Дата на обновяване:30.03.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Простой термометр на Attiny2313 для дома с двумя датчиками DS18B20 (Прост термометър с Attiny2313 за дома с два датчика DS18B20)           Антон Гаркуша


Данный проект родился в процессе изучения мной принципов работы интерфейса 1-wire. Для измерения температуры в этом проекте используются широко распространенные датчики фирмы “Dallas Semiconductor” типа DS18B20. Устройство способно работать с одним или двумя датчиками. Предполагается использование термометра для домашних целей, где один датчик измеряет температуру в комнате, а второй измеряет температуру на улице. Индикация значений температуры осуществляется с помощью знакосинтезирующего ЖКИ дисплея на базе контроллера HD44780 или его аналогов.
При включении устройства на дисплее высвечивается заставка “Start…”, которая появляется в виде бегущей строки, затем возможны следующие варианты:
1) если устройство не обнаружит подключенных датчиков, появится сообщение “NO SIG”;
2) если устройство обнаруживает один датчик, то на дисплее появляется сообщение вида: “T =<знак температуры><целое значение температуры>,< десятые доли значения температуры>”
3) если устройство обнаруживает два датчика, то на дисплее появляется сообщение вида: “T<k или y>=<знак температуры><целое значение температуры>,< десятые доли значения температуры>”, где k – сигнализирует о том, что идет работа с датчиком в комнате , y- сигнализирует о том, что идет работа с датчиком на улице.
На видеороликах, прилагаемых к статье, показаны описанные выше ситуации.
Устройство автоматически определяет 64 разрядный код каждого датчика и различает их по первому несовпадению битов кода при последовательном сравнении, где бит 0 считается у датчика для комнаты, бит 1 считается у датчика для улицы. Таким образом, достаточно легко определить какой датчик, где должен использоваться при подключении к устройству двух датчиков и, например, искусственном подогревании одного из датчиков.
Датчики в устройстве работают в 12-битном режиме. Обновление показаний температуры происходит примерно раз 845 мс.

Кликните для увеличения


Переключатель SA1 предназначен для переключения датчиков, с которыми ведется информационный обмен. Если переключатель разомкнут, то работа ведется с датчиком в комнате, если замкнут, то с датчиком на улице. При переключении датчиков присутствует инерционность (до 845 мс.), обусловленная проверкой состояния переключателя перед подачей команды измерения.
Переключатель SA2 служит для включения подсветки ЖКИ. Резистором R2 подбирается требуемая яркость. Резистором R3 регулируется контрастность дисплея.
В устройстве использован кварц на 10 МГц. Схема работоспособна, если микроконтроллер работает от внутреннего генератора 8 МГц. (При программировании фуз в обоих случаях не забываем установить CKDIV8 в лог. 1, т.е. отключить деление тактовой частоты на 8)
ЖКИ подойдет любой на контроллере HD44780 или его аналогах. В опытном образце автор использовал однострочный знакосинтезирующий ЖКИ размера 8x1 (BC0801A). У дисплеев такого формата достаточно большой размер символов, что удобно для восприятия, но их количество не позволяет одновременно выводить информацию с двух датчиков. При использовании дисплеев других форматов необходимо учитывать то, что сообщения будут выводиться в первых 8 позициях верхней строки.


Прошивку HEX, LAY-файл и схему устройства вы можете скачать здесь (5 кБайт).


Проект писался на языке C. Использовался компилятор WinAvr, вызываемый в среде Avr Studio4.
Автор проекта: Антон Гаркуша
 

 

cxem.net

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by