Дата на обновяване:16.03.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628, PIC18F2550 и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

С какво са вредни генетично модифицираните организми за пчелите
В.Ефимов - от страниците на чуждестранните списания

Населението на земята се приближава към 7 милиарда човека, затова остро стои въпроса за повишаването на количеството на добивите от селскостопанските култури и тяхното съхранение. В тази посока се използват химически торове и препарати за борба със плевелите, бурените и вредителите. Болшинството от тези средства, натрупвайки се в продуктите за хранене, попадат в организма на човека, довежда до негативни, а понякога и до необратими последствия. Един от начините за решение на този проблем стана намесата на човека в генома на растенията за да им се придадат нови свойства. Може да се получи например рапица, маслото на която е с по – малко съдържание, отколкото в обикновеното, не наситени мастни киселини, грозде без костилчици, кафе с незначителни количества (с 80% по - малко) кофеин, ориз с увеличено съдържание на бета – каротин. Освен това, може да се „задължи” растението да произвежда белтъчини, които повреждат хитина на вредните насекоми, да блокира развитието на вирусите и даже да изменя формата, например да се превръща обикновения картоф в декоративно растение.
В доклада на Международния комитет при ООН по пропагандата на селскостопански технологии е отбелязано, че в света само за годината (от 2007 до 2008 г.) общата площ, заета с генетично модифицирани (ГМ) култури, се е увеличила с 9% и съставлява125 млн Ха. На генетични изменения се подлагат тютюна, царевицата, доматът, соя, картофите, памука, ориза, бостанските култури, рапицата, захарното цвекло, пшеницата, градинската ягода, тиквата, бананите, зелето, целината, салатата и т.н. Генетичните модификации изменят активността на гените, естествени за дадения организъм; въвеждат допълнителни копия на собствените гени; въвеждат гени от организмите на друг вид трансгенни модификации.
Към днешно време са открити повече от 100 гени, които способстват за синтеза на ендотоксини, които убиват гъсениците на вредните насекоми от групата на люспестокрилите (пеперуди) или гъсеници на насекомите от групата на твърдокрилите (майски бръмбари, хоботниците, светулки, божи кравички) без повреждането на личинките и имагото на насекомите от групата на ципокрилите, към които се отнасят и пчелите. Тези ендотоксини, се активират в алкална среда на стомашно – чревния тракт на вредителите, предизвикват нарушения в йонния обмен и бързата тяхна смърт.
Макар и да се смята, че такива механизми отсъстват в слизистите покрития на червата на млекопитающите и на хората (а така също и на пчелите), които не са чувствителни към дадените ендотоксини, но в много региони на САЩ са изчезнали почти 90% от пчелните семейства. Според заявлението на ръководителя на Немската професионална федерация на пчеларите, в Германия техният брой се е намалил с 25%, а в някои земи – даже с 80%. В Швейцария, по официални данни, ежегодно изчезват 25% от семействата, през последните 15 години техният брой се е намалил почти наполовина. Случаите на изчезване на пчелни семейства са отбелязани в Австрия, Испания, Полша. А учените в бившия СССР смятаха, че за надеждно опрашване трябва да имат не по – малко от 3,5 пчелни семейства на 1 кв. км площ, заета с ентомофилни растения, в това число и диво растящи.
Ако се вгледаме в тези неща назад във времето ще забележим, че загуби на пчелни семейства е имало и по – рано. Обаче, ако по – рано те просто умираха, то сега те напускат пчелния кошер и не се връщат. Според мнението на учените, на обществените насекоми е несвойствено да напускат майката и пилото или нелетящите пчели. Излиза, че пчелите не могат да намерят обратния път към къщи.
Истинските причини за гибелта на пчелите за сега не са известни. В огромния списък (пикова активност на кърлежите вароа, замърсяване на хранителните вериги с пестициди, глобалното затопляне, вредното влияние на линиите за електропредаване и радиоизлъчванията на мобилните телефони) включват и замърсяването на обкръжаващата среда с ГМ – организми. Специалистите на Американския национален изследователски комитет, създаден за установяване на причините за масовото изчезване на пчелните семейства, макар и да констатират, че в отделни случаи са били отбелязани негативните последствия от Bt – трансгени, но това не се отнася към пчелите.Еколозите, обратното, подозират, че трансгенните растения могат да бъдат основна причина за гибелта на пчелите. В който и да е случай пострадалите пчели се отличават с отслабена имунна система, поради което тази болест понякога често сравняват със СПИН.
Най – голямо подозрение предизвикват сортовете царевица и памук, съдържащи гените на токсините на грунтовата бактерия Bacillius thuringiensis (Bt), които в САЩ са заети значителни площи. Според резултатите на изследванията, проведени в Гърция е отбелязано съкращение на употребяваната храна от пчелите вследствие на действията на Bt – токсините. Обаче при това не е изключено, че такива безпорядки в храненето на пчелите могат да имат сезонен характер.
В университет на г. Йена (Германия) са установили, че пчелите, получаващи прашец от Bt – царевица, проявяват повишена възприемчивост към някои паразити. При повторни изследвания е било забелязано, че такъв прашец няма хронично – токсично влияние на здравето на пчелните семейства. Но броя на факторите, които потвърждават, че трансгенните култури отрицателно въздействат на полезните насекоми, в това число и на пчелите, расте.
Генетичното замърсяване поради пренасянето от насекомите на прашец от трансгенните растения на нормалните постоянно се увеличава. А пчелите при търсенето на храната не различават дали това растение е естествено или генетично изменено.
Британските учени така също смятат, че трансгените могат да нанесат ущърб на пчеларството. Компанията BASF (Великобритания) не е могла да проведе полеви изследвания по внедряването на устойчив към фитофтороза ГМ – картоф поради протестите на местните пчелари, които се опасяват, че трансгенния генетичен материал ще попадне в меда. В резултат пчеларския бизнес може да се окаже заплашен, тъй като неговата продукция постоянно се проверява за трансгени. Във Франция, например е забранено да се отглежда ГМ – слънчоглед.
Вече се отбеляза, че в ГМ – растенията могат да присъстват хербицидни и инсектицидни гени. Те съгласно изследванията на немските учени, се предават от бактерии в червата на нелетящите пчели, които не напускат кошера. Това, че вирусите предават гените от един организъм на друг, доведе до откриването на „противоестествена врата” между биологическите видове, през която могат да се предават гени.
В САЩ се наброяват130 ГМ- култури, при отглеждането на които да се употребява голямо количество хербициди. Сред растенията, съдържащи инсектицидни гени, има и привлекателни за пчелите.
Този проблем има и друга страна. Един възрастен канадски фермер с горчивина споделяше, че примерно преди15 години с директен натиск, подкупване на властта, друг натиск чрез банките - него го задължавали да отглежда ГМ – растения, в това число и пшеница. Особеността на тези култури се състои в това, че на следващата година техните семена, не могат да бъдат засадени и да прорастат. На фермерите наново се налага да се обръщат към производителите на ГМ – организми за нови генетично изменени семена. В случай на отказ започват сериозни проблеми с продаването на продукцията, закупуването на селскостопанска техника, защитата на растенията, получаването на кредити.
Най - силно замаскираната цел на така наречената „зелена революция” – отстраняването на независимите конкуренти. За целта са „подходящи” всички средства. Например в Шотландия от група съдии и адвокати са били напълно разорени фермерите, които са се осмелили да сеят обикновени семейни картофи.
Известен немски химически концерн настойчиво се стреми да получи разрешение да отглежда в четири земи на ФРГ царевица и рапица с гени, изменени така, че растенията да не реагират на произвеждания от компанията „всеобщ” хербицид, унищожаващ всяка растителност. В резултат се опростява борбата с плевелите и бурените и следователно, се намалява стойността на продукцията. Във връзка с това в съда в Бавария се разглеждат около 20 000 протеста на пчелари от местата където се предполага да се проведат изпитанията. На определените в Бавария територии пчеларите се опасяват, че няма да могат да продават своя мед. Знае се, че в него винаги има прашец и, че не е възможно да се опази продукта от попаданията в него на прашец от ГМ – растения. През това време Генералното бюро за здравеопазване на ФРГ се опитва да получи разрешение за търговия с хранителни продукти, които съдържат добавки, получени от ГМ – растения. Като се има предвид произтичащото до сега, това ще засяга и меда. Представителят на фракцията на „зелените” в Баварския парламент смятат, че отглеждането на ГМ – растенията може да стане опасно за пчеларите не само в Бавария, но и в съседните земи.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2011/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by