Дата на обновяване:13.04.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Светофор на ATtiny13 (Светофар с ATtiny13)


Решил сделать для своего младшего брата светофор из подручных средств.
Под рукой оказался МК ATtiny13, несколько светодиодов и резисторов. У данного МК флэш память программ составляет 1кб, но нам этого хватит с головой, несмотря то, что программа пишется на Си в CodeVisionAVR.
Вот исходный текст программы:
/*****************************************************
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.2 Beta1 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 27.07.2007
Author : Pavel
Company : Home
Comments:
Chip type : ATtiny13
Clock frequency : 4,800000 MHz
Memory model : Tiny
External SRAM size : 0
Data Stack size : 16
*****************************************************/
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
unsigned char svet=1;
unsigned char onf=0;
// Pin change interrupt service routine
interrupt [PCINT0] void pin_change_isr(void)
{
// Place your code here
if(PINB.4!=0)
{
if(svet<4)svet++;
else svet=1;
onf=0;
}
if(PINB.3!=0)
{
onf=1;
// PORTB.1=1;PORTB.2=1; PORTB.0=1;
}
delay_ms(200);
}
// Declare your global variables here
void main(void)
{
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State5=T State4=T State3=T State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x1F;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: On
GIMSK=0x20;
MCUCR=0x00;
PCMSK=0x1F;
GIFR=0x20;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
//PORTB.0=1; //gr
//PORTB.1=1; //re
//PORTB.2=1; //ye
while (1)
{
if(onf==0)
{
switch (svet)
{
case 1:PORTB.0=1; PORTB.1=0; PORTB.2=0; break;
case 2:PORTB.2=1; PORTB.0=0; PORTB.1=0; break;
case 3:PORTB.1=1; PORTB.0=0; PORTB.2=0; break;
case 4:PORTB.1=1;PORTB.2=1; PORTB.0=0; break;
}
}
if(onf==1)
{
if(svet<4)svet++;
else svet=1;

switch (svet)
{
case 1:PORTB.0=1; PORTB.1=0; PORTB.2=0; break;
case 2:PORTB.2=1; PORTB.0=0; PORTB.1=0; break;
case 3:PORTB.1=1; PORTB.0=0; PORTB.2=0; break;
case 4:PORTB.1=1;PORTB.2=1; PORTB.0=0; break;
}
delay_ms(1000);
}
};
}
Фотографии готового устройства:


Прошивку HEX, LAY-файл и схему устройства вы можете скачать здесь (67 кБайт).


Посмотреть видео работы светофора.


Автор схемы: BATCOH (iupfan сабака mail тчк ru)
 

 

 


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by