Дата на обновяване:30.03.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Ветеринарно – санитарни мероприятия на пчелините
Всеросийски НИИ по ветеринарна санитария, хигиена и екология, г. Москва
Р.Т.Клочко, С.Н.Лугански


Русия притежава благоприятни климатични условия, обилие от естествена медоносна растителност, земи с голяма площ, които са заети с ентомофилни култури. Всичко това се явява добра база за пчеларството, което исторически се явява една от основните сфери на организационната дейност на селското население. Обаче гибелта на пчелите през последните години по своите мащаби премина всички показатели, с които се сблъскват пчеларите до сега (от 5 до 90% пчелни семейства).
При това главната причина за гибелта на пчелите – човешкия фактор: нарушение на правилата за отглеждане и хранене на пчелите, отсъствие на необходимия контрол за състоянието на пчеларството като отрасъл от страна на държавата, отсъствие на съвременни методи за диагностика на болестите на пчелите.
Получените тук от изследователите данни за поражението на пчелите потвърждават издигнатата по – рано хипотеза за това, че синдромът на масовата гибел на пчелите, най – вероятно е резултат от въздействието на пчелните семейства на три съставляващи: кърлежът вароа, вирусите и нозематозата.
Важна причина за гибелта на пчелите се явява вароатозата. Възбудителят поразява възрастните особи от пчелното семейство и пилото. Освен това, кърлежът вароа е способен да съхранява в своето тяло и активно да пренася възбудители на различни заболявания, включвайки патогенни вируси, особено пагубни за пчелите.
Разпространението на острия вирусен паралич на пчелите в днешно време се намира в пряка зависимост от числеността на кърлежа вароа в пчелните семейства. Острият вирусен паралич по – често се проявява през есента. При облитанията поразените млади пчели не могат да излетят, пълзят по земята. При силно поразяване в отделни семейства става забележимо и заболяването на пилото. Пчелите отначало правят отвори в капачетата, след това изхвърлят какавидите. Близко до есента болните пчели постепенно напускат семейството, и пчеларят може да намери само празен кошер със запаси от храна (слитане на пчелите).
Кърлежите вароа така също пренасят вирусът на деформацията на крилото. Болестта се характеризира с масовата гибел на какавидите (до 20%) и младите пчели в семейството. Отслабване и гибел на семействата по – често наблюдават през есента и зимата. Болестта може да се съпровожда с голяма загуба на пчели (до една междина за седмица) отначало в отделни семейства, след това и на целия пчелин. На дъното на кошера и на прилетната площадка се намират загинали какавиди и млади пчели често с деформирани крила, скъсено коремче, паралич на крайностите и крилете.
По такъв начин, борба с кърлежите вароа трябва да се провежда ранна пролет; веднага след изкарването на пчелите от зимовника. В противен случай към есента пчелите могат да загинат от вируси, които се развиват в семейство, разпространявайки се от кърлежите, останали от пролетта. Лечебните обработки с противовароатозните препарати следва да се провежда след масовото облитане на пчелите и санитарно очистване на кошерите до началото на медосбора, след това през лятото, след центрофугирането на меда, и през есента след излизането на основната маса на пчелното пило до образуването на пчелното кълбо.
Способността на кърлежа вароа да се развива в пчелното пило под защитата на восъчните пити прави безполезни опитите на лекарите да освободят пчелите от този паразит. В случай на предприемане на твърди мерки заедно с кърлежите могат да загинат и самостоятелно развиващите се пчелни личинки в пилото. Остава единствен път – да се въздейства на паразита - след неговото излизане от пчелното пило заедно с раждащите се млади пчели.
За достигане на приемлив резултат от лечението е необходимо да се обезпечи в кошера постоянна стабилна концентрация на лечебния препарат. Затова използването в днешно време на високоефективни препарати, които въздействат избирателно на кърлежите вароа и относително безопасни за самите пчели, позволява да се провежда ефективна борба с вароатозата. Към такива препарати се отнасят фумисан и варосан, лентичките на които се поставят в увиснало положение в междурамковото пространство на кошера в средната негова част. При наличие в семействата на пило за достигане на 100% - тен лечебен ефект, лентичките трябва да останат в семейството на пчелите до 40 денонощия. Тези препарати са ефективни и надеждни, прости и удобни в работата.
Сред използваните днешно време химически противовароатозни средства, най – малка опасност по отношение на замърсяване на пчелните продукти притежава оксаловата киселина, тя поначало се намира в натуралния мед. Затова беше създаден препаратът санокс, който съдържа оксалова киселина и тимол, който също така притежава изразено акарицидно действие. Обработката с препарата санокс я провеждат през пролетта или през есента след изцентрофугирането на меда при температурата на въздуха не по – ниска от 16 С по пътя на капковото поливане със суспензия от спринцовка върху пчелите в между рамковото пространство на кошера двукратно с интервал от 7 дни.
За борба с вароатозата широко използват препарата бипин, притежаващ системно и контактно акарицидно действие. Пчелните семейства ги обработват само през есента при минимално количество пило и в периода на формирането на пчелното кълбо при температура на околния въздух не по – ниска от 0 С. Обработката я провеждат като използват поливането с малки капки с работната емулсия на препарата върху пчелите в междурамковите пространства. Не следва да се обработват пчелните семейства със сила по – малка от 4 – 5 междини. Предозирането с бипин е опасно, тъй като той се отнася към препаратите с нисък коефициент на безопасност.
Добре се е показал в борбата с вароатозата и препаратът акарасан. Кошерите ги обработват с термични лентички в пролетно – летния период двукратно с интервал от 7 дни.
Имунодефицитът на пчелите, а така също обработката на пчелите против вароатозата с опръскване и използването на лентички вместо по – рано прилагания метод на опушване доведе до разпространение на акарапидоза – болест на възрастните пчели, предизвикана от паразитирането в тяхната трахейна система на кърлежа Acarapis woodi. Най – голямо проявяване на болестта се наблюдава в края на зимата и пролетта, а така също през лятото при продължителни и влажни климатични условия. Поразяват се трахеите на пчелите. Болните пчели загубват способността си да летят, пълзят по прилетната дъска и около кошерите, крилата на пчелите са в различно неестествено положение (разкрилица). За борба с акаропидозата добре се е доказал препаратът акарасан. С него обработват едновременно всички неблагополучни семейства на пчелина в пролетно – летния период при температура на обкръжаващия въздух не по – ниска от 14 С шест пъти с интервал от 7 дни.
Масовата гибел на пчелните семейства в зимния и ранно пролетния период често се извършва заради нозематозата. Външните признаци за пораженията на пчелите са неспецифични и често заболяването носи скрит характер, пчеларят не винаги може навреме и правилно да постави диагнозата. Това е заболяване на възрастните пчели, майки и търтеи се предизвиква от прости Nosema apis и Nosema ceranae, които паразитират в епителните клетки на средното черво. Препарат с широк спектър на действие, ефективно средство за лечение и профилактика на нозематозата на пчелите в продължение на много години си остава ноземат, който го използват във втората половина на февруари, като го дават на пчелите заедно с храната канди. Такава ранна негова употреба е – най – добрата профилактика против нозематозата. В резултат на това подхранване пчелите излизат от зимуването силни и добре се развиват. След изкарването на кошерите с пчелите от зимовниците следва да се осигурят на пчелите вода в поилките и да се нахранят с лечебен сироп с ноземат. През есента ноземат се употребява два пъти: първия път – по време на първото подхранване на пчелите и втори път – с последното подхранване.
Към заболяването от аскосфероза най – възприемчиви са личинките с търтеево и пчелно пило на 3 – 4 дневна възраст. Работните пчели, търтеите и майката не боледуват, но се явяват преносители на възбудителя на заболяването – спори на патогенната гъбичка Ascosphaera apis. Някои пчелни семейства стават носители на спорите на гъбичката без да се проявяват клинични признаци до тогава, докато не възникнат условия, които са благоприятни за развитието на болестта.
При провеждането на мероприятия по профилактиката и лечението на аскосферозата е важно да се получи постъпване на препарата в хранопреработващия тракт на личинките. Освен това, следва да се обработят с препарата всички пити и рамки с восъчни листове, които са използвани за разширение на пчелното гнездо или за замяна на бракуваните пити. При силна степен на поразяване с аскосфероза е необходимо да се проведе преместване на пчелите в чист, дезинфекциран кошер. Питите с перга и такива с пило се пръскат с малкодисперсен опръсквач заедно с пчелите и се пренасят в новия кошер. Питите със силно поразено пило ги извличат от кошера, като се измитат от тях пчелите в новия кошер, и ги занасят за претопяване.Пчелната майка я пренасят в новия кошер на обработените пити. Желателно е да се замени майката в болното семейство със здрава, оплодена. След прегледа на болното семейство останалите на дъното или на стените на кошера пчели ги смитат в новия кошер. Обработката на болните семейства извършват в отсъствието на главен медосбор, вечерно време след завършването на масовия летеж на пчели при температура не по – ниска от 14 С (за избягване на пчелни кражби). За през нощта пчелните семейства ги подхранват със захарен сироп (1:1). В продължение на последните 10 години най – ефективен за борба с аскосферозата остава препаратът унисан (в стъклени флакони или ампули), който обезпечава лечебен ефект едновременно при редица гъбични болести на пчелите. Ефективен при аскосферозата е и препаратът аскосан (използва се чрез опудряне на пчелите по междини), и който може да се използва даже в студено време, когато е затруднено откритото опръскване на пчелите.Методът на опудрянето на пчелите със захарна пудра е полезен и още с това, че при попадане на пудра в килийките на питите, пчелите усилват чистещата дейност на гнездото.
Американски гнилец – инфекциозна болест на запечатеното пчелно пило, предизвиквана от устойчивия спорообрзуващ бацил Paenibcillius larvae. Болните личинки загиват в запечатаните килийки на питите, превръщат се разтеглива гнилостна маса с цвят на кафе с миризма на дърводелско лепило. Изсъхналите личинки имат вид на тъмно – кафяви корички, плътно прикрепени към долните стени на килийките. Капачетата над поразеното пило често са пробити или са огънати навътре към килийките. Точната диагноза за американския гнилец поставят на основание на характерните признаци за поражение на пилото, резултати от бактериологични изследвания на патологичния материал с отчитането на епизоотичната ситуация.
При установяване на факта на заболяване на пчелите с американски гнилец тях ги пренасят в чист, дезинфекциран кошер. Питите, които съдържат загинало пило ги отделят от гнездото и ги претопяват на восък, стопеният восък го изгарят; пчелите от болното семейство ги смитат в роеловка (опушват се с дим от пушалката) и ги разполагат за 1 – 2 денонощия в зимовника. При преминаването на 2 денонощия пчелите от роеловката ги стръскват на лист хартия пред чист кошер по движението им ги насочват с дима от пушалката на чистите пити или на рамки с восъчни листове. Хартията след това я запалват. Пилото, което няма видими признаци за поразяване, го отглеждат в специални семейства – инкубатори. Прилетните входове на такива кошери ги зарешетъчват със ситна решетка, майките ги заменят със здрави, оплодени; пчелите ги осигуряват с вода и лечебен сироп с препарата оксивит. След 10 – 18 дни младите пчели ги пренасят в новото гнездо. Восъкът от болните пчелни семейства го използват само за технически цели.
Европейски гнилец – инфекциозна болест на откритото пило, предизвиквана от микроорганизми Melissococcus pluton, Enterococcus liquifaciens, Bacillus alvei, Bacillus latherosporus. Понякога се поразява запечатаното пило. Най – често болестта се проявява през пролетта след застудяване при недостатъчно количество храна и лошо затопляне на разширените гнезда. Поразените личинки жълтеят, сбръчкват се и загиват. Загиналите личинки изсъхват и се превръщат в тъмни корички, които лесно се извличат от килийките. Гнилостната маса при отделянето и образува къси дебели конци, миризмата е кисела или гнилостна. Капачетата на запечатаните килийки са потъмнели и пробити. Диагнозата за европейски гнилец я поставят на основата на характерни клинични признаци на болестта, на резултати от клиничните признаци на болестта, резултатите от бактериологичните или от серологичните изследвания с отчитането на епизоотичната ситуация. Лечението и дезинфекцията ги провеждат по същия начин както при американския гнилец.
Важен етап от борбата с всички инфекциозни болести на пчелите се явява дезинфекцията, която трябва да се прилага в строго съответствие със съществуващите ветеринарно – санитарни правила.
- След изкарването на пчелите от зимовниците през пролетта, кошерите ги почистват от подмор, затоплящия материал и дъната ги заменят със сухи, чисти, дезинфекцирани.
- Всяка година се провежда бракуване на всички негодни пити.
- Недопустимо е обединението на слаби и здрави семейства с болни, които имат явни признаци на заболяванията.
- Мановият и кристализиралият медове напълно ги заменят с доброкачествен или със захарен сироп.
- При установяване на факта на поразяването на пчелите с особено опасни заболявания (акаропидоза; американски гнилец; европейски гнилец, предизвикан от възбудителя M.pluton) на пчелина и на територията около него в радиус 5 – 7 км обявяват карантина.
При възникване на пчелина на заразни болести с цел тяхното най – бързо ликвидиране провеждат дезинфекция. При това празните кошери, питите и целият пчеларски инвентар го дезинфекцират със:
- разтвор, който съдържа 10% кислородна вода и 0,5% мравчена или оцетна киселина; лечебен препарат разреден в съотношение 1:5, които нанасят на обработваните повърхности от малкодирспесионен разпрашител до тяхното обилно, равномерно овлажняване. Обработените пити и друг инвентар ги поместват в кошери, които ги затварят с капаци, затварят вентилационните отвори, прилетните отвори и ги оставят така за 4 часа;
- с пари от формалдехид: на дъното на кошера с пити поставят стъклен съд, в която наливат 45 мл формалин, 20 мл вода, добавят 30 г калиев перманганат и херметично затварят. При добавяне на калиевия перманганат следва да се спазват мерки за безопасност, тъй като започват да се отделят пари на формалдехид. След изтичането на 2 ч извличат стъкления съд, а остатъците от формалдехида ги неутрализират като опръскват обработените пити с 5% разтвор на амоняк.
След дезинфекцията кошерите, питите и другия инвентар ги промиват с вода и ги изсушават. Сухите обеззаразени пити е необходимо да се съхраняват отделно от бракуваните такива и от восъка получен от болни семейства. При отсъствието на дезинфекциращите препарати, дървените кошери, празните рамки, може да се обгорят например с бензинова лампа до покриването и с равномерен светло – кафяв цвят на дървесината или да се обработят със специален термопистолет (строителен сешоар).
Този инструмент специално е предназначен за термично въздействие на различни предмети, които издържат нагряване с горещ въздух, който се продухва през нагрети спирали, монтирани в корпуса на прибора. Приборът позволява да се регулира температурата на излизащия от него въздух от 50 до 800 С – в зависимост от мощността на конкретния модел и марка на производителя. При това няма открит пламък, както при бензиновата лампа, а заедно с това може да се подбере необходимата температура върху обработваната повърхност, за да се осигури желания температурен ефект, като се изключи риска от повреждането на повърхността и възникването на пожароопасна ситуация.
Съблюдаването на комплекса от ветеринарно – санитарни мерки позволява успешно да се предотвратяват или да се отстранят много опасни заболявания на пчелите.

Източник: Сп. „Пчеловодства” 2011/1
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by