Дата на обновяване:13.04.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Устройство имитации работы светофора на микроконтроллере PIC16F84A. Устройство за имитация на работата на светофара с микроконтроллера PIC16F84A. А. Каплий, Украина


Устройство имитации работы светофора реализовано на микроконтроллере PIC16F84A. Схема включения микроконтроллера (МК) стандартная, в качестве кварцевого резонатора используется резонатор на 32768 Гц, используемый в часах.
Datasheet микроконтроллера PIC16F84A


Светодиоды подключаются к выводам RB1..RB6 через токоограничительные резисторы 500 - 200 Ом: Вместо светодиодов можно использовать любые другие лампы, но для этого надо на выходы микроконтроллера поставить транзисторные ключи или иные согласующие устройства (оптореле, оптроны и т.д.)
1 светофор
RB1 – красный (К1)
RB2 – желтый (Ж1)
RB3 – зеленый (З1)
2 светофор
RB4 – красный (К2)
RB5 – желтый (Ж2)
RB6 – зеленый (З2)
Пример составления программы для имитации работы светофора: Для составления программы необходимо составить блок-схему работы.
1. К1 = 1 , З2 = 1
включить красный на первом светофоре, зеленый на втором, остальные отключены
2. К1 = 1, З2 = 0,1,0,1,0,1,0,1,0,1
красный на первом светофоре продолжает гореть, зеленый на втором моргает 5 раз, остальные отключены
3. К1 = 1, Ж1 = 1, Ж2 = 1
красный на первом продолжает гореть, включается желтый на первом и втором светофорах, остальные отключены
4. К2 = 1, З1 = 1
включить красный на втором и зеленый на первом светофорах, остальные отключены
5. К2 = 1, З1=0,1,0,1,0,1,0,1,0,1
красный на втором светофоре продолжает гореть, зеленый на первом моргает 5 раз, остальные отключены
6. К2 = 1, Ж2 = 1, Ж1 = 1
красный на втором продолжает гореть, включается желтый на втором и первом светофорах, остальные отключены


Текст программы с комментариями на ассемблере и HEX-файл (комментарии не повторяются)


Немного по программе:
1. включение красного на первом и зеленого на втором осуществляется с помощью копирования в PortB константы 01000010.
Подпрограмма Pause_1 служить для задержки на время примерно 10 сек состояния выводов PortB.
2. Для «моргания» зеленого используется подпрограмма Z_1 включающая в себя две подпрограммы задержки с применением бит ориентированных команд (bcf PortB,6, bsf PortB,6): 1) зеленый погашен 2) зеленый включен.
Далее все аналогично.
Автор: А. Каплий, Украина
e-mail: processor@meta.ua

 


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by