ЕК. В крайно дясно положение на потенциометъра RP, светодиодът VD9 и глимлампата HL,
светвт почти непрекъснато, а включеният волтметър показва около 93% от стойността на напрежението от мрежата. Това крайно дясно положение на RP съответства приблизително на максималната мощност на нагревателя. Ако мигането на VD9 и HL не се получава при каквото и да е положение на RP, с помощта на осцилоскоп се проверява работата на еквивалента на еднопреходния транзистор (VT1, VT2, R5, R6, R7) и на компаратора DA. С волтметър може да се провери работата на оптрона Op и транзистора VT4.
ЛИТЕРАТУРА
1. Банишки, Е. Сиххронно управление на електронагреватели.- Радио, телевизия, електроника, 1985, N 10.
2. Димитров, Й. Цифров програматор за температура.- Радио, телевизия, електроника, 1996, N 8.
3. Sichla, F. Cool geblieben bei Kuhlproblemen. – Funkamateur, 1991, N 5.
4. Рачев, Д. Справочник на радиолюбителя. С., Техника, 1990, 520 с.
5. Каталог на фирмата “Conrad“ за електронни компоненти – 1996г.

Статията продължава в сп. „Радио, телевизия, електроника” 1999г. N6, стр. 12 – 14.

В [1] e публикувана статия със същото заглавие. Поради проявения интерес се предлагат чертежи на печатната платка на устройството, дадено в [1], kакто и принципна схема на усъвършенстван вариант на споменатото устройство.

На фиг. 1 е показано разположението на елемeнтите върху платката. На фиг.2 е дадена фолийната картина от страната на елементите, а на фиг. 3 – от страната на спойките.

Задължително трябва да се отбележи и възможността за доработване на схемата на генератора на трионообразно напрежение, реализиран с транзисторите VT1 и VT2 [1].
Трионообразното напрежение може да бъде измествано с добавянето на един или няколко диода тип 2D5607, свързани последователно, както е показано на фиг. 4. от друга страна, задаването на проценти (почти равни на 100%) от мощността на на нагревател с помощта на регулатор на мощност в повечето случаи е безсмислено, тъй като почти същият резултат се получава и без използването на какъвто и да е регулатор.
С други думи, нагревателят просто се включва директно към напрежението на мрежата
~220V/50 Hz и регулатор не му е необходим в този краен случай от практиката.
При необходимост от изнасяне на потенциометъра на устройството от платката на разстояние, по – голямо от няколко сантиметра, е желателно съединителните проводници към него да са екранирани. Към извод 3 на операционния усилвател и общия проводник, може да се включи филтриращ кондензатор.
Устройството не е синхронизирано с електрическата мрежа и с цел да се избягва внасянето на смущения в мрежата е желателно то да се включва към нагреватели с мощност до няколкостотин вата, което е повече от достатъчно при работа с нагреватели на поялници. Аналогично устройство е разгледано в [4]. Oт такава гледна точка, за по – големи мощности са подходящи, схемите публикувани в [3
и 9].
Вариант на регулатор на мощност с безтрансформаторно захранване и с подобни графики на принципа на неговата работа е разгледан в [3].
В [5,6 и 7] са описани приложения на интегралната схема МАА436. Както е известно, с нея може да се изградят схеми за регулиране на мощност, обороти, сила на светене и др. В [8] е разгледано просто устройство, което с определен компромис може да изпълнява същите функции.
Вариант на регулатор на мощност, в който мощността може да се задава със стъпка 1% с програмни превключватели, е предложен в [9]. Работата на терморегулатора е синхронизирана с напрежението от мрежата ~220V/50 Hz. Съответствието между зададената с програмните превключватели мощност и мощността, разсеяна от нагревателя, може приблизително да се оцени с помощта на стрелкови волтметър и формулата за определяне на мощността, в която влиза квадратът на напшрежението
P = (U*U)/R. Същото се отнася и за устройството публикувано в [1]. В конкретният случай трябва да се градуира скала около оста на потенциометъра. Разсейваната мощност се изчислява по формулата с помощта на измереното със стрелковия волтметър напрежение. Аналогични резултати се получават и при измерване на тока през нагревателя с амперметър и изчисляване на мощността по формулата P=(I*I)/R.
На фиг. 5 е дадена принципната схема на усъвършенстван вариант на регулатора на мощност, предложен в [1]. Захранването на устройството е стабилизирано. Използвани са две захранващи напрежения +12V и +5V. Схемата за синхронизация на отпушването на симистора VS с моментите на преминаването на напрежението от мрежата през нулата е съставена от разделителния диод VD5, оптрона Op и логическия елемент ЛЕ1 на интегралната схема DD, тип 4011. Принципът на работа на тази схема е разположен в [9]. Аналогично на [9] е и управлението на симистора. Той се отпушва в такт с управляващите импулси в изхода на ЛЕ3, което се илюстрира от графиките, дадени на фиг. 6. Трите разгледани случаи са: а) – крайно дясно положение на потенциометъра RP; b) – приблизително средно положение на RP; в) – крайно ляво положение на RP. За да се пропуска само част от показаните импулси за управление на VS (фиг. 6б), се използва както в [1] генератор на трионообразно напрежение, който е допълнен с два диода тип 2Д5607, както е показано на фиг. 4. Принципът на работа на ИС DA (1УО741) е същият както в [1 и 3]. Формата на напреженията на изводите на DA е показана на графиката в принципната схема на фиг. 5. Границите на изменение на мощността на нагревателя EK са малко по – големи от тези на устройството от [1].
Тук горната граница достига 98 – 99%, което както беше отбелязано, почти не е необходимо и не се използва особено често.

Проверка на работата на устройството oт фиг. 5. Извършва се с помощта на осцилоскоп и осветителна лампа за напрежение от мрежата с мощност 40 – 100 W. Проверява се за наличието на синхронизиращи импулси в изхода на ЛЕ1 (изв. 03). В общата точка на резистора R16 и кондензатора С8 също трябва да са налице трионообразно напрежение с продължителност около 1S. В изхода на ИС DA при различни положения на потенциометъра RP, напрежението се изменя плавно от около 0V до около 12V. В съответствие с това се отпушва транзисторът VT1. В изхода на ЛЕ3 (изв. 11) при трите споменати положения на RP се проверява за наличие на импулсите, показани на фиг. 6.
Светодиодът VD11 „моментна мощност” в съответствие с фиг. 6а свети, с фиг. 6б мига, а по отношение на фиг. 6в не свети. На мястото на нагревателя ЕК се включва споменатата осветителна лампа, която повтаря начина на светене на VD11. Градуировката на скалата на RP се извършва по същия начин както и при устройството, публикувано в [1]. Захранващият трансформатор е фабричен с възможност за стягане и спояване върху печатна платка и е тип 2 х 15 V/200mA или подобен на него.
ЛИТЕРАТУРА
1. Парашкевов, И. Регулатор на мощност на електронагреватели.- радио, телевизия, електроника. 1998, N8.
2. Сарайски, Т., Д. Лишков, Е. Христов. Схема за импулсно – фазово управление на тиристори.- Радио, телевизия, електроника, 1980, N 1.
3. Банишки, Е. Синхронно управление на електронагреватели.- Радио, телевизия, електроника, 1985, N 10.
4. Mинчев, Г. Регулатор на мощност с ИС CD4011.- Радио, телевизия, електроника, 1997, N 11,12.
5. Иванов, П. Поялник с терморегулатор.- Млад Конструктор, 1984, N 8.
6. Иванов, П., С. Стефанов. Плавен регулатор на силата на домашното осветление.- Млад конструктор, 1981, N 5.
7. Иванов, П., С. Михайлов. Регулиране скоростта на въртене на българската бормашина Б8. – Млад Конструктор, 1981, N 6.
8. Парашкевов, И., В. Петров. Тиристорен регулатор на обороти, мощност и яркост на светене.- Радио, телевизия, електроника, 1997, N 10.
9. Парашкевов, И. регулатор на мощността на електрически нагреватели.- Радио, телевизия, електроника, 1998, N 2
.

Предложеният регулатор на мощност, заедно с:

Статия N38/05.12.07  "Регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти от 1% до 99%) с цел използването му заедно с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина". Част 1.

Статия N41/08.12.07  "Стъпален регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти 0%,10%,20%,30% и така до 100%) с цел използването му заедно с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина". Част 2.

могат да бъдат използвани съвместно с устройството за закрепване на восъчни основи:

Статия N14/ "Вариант на устройство за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина в четири варианта".

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by