Дата на обновяване:18.12.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене
 

 

ВАРИАНТ НА ТЕРМОРЕГУЛАТОР С ЦЕЛ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА ВЪВ ВАНА ПРИ ВТЕЧНЯВАНЕ НА КРИСТАЛИЗИРАЛ МЕД В БУРКАНИ ИЛИ ТЕНЕКИИ ИЛИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУХА В ТЕРМОКАМЕРА СЪС СЪЩАТА ЦЕЛ

Материали от статията са публикувани в сп. "Радио, телевизия, електроника", 1998г. кн.6, стр. 23 - стр. 26 от същия автор.

Предложеният терморегулатор е предназначен да поддържа постоянна температура в жилищно помещение или на топлоносител (въздух, вода и др.) в затворен обем. Независимо от това, че схемното решение на устройството е упростено, отпушването на симистора, управляващ нагревателите на управлявания обект, се осъществява в момента на преминаването на напрежението от мрежата през нулата. [1,2,3,4,5,6].

Принципната схема на предложения терморегулатор е показана на фиг.1. Той е реализиран с трансформаторна схема на захранване. Трансформаторът TV е с две вторични намотки – W2 и W3. W3 се използва за осигуряване на стабилизирано напрежение +5V и едновременно за синхронизация на работата на терморегулатора с напрежението на мрежата. Диодите VD1 – VD4 изправят напрежението ~9V от намотката W3. В изхода на схемата Гретц, която те реализират, се получава напрежение с честота 100 Hz, което управлява отпушването на светодиода на оптрона Ор1. В емитера на фототранзистора на Ор1 се получават импулси с продължителност около 2,3 ms и период на повторение 10 ms (честота 100 Hz) [2]. След инвертирането им от логическия елемент ЛЕ1 те постъпват на извод 06 на ЛЕ2. На втория извод 06 на ЛЕ2. на втория извод на ЛЕ2 (извод 05) се подава напрежение от изхода на компаратора, реализиран с ИС DA1. В зависимост от това, дали поддържаната температура е по – ниска от зададената или е по – висока от нея, в изхода на ИС DA1 се получава напрежение, близко до +5V или съответно близко до 0 V.
Диодът VD5 е разделителен и се използва за получаването освен на напрежение за синхронизация от W3 и на стабилизирано напрежение за захранване на компаратора DA1 и измервателния мост, включен към входовете му (R3, RP, RK, R4 и R5). Стабилизаторът на напрежение +5V е реализиран с ИС DA2 (1PH7805). Koмпараторът на напрежение, осъществен с DA1, сравнява две напрежения, едното от които (извод 2) е равно на 2,5 V, а втората (извод 3) се променя и зависи обратно пропорционално от изменящата се температура на термодатчика RK.
Схемата за управление на симистора VS е реализирана с оптрона Ор2, транзисторите VT1, VT2 и резисторите R9, R10, R11 и R12. Захранването и се осъществява от вторичната намотка W2 на понижаващия трансформатор ТV, диодният мост VD6 – VD9 и филтърният кондензатор С3. Задействането на Ор2 се индикира от светодиода VD10 “управление вкл./изкл.”, а отпушването на симистора VS – от глимлампата HL
„нагревател”.

Принципът на работа на схемата се илюстрира от фиг.2, на която са показани ЛЕ2 и ЛЕ3 и формата на напреженията на входовете и изходите на изводите и съответно при по – ниска от зададената и при по – висока от нея температура. Същността на работа на устройството е в наличието на импулси с честота 100 Hz на извод 11 на ЛЕ3 при ниска температура и при липсата им след достигането на зададената температура. При необходимост от хистерезис на печатната платка се споява и резисторът R6, съпротивлението на който се подбира експериментално. Без него температурите на включване и изключване на нагревателите, практически почти съвпадат. Стойността на хистерезиса е обратно пропорционална на стойността на съпротивлението на R6 и е близка до нула, когато веригата на резистора е отворена [5].
Температурата на поддържане от терморегулатора се задава с тример-потенциометъра RP и в зависимост от съпротивленията на резисторите на измервателния мост R3, R4, R5 и термодатчика РК може да се зададе в границите от стайна температура, например до 100 С в зависимост от конкретния случай на приложение. Освен това на печатната платка на устройството може да не се споява едната половина на измервателния мост (R3, RP и RK) и напрежение, пропорционално на температурата, да се подава от друго устройство със или без цифрова индикация на температурата. В този случай, терморегулаторът се използва главно като силова част, синхронизирана с напрежението от мрежата. Друга възможност за развитието на устройството е включването на неизползвания елемент ЛЕ4 към регулатор на мощност, разсейвана от нагревателите [2]. Това позволява, зададената температура след достигането и, ръчно да се поддържа с по – малка мощностот тази при първоначалното включване на терморегулатора, без да е необходимо да се използва например пропорционален принцип на работа на устройството [3].
Както показаха проведените експерименти, точността на поддържането на температура 40 С на въздух в обем 1,5 куб.м., размесван от вентилатор, е по – добра от +/- 0,2 С, без да се включва резисторът R6, с който се задава хистерезиса на терморегулатора.

Проверка на работата на устройството. С осцилоскоп се проверява за наличието на синхронизиращи импулси с честота100 Hz на извод 4 на оптрона Ор1 и на изводи 1,2 и 6 на ЛЕ1 и ЛЕ2. Проверява се за наличието на стабилизирано напрежение +5V на извод 7 на DA1. При стайна температура с RP се задава напрежение на извод 3 на ИС DA1 с около 0,25 V по – високо от това на извод 2, което е приблизително равно на половината от захранващото напрежение +5V. Taзи ситуация съответства на температура по – ниска от зададената, и светодиодът VD10 и глимлампата HL светят. В случая се използват времедиаграмите, показани на фиг. 2а. Термодатчикът RK се загрява. Напрежението на извод 3 започва да спада, става по – ниско от това на извод 2 и на изхода на компаратора DA1 то се изменя съгласно времедиаграмите на фиг. 2б. Светодиодът VD10 и глимлампата HL угасват. Това състояние съответства на температура, по – висока от зададената. След охлаждането на термодатчика RK, VD10 и HL, отново светват. След тази проверка, устройството се настройва с тример – потенциометъра RP на желаната за поддържане температура, която се проверява с термометър, предварително приет за образцов, с точност, не по – малка от +/- 0,1 C, непосредствено на обекта, чиято температура се поддържа.
Терморегулаторът е реализиран на печатна платка от двустранно фолиран стъклотекстолит с размери 97,5 x 77,5 mm. На фиг. 3 е показано разположението на елементите върху платката. На фиг. 4 е дадена фолийната картина от страната на елементите, а на фиг. 5 – от страната на спойките.
Трансформаторът ТV е фабричен с възможност за монтиране върху печатна платка с две вторични намотки с напрежение ~9V/330 mА. Тример – потенциометърът RP е със
Съпротивление 10 – 22 кОм тип СП5-2 или подобен.
Голеината на радиатора на симистора се определя от мощността на нагревателите ЕК и типа на симистора VS [4]. В конкретния случай, мощността на нагревателите е 1 kW, но при подмяна на симистора VS с по – мощен, може да бъде увеличена (например КТ728/400) до 2 kW [4]. При необходимост трябва да се подбере съпротивлението на резистора R12 в зависимост от големината на управляващия ток на използвания симистор.
Трансформаторът TV и оптроните Ор1 и Ор2 могат да бъдат изключени от схемата и да се осъществи безтрансформаторното и захранване, но в този случай настройката, монтажът и ремонтът на терморегулатора, няма да са толкова безопасни. Управляващата част няма да бъде галванично отделена от силовата част, която от своя страна е свързана с мрежата.
Даденото устройство може да бъде използвано и като фотореле, след незначителни корекции на измервателния мост и замяна на датчика RK с фототранзистор, както е предложено в [7].


ЛИТЕРАТУРА
1. Илиев, С. Стаен терморегулатор.- Радио, телевизия,електроника, 1986, N5.
2. Димитров, Й. Цифров програматор за температура.- Радио, телевизия, електроника, 1996, N 8.
3. Банишки, Е. Синхронно управление на електронагреватели.- Радио, телевизия, електроника, 1985, N 10.
4. Цончев, Р., Ф. Филипов. Синхронен терморегулатор.- Радио, телевизия, електроника, 1996, N 11, 12.
5. Лисичков, К. Безконтактен терморегулатор.- Радио, телевизия, електроника, 1989, N 8.
6. Лишков, Д., Т. Минкова. Терморегулатор със симетричен тиристор.- Радио, телевизия, електроника, 1988, N 2.
7. Василев, М, Термо- и фотореле с МА723.- Млад конструктор, 1988, N 7.

 

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by