Дата на обновяване:04.05.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Елементи на промишлената технология в частното пчелно стопанство
А.Н.Ермолаев учен – пчелар, к.б.н. Н.И.Брагин
Кемеровски държавен селскостопански институт


 

Представени са основните елементи на промишленото отглеждане на пчели в Сибир, позволяващи на двама постоянни работника да обслужват 1000 пчелни семейства и да получават от пчелина повече от 30 т мед

Технологията на промишленото производство, перспективността на която беше убедително доказана 40 години по – рано от автора на Кемеровската система на пчеларстване, В.Г. Кашковски сега професор в Новосибирския аграрен университет [3], интензивно се разработваше през 80 – те години на миналото столетие от Всесъюзния научно – изследователски институт по пчеларство [4]. Беше дадено икономическо обоснование на ефективното използване на тази технология на пчелна ферма за 500 пчелни семейства с два постоянни работника и с производство на мед от един работник 5-6 т. Независимо от това предложената технология не намери широко приложение. Една от главните причини за това ние нарекохме криза на агро промишления комплекс на Русия в края на XX в., който повлече след себе си разоряване на специализираните пчеларски совхози, в които на първо място имаше възможност за внедряване на прогресивни методи за отглеждане на пчели. В днешно време броя на пчеларите, които имат 200 – 300 пчелни семейства и повече, устойчиво расте, а конкуриращият се пазар за реализиране на продукцията е нацелен към използване на интензивни методи за отглеждане на пчели.
За Сибир и Алтай, където климатичните особености обуславят продължителен период без облитане, решението на методологичните проблеми за отглеждане на пчели е крайно необходимо.
Разработените през последните 10 години в Кемеровската област методи за промишлено отглеждане на пчели позволяват на двама постоянни работника да обслужват 1000 пчелни семейства и да получават ежегодно 30 т мед и повече.
Предлаганата технология е разработена в условията на планинско – степна зона (Промишлен район) на Кемеровската област от признатия пчелар – практик А.Н.Ермолаев при методичното ръководство на к.б.н. Н.И.Брагин.
Изкарване на пчелите от зимовника. Започваме да изнасяме кошерите във втората половина на март. През това време на точката има достатъчно много сняг, и затова 10 – 15 дни преди изнасянето на кошерите, мястото го почистваме до земята. Многогодишните наблюдения са показали, че в слънчеви дни при температурата на въздуха на сянка 3-4 С, температурата на повърхността на земята, почистена от снега е с 10 – 15 С по – висока. Затова облитането на пчелите става дружно и без загуби. Първо изнасяме 120 – 150 семейства, предназначени за получаване още през май на полово зрели търтеи.
Останалите, по – голямата част от семействата ги изнасяме в края на март.
През деня на изнасянето или един ден преди това от кошерите вземаме подвижните дъна с подмора и поставяме летвичките, които регулират ширината на прилетния отвор. В зависимост от силата на семейството прилетния отвор го отваряме на разстояние 2 – 4 см.
В деня на изнасянето или на следващия ден всяко семейство, независимо от наличието в гнездото на перга (от есента оставяме 4-5 кг в семействата с един корпус, или 6-7 кг в семействата с два корпуса) даваме медопергова пита. В гнездото през това време остава след зимуването още по 10 – 15 кг мед, което обезпечава пълноценно развитие на семейството. Гнездото при това не съкращаваме, оставяме го на 11 пити.
По наши наблюдения, по ранното пролетното изнасяне, независимо от възвратните застудявания, съпровождащи се с понижаване на нощната температура до минус 15 – 20 С, позволява на семействата активно да започнат новия сезонен цикъл на развитие с 3 – 4 седмици по – рано в сравнение с общеприетия и към средата на май да развият допълнително за отводки 1,0 – 1,2 кг млади пчели.
Породност на пчелите. Повече от 30 години на пчелина използваме подобрени по метода на масова селекция на основата на строг подбор по комплекс от стопанско – полезни и биологични признаци аклиматизирани в Сибир карпатски пчели от Задкапатието. Майките развиват висока яйценосна дейност, достигаща праз юни 2500 – 3000 яйца в денонощието. Семействата отглеждат за медосбор средно 6-7 кг пчели, умерено ройливи и злобливи. Зимоустойчивостта е висока и съответства на изискванията на сибирските условия.
Размножаване на пчелните семейства. Получаването на нови семейства е основано на използването на отводки. Ежегодно формираме 200 – 250 нови семейства с неоплодени майки собствено производство още през края на втората – началото на третата декада на май. Първото пренасяне на личинки правим на 25 – 27 април: личинки на възраст едно денонощие пренасяме еднократно. В качеството на майчински използваме най – добрите пчелни семейства местна селекция, майките, на които не дават пчели с жълти тергити.
Голямо внимание отделяме на семействата – отглеждачи. Тях ги подготвяме специално, като довеждаме броя на питите със запечатано пило до 9 – 10, а силата – до 12 междини, или средно до 3,8 – 4 кг. Запасите от храна ги поддържаме на ниво 15 – 20 кг. Използваме семействата еднократно, като поставяме за отглеждане наведнъж две рамки с 30 – 40 личинки.
Плановият брой отводки формираме по следния начин. От точките за подвижно пчеларство към централната извозваме събраните там на 3 – 4 пити със запечатано пило с пчели отводки. В тях след превозването допълнително изтръскваме пчели от 2 – 3 пити и формираме семейства – инкубатори по на два корпуса (14 – 18 пити със запечатано пило) за получаване на млади пчели. След 5 – 6 дни от тези семейства, преимуществено с млади пчели, отново формираме отводки, сега на две пити с пчелите и останалото запечатано пило, две пити с храна и неоплодена майка в клетка или зрял маточник. Подготвените по такъв начин отводки до началото на снасянето на яйца от майката не преглеждаме (70-80% млади майки стават оплодени в първата декада на юни, което се обезпечава с появяването в средата на май от голям брой полово зрели търтеи). Преди разсъсредоточаването по точките за подвижно пчеларство, отводките ги подсилваме с 2 – 4 (в зависимост от състоянието на основните семейства) пити със запечатано пило, допълваме до пълния комплект с празни пити, рамки с восъчни листове, с храна. Практически на всички отводки поставяме по магазин. Тези в които майките не са започнали да снасят яйца, отнасяме извън точките и стръскваме. Новите семейства с майки от тази година дават средно по 25-30 кг стоков мед.
В края на сезона при предварителното подреждане на гнездата за зимуване, провеждаме първото бракуване на малко продуктивните семейства. Това време съвпада с наличието на поддържащ медосбор (до 1 кг), и пчелите от бракуваните семейства просто ги изтръскваме от кошера, а медът вземаме като стокова продукция. Окончателното бракуване провеждаме в края на септември: броят на бракуваните семейства може да достига 20% от обшия брой на семействата на пчелина.
Замяна на майките. На въпроса за качествата на майките отделяме по – голямо внимание. Ежегодно сменяме около половината родоначалнички, които са по – възрастни от две години, което по време се пада на началото на главната паша (първата декада на юли). За получаване на висококачествени млади плодни майки за замяна на бракуваните в края на май пристъпваме към отглеждане на майки по технологията описана по – горе. Замяната провеждаме без търсене на старата майка. Плодните майки получаваме в отводки със сила 1-1,2 кг. При това отводките ги обединяваме със семействата.
В обединените семейства остават средно 90% от поставяните майки (колебание от 75 до 96%), което е потвърдено в опита, който се провежда в продължение на три години на група с численост около 100 семейства, когато на старите майки им подрязваха крилата.
Хранителна база. Получаването на висок медосбор на пчелина е обусловено от разположението на пчелните семейства в радиус до 70 км от централната точка на шест точки за подвижно пчеларство. Около 300 семейства ги извозваме към посевите на комунига, останалите ги отглеждаме на естествени билки от ливадите с доминиране от душица, различни видове грах, детелини.
Около точките за подвижно пчеларство, в достатъчно количество са израснали осот розовый, змееголовник сибирский, чистец болотный, володушка полевая – руски наименования (бел. при превода). Добрата хранителна база обезпечава в продължение на два месеца увеличаване на показанията на везната на контролния кошер до 6,5 кг.
На централната точка остават около 250 семейства, медосборът на който се обезпечава от посевните медоноси: (комунига (150 – 200 ха), фацелия (100 – 200 ха), гречиха – елда (50 – 150 ха). Сумата на увеличаването на показанията на контролния кошер на тази точка състави в 2007 г. – 102,2 кг, в 2008 г. – 64,3 кг, в 2009 г. – 99,2 кг. За получаване на белтъчен запас в храната за зимата и получаване на пълноценни за зимуване зимни пчели посяваме през пролетта рапица, цъфтенето на който продължава до средата на септември.
Подреждане на гнездата за зимата. Предварителното подреждане провеждаме по времето на снемането на медовите корпуси в края на август. В гнездото на първо място определяме количеството на пергата. Трябва да има от нея в гнездото не по – малко от три пити. Едновременно отчитаме качеството на пилото и състоянието на гнездото. Всички стари пити (без пилото) ги изземваме и впоследствие ги бракуваме. Пчелните семейства, които са събрали малко мед, които лошо са работили при изграждането на восъчни листове, които са изграждали пити с форма на вълна, ги бракуваме. Семействата, които имат по – малко от 18 кг мед, ги превозваме на основната точка и в периода от 25 август до10 септември ги подхранваме от общите хранилки, които са разположени на 300 – 500 м, 5-6 кг захар на семейство. По опитен път на 10 семейства, поставени на везни, сме определили, че увеличаването на „захарния” медосбор се колебаеха от 4,7 до 10,6 кг на семейство, или средно увеличаването на теглото съставляваше 5,8 кг. През това време още донасят прашец от отава, комунига, рапица и фацелия. Окончателно подреждаме гнездата в средата на септември и отчитаме общото количество на храната и силата на пчелното семейство. В последните години благодарение на масовата селекция и уточнената технология свързана с грижите за пчелите, повече от 40% от семействата влизат в зимата на два корпуса, като имат сила 3-3,8 кг, а някои – повече от 4 кг пчели; в останалите – пчели не по – малко от 1,5 – 1,8 кг (масата на пчелите се определяше от претегляне на изтръсканите в касета насекоми). Гнездата не ги съкращаваме, а ги оставяме на пълен корпус от даданов кошер с 11 пити. Запасите от храна в зимуващите семейства – от 20 до 30 кг, това е задължително правило на промишлената технология на А.Н.Ермолаев.
Борба с болестите. На пчелина епизодично регистрирахме вароатоза (например, в дъждовния и студен юни 2009 г.), в единични семейства на търтеево пило – аскосфероза, към която специални мерки за борба не използваме.
Вароатозата благодарение на отработената схема се намира по – ниско от минималния праг (опаразитеност по – малка от 1%) и отрицателно не се отразява на състоянието на пчелите. Схемата на обработка против кърлежа вароа е следната: от средата на април до края на май в семействата държим пластинки „фумисан”; през септември провеждаме двукратно обработка с бипин (в съответствив с инструкцията по използването му).
Зимуване. Всичките 1200 семейства, включително и експерименталните отводки, зимуват в един полуподземен бетонен зимовник с електроподгряване при температура в първата половина на зимата 5-6 С, във втората преди изнасяне на пчелите) – 7-8 С и влажност на въздуха 70 – 80%. Многогодишните наблюдения показаха, че при такова особено устройство на прилетния отвор, позволяващо активно по естествен път да се вентилира гнездото, разходът храна на семейство и зимното отпадане на пчели са минимални. Така средно за три години (претегляхме ежегодно по 10 пчелни семейства с различна сила) разходът на храна в силните и средните семейства съставляваше 8 кг, а експерименталните (слабите, със сила по – малка от 500 – 800 г) – 3 кг. Подморът на семейство се пада не повече от 100 – 150 г. Освен това, силните семейства излизат от зимуването, имайки по 400 – 700 г пчели повече, отколкото при поставянето им в зимовник.
Организация на труда. Обслужването на семействата на пчелина се осъществява от два постоянни работника: ръководителят на стопанството А.Н.Ермолаев и неговия син Илья.
За изкарването на пчелите, центрофугирането на меда, вкарването на пчелите в зимовника, ремонтът и изработването на нови кошери наемат 4-6 сезонни работници. Двама от тях се занимават с реализацията на меда.
В машинно – тракторния парк на кооперативното (фермерското) стопанство на А.Н.Ермолаев има два комбайна, четири трактора МТЗ-80 и МТЗ-82 „Беларусь” от тях два са нови с набор средства, които се закачват за тях, два автомобила с марка УАЗ, един автомобил с марка ДЭУ и личен транспорт на ръководителя на стопанството.
През 2009 г. в стопанството са получени 34,4 т мед.
В близките 2-3 години пчелната ферма ще нарасне до 1500 – 1800 пчелни семейства, а производството на меда ще се увеличи до 50 – 70 т.

ЛИТЕРАТУРА
1. Таранов Г.Ф., Ковалев А.М., Полтев В.И., Нуждин А.С. Учебник пчеловодства.- М.: Колос, 1973.- С. 432.
2. Коптев В.С., Харченко Г.И. Технология разведения и содержания сильных пчелиных семей. – М.: Росагропромиздат, 1989. – С. 94.
3. Кашковский В.Г. Кемеровская система ухода за пчелами // Пчеловодство. – 2000.- N1. – С. 11 – 13.
4. Таранов Г.Ф. Промышленная технология получения и переработки продуктов пчеловодства. М.: Агропромиздат, 1987. – С. 319

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2010/N7
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by